25.02.2017
Пошук
Актуальні запитання
17.02.2017
Щодо встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни
02.02.2017
Щодо попереднього розрахунку розміру пенсії
06.01.2017
Щодо переходу на інший вид пенсії
24.11.2016
Щодо зниження пенсійного віку
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
26.01.2017
Щодо порядку проведення перерахунку пенсій особам, які після призначення пенсії займались підприємницькою діяльністю.
03.11.2016
Щодо перерахунку пенсії після припинення трудової діяльності працюючого пенсіонера
22.02.2017
Про отримання допомоги на поховання
12.07.2016
Щодо виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Увага!

Розпочалося формування Громадської Ради
23 сiчня 2017

 

 Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Пенсійному фонді України (далі – установчі збори) визначила дату їх проведення, перелік та зміст документів, що будуть подаватися інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, а також місце та порядок отримання документів (додатки 1-4).

 

Проведення установчих зборів призначено на 23 березня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 1 поверх (зала для засідань). Початок установчих зборів об 11.00, реєстрація учасників почнеться  о 10.00.

 

Приймання документів буде здійснюватися з 25 січня 2017 року в робочі дні (з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 13.45) у Пенсійному фонді України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 4 поверх, кімната 406, а також поштою. Термін подачі документів до 17.45 20 лютого 2017 року.

 

Відповідальна особа: Соколова Людмила Борисівна - головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України.

Контактні дані: тел. (044) 284-54-26, е-mail: gromadskarada@pfu.gov.ua.

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 

До заяви додаються:

 

1)              рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 

2)              біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

 

3)              копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

 

4)              інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

 

5)              інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

 

6)              відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 

Зразки документів розміщено на веб-сайті Пенсійного фонду України.

 

Додатки:

Порядок проведення установчих зборів одаток 1).

Рекомендований зразок біографічної довідки (додаток 2).

Рекомендований зразок заяви (додаток 3).

Зразок інформаційної довідки щодо діяльності інституту громадянського суспільства (додаток 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Пенсійному фонді України

 

1.

Павелко

Микола Петрович

 

- член Громадської ради при Пенсійному фонді України, професійна спілка працівників Пенсійного фонду України, голова ініціативної групи.

 

2.

Макаров

Олег Костянтинович

 

- член Громадської ради при Пенсійному фонді України, громадська організація “Спеціальна комісія по нагляду за виконанням законодавства України стосовно боротьби з організованою злочинністю”, член ініціативної групи.

 

3.

Петрученя

Ірина Володимирівна

 

- заступник начальника відділу організації правової роботи юридичного управління Пенсійного фонду України, член ініціативної групи.

 

4.

Рожило

Ярослав Олександрович

 

- член Громадської ради при Пенсійному фонді України, громадська  організація “Правий Сектор”, член ініціативної групи.

 

5.

Соколова

Людмила Борисівна

 

- головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України, член ініціативної групи.

 

6.

Усачова

Тетяна Миколаївна

 

- директор департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України, член ініціативної групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Порядок проведення установчих зборів

 

Порядок проведення установчих зборів визначений Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у  мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (далі – Типове положення).

 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за   30 календарних днів до їх проведення.

 

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

 

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність вимогам, встановленим Типовим положенням, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення;

 

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим пункту 8 цього положення;

 

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

 

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

 

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

 

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

 

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Пенсійним фондом України, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України та в інший прийнятний спосіб.

 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

 

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Пенсійному фонду України.

 

Пенсійний фонд України оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

    Рекомендований Зразок

 

Біографічна довідка

 

___________________________________________________

 (прізвище ім’я по-батькові)

 

Місце роботи, посада

 

Посада в інституті громадянського суспільства

 

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

 

 

Освіта

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах, у т.ч. громадських

 

 

Трудова діяльність

 

 

 

 

Додаткова інформація:

 

Контактна інформація: поштова адреса, тел. (факс), електронна адреса.

 

 

Особистий підпис, дата

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Рекомендований Зразок заяви

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№_____ від «____»________20_____р.

 

 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Пенсійному фонді України

 

 

(Повна назва інституту громадянського суспільства (далі - ІГС ) заявляє про свою участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Пенсійному фонді України.

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Пенсійному фонді України, які відбудуться 23 березня 2017 року візьме уповноважений представник (повна назва ІГС, прізвище, ім'я, по батькові та посада в організації), якого висуваємо, як кандидата в члени Громадської ради при Пенсійному фонді України.

(Повна назва ІГС) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації. Згода на обробку персональних даних представника додається.

 

До заяви додаються:

 

1)              рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 

2)              біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

 

3)              копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

 

4)              інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

 

5)              інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

 

6)              відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 

 

Посада                        Підпис                             Прізвище, ім'я, по батькові

 

М.П. (за наявності)

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що до заяви необхідно додати інформацію щодо згоди особи, яку делегує інститут громадянського суспільства для роботи у Громадській раді, на оприлюднення і обробку її персональних даних, зазначених у біографічній довідці та документах, що подаються ініціативній групі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

ЗРАЗОК

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом 2016 року

 

1.          Повна назва інституту громадянського суспільства (далі – ІГС).

2.           Скорочена назва ІГС.

3.          Дані про легалізацію ІГС.

4.          Адреса, контакти.

5.           Мета та напрями діяльності.

6.          Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.

7.          Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. (кінцевий результат може бути підтверджений посиланням на публікацію, аудіо, відео чи фотоматеріали, друковане видання) тощо.

8.          Інша інформація, яка розкриває суть діяльності ІГС, отримані результати та соціальну значимість дій та заходів.

 

Посада уповноваженої особи          Підпис              Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)

 

* Інформацію про результати діяльності ІГС за 2016 рік слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта