24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода між Пенсійним фондом України і Фондом соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь про взаємний переказ і виплату пенсій. 12.06.1997, Угода, Білорусь
4 червня 2009

Угода

між Пенсійним фондом України і Фондом соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь про взаємний переказ і виплату пенсій

Дата підписання: 12.06.1997

Дата набуття чинності: 12.06.1997

Відповідно до частини третьої статті 10 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення від 14 грудня 1995 р. (далі - Угода) Пенсійний фонд України і Фонд соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь (далі - Сторони) домовились про таке:

Загальні положення

Стаття 1

Відповідно до частини третьої статті 8 Угоди в разі переселення пенсіонера з території однієї держави на територію іншої, де за наявних умов пенсію законодавством не передбачено, її продовжує виплачувати держава, звідки переселився пенсіонер, до того часу, поки він не матиме права на пенсію відповідно до законодавства держави, на територію якої переселився.

Переказ пенсій здійснюється обома Сторонами.

Стаття 2

Відповідно до статті 9 Угоди пенсії по інвалідності та у випадку втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються згідно із законодавством держави, на території якої було одержано трудове каліцтво, за рахунок коштів відповідної Сторони.

Пенсії по інвалідності та у випадку втрати годувальника внаслідок професійного захворювання призначаються і виплачуються відповідно до законодавства, яке поширювалось на працівників у період здійснення трудової діяльності, що призвела до цього захворювання, незалежно від того, на території якої держави це захворювання було вперше виявлено, за рахунок коштів відповідної Сторони.

Переказ пенсій здійснюється обома Сторонами.

Стаття 3

Переказ пенсій здійснюється тільки за умови переселення пенсіонера з території однієї держави на територію іншої для постійного проживання.

Стаття 4

Переказ пенсій здійснюється Сторонами на рахунки обслуговуючих банків у доларах США за курсом валют, що встановлюється відповідно Національним банком України і Національним банком Республіки Білорусь на день здійснення операції.

Виплата пенсій проводиться в національній валюті держави, на території якої постійно проживає одержувач пенсії.

Стаття 5

Виплата допомоги на поховання та недоодержаної у зв'язку зі смертю пенсіонера суми пенсії проводиться за рахунок коштів Сторони, яка фінансувала виплату пенсії.

Стаття 6

Переказ пенсій здійснюється раз на квартал не пізніше 10 числа третього місяця кварталу, за який проводиться виплата.

Стаття 7

Переказ пенсій здійснюється починаючи з місяця, до якого пенсія виплачувалась за попереднім місцем проживання, але не більше ніж за шість місяців від того місяця, в якому громадянин звернувся за пенсією.

Порядок переказу пенсій

Стаття 8

Переказ і виплата пенсії здійснюються на підставі заяви пенсіонера.

Заяву про переказ пенсії пенсіонер може подати за вибором:

- до органів, які здійснюють пенсійне забезпечення, за попереднім місцем постійного проживання;

- до Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь;

- до Пенсійного фонду України.

Після того як до органів, які здійснюють пенсійне забезпечення, надійде заява про переказ пенсії за кордон, виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, а пенсійна справа заявника із зазначенням строку, по який виплачено пенсію, і згадана заява надсилаються відповідній Стороні, яка фінансуватиме виплату пенсії.

У разі звернення пенсіонера із заявою про переказ пенсії безпосередньо до однієї із Сторін ця Сторона самостійно запитує пенсійну справу заявника.

Сторона, яка отримала пенсійну справу пенсіонера від другої Сторони і визнала право на переказ пенсії за кордон, підготовляє відомості на виплату пенсій.

Стаття 9

Відомість на виплату пенсій складається за зразком, що додається до цієї Угоди.

Два примірники відомостей на виплату пенсій