24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода між Пенсійним фондом України і Державним фондом соціального захисту Азербайджанської Республіки про взаємний переказ і виплату пенсій. 24.03.1997, Угода, Азербайджан
4 червня 2009

Угода

між Пенсійним фондом України і Державним фондом соціального захисту Азербайджанської Республіки про взаємний переказ і виплату пенсій

Дата підписання: 24.03.1997

Дата набуття чинності: 24.03.1997

Відповідно до частини третьої статті 6 і статей 7 і 8 Угоди між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення від 28 липня 1995 р. (далі - Угода) Пенсійний фонд України і Державний фонд соціального захисту Азербайджанської Республіки (далі - Сторони) домовились про наступне:

Загальні положення

Стаття 1

Відповідно до частини третьої статті 6 Угоди в разі переселення пенсіонера з території однієї держави на територію іншої держави в тому випадку, коли пенсію було призначено на підставах, не передбачених законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера, виплата пенсії продовжується тією державою, звідки виїхав пенсіонер.

Переказ пенсій здійснюється Пенсійним фондом України і Державним фондом соціального захисту Азербайджанської Республіки.

Стаття 2

Відповідно до статті 7 Угоди пенсії по інвалідності та у випадку втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються згідно із законодавством і за рахунок коштів Сторони держави, на території якої було одержано трудове каліцтво.

Пенсії по інвалідності та у випадку втрати годувальника внаслідок професійного захворювання призначаються і виплачуються відповідно до законодавства і за рахунок коштів Сторони держави, на території якої здійснювалась трудова діяльність, здатна привести до цього захворювання, незалежно від того, що воно було вперше виявлено на території іншої держави.

Переказ пенсій здійснюється Пенсійним фондом України і Державним фондом соціального захисту Азербайджанської Республіки.

Стаття 3

Переказ пенсій, передбачених Угодою, здійснюється тільки за умови переселення пенсіонера з території однієї держави на територію іншої на постійне місце проживання.

Стаття 4

Взаємний переказ пенсій проводиться Сторонами у доларах США після перерахунку розмірів пенсій, визначених у національній валюті, на долари США.

Стаття 5

Виплата допомоги на поховання та недоодержаної у зв'язку зі смертю пенсіонера суми пенсії проводиться відповідно до законодавства і за рахунок коштів Сторони, яка призначала і виплачувала пенсію.

Стаття 6

Переказ пенсій відповідно до цієї Угоди здійснюється раз на квартал не пізніше 10 числа третього місяця кварталу, за який проводиться виплата.

Стаття 7

Згідно з цією Угодою переказ пенсій здійснюється починаючи з місяця, до якого пенсія виплачувалась за попереднім місцем проживання, але не більше ніж за шість місяців до того місяця, в якому громадянин звернувся за пенсією. Пенсії по інвалідності та у випадку втрати годувальника внаслідок професійного захворювання призначаються і виплачуються відповідно до законодавства і за рахунок коштів Сторони держави, на території якої здйснювалась трудова діяльнсть, здатна призвести до цього захворювання, незалежно від того, що воно було вперше виявлено на території іншої держави.

Переказ пенсій здійснюється Пенсійним фондом України і Державним фондом соціального захисту Азербайджанської Республіки.

Порядок переказу пенсій

Стаття 8

Заява про переказ пенсії та документ, що підтверджує постійне місце проживання пенсіонера, подаються до Пенсійного фонду України, якщо пенсіонер постійно проживає на території України, або до Державного фонду соціального захисту Азербайджанської Республіки, якщо пенсіонер постійно проживає на території Азербайджанської Республіки.

Сторона, яка отримала заяву, в триденний строк повідомляє іншій Стороні дані про пенсіонера, якому повинна переводитись пенсія:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- домашня адреса;

- вид пенсії, яка повинна переказуватись за новим місцем проживання.

Кожна із Сторін, яка отримала відомості про пенсіонера від іншої Сторони, визнавши право на переказ пенсії за кордон, готує відомості на виплату пенсії.

Стаття 9

Відомість на виплату пенсій складають за зразком, що наводиться у додатку до цієї Угоди.

Два примірники відомостей на виплату пенсій Сторона, що фінансує виплату пенсій, надсилає Стороні, яка здійснює виплату пенсій.

Сторона, що здійснила виплату пенсій, повертає один примірник відомостей Стороні, яка фінансувала виплату, з відмітками про виплату або із зазначенням причин невиплати.

Стаття 10

Одночасно з відсилкою відомостей, Сторона, що фінансує виплату пенсій, переказує на банківський рахунок Сторони, яка здійснюватиме виплату пенсій, суми коштів, зазначені у відомостях.

Невиплачені суми пенсій Сторона, яка здійснювала виплату, протягом 30 днів після одержання платежу повертає на банківський рахунок Сторони, яка фінансувала виплату.

Видатки, пов'язані з переказом пенсій

Стаття 11

Громадяни, які мають право на переказ пенсій відповідно до цієї Угоди, не несуть витрат, пов'язаних з переказом пенсій.

Пенсійний фонд України та Державний фонд соціального захисту Азербайджанської Республіки несуть банківські витрати, пов'язані з переказом коштів на рахунок кожної із Сторін Угоди та поверненням сум невиплачених пенсій.

Витрати на оплату послуг по доставці та виплаті пенсій несе Сторона держави, на території якої проживає отримувач пенсії.

Стаття 12

Сторона, яка фінансує виплату пенсій, несе відповідальність за повний та своєчасний переказ відповідно до цієї Угоди.

Сторона, яка здійснює виплату пенсій, несе відповідальність за своєчасну і правильну виплату пенсій.

Співробітництво Сторін

Стаття 13

Пенсійний фонд України і Державний фонд соціального захисту Азербайджанської Республіки здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в одержанні пенсій.

Стаття 14

Пенсійний фонд України і Державний фонд соціального захисту Азербайджанської Республіки безплатно надають один одному необхідну інформацію та допомогу, пов'язану з переказом пенсій.

Пенсійний фонд України і Державний фонд соціального захисту Азербайджанської Республіки повідомляють один одному про зміни в своєму національному законодавстві, рішення Уряду та відомчі акти, що стосуються реалізації положень цієї Угоди.

Обмін інформацією, пов'язаною з реалізацією цієї Угоди, здійснюється російською мовою.

Стаття 15

Пенсійний фонд України та Державний фонд соціального захисту Азербайджанської Республіки за дорученням один одного безплатно здійснюють медичний та адміністративний контроль відносно осіб, які мають право на пенсійне забезпечення в рамках цієї Угоди.

Стаття 16

Спори, пов'язані з переказом пенсій відповідно до цієї Угоди, розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.

Заключні положення

Стаття 17

Угода набуває чинності з дня її підписання і поширюється також на пенсії, призначені до її підписання Пенсійним фондом України і Державним фондом соціального захисту Азербайджанської Республіки.

Положення цієї Угоди можуть бути доповнені, змінені за згодою Сторін.

Стаття 18

Дія цієї Угоди може бути припинена однією із Сторін за умови попередження в письмовій формі іншої Сторони, але не пізніше ніж за шість місяців до кінця календарного року.

Стаття 19

Вчинено в миєві 24.03.97 р. у двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому всі тексти автентичні.

  За Пенсійний фонд                  За Державний фонд соціального

  України                            захисту      Азербайджанської

  ( підпис )                         Республіки

                                     ( підпис )

Додаток

до Угоди між Державним фондом

соціального захисту

Азербайджанської Республіки

і Пенсійним фондом України

про взаємний переказ

і виплату пенсій

ВІДОМІСТЬ

на виплату пенсій за____________________

----------------------------------------------------------------------

| N |    N    |Прізвище, |Домашня|Строк   |Місячний| Сума,  |Відмітка|

|   |особового|ім'я, по  |адреса |виплати | розмір |  що    |  про   |    

|   | рахунку |батькові  |       |        | пенсії |підлягає|виплату |    

|   |         |пенсіонера|       |        |        |виплаті |        |    

|---+---------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+

| 1 |    2    |    3     |   4   |   5    |   6    |   7    |    8   |

----------------------------------------------------------------------

Підтвердження реалізації виплати:

     Доручено виплатити пенсію по цій відомості на суму __________

     Виплачено ___________________ особам на суму ________________

     Не виплачено ________________ особам на суму ________________

     Печатка                Підпис особи, що відповідає за виплату

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта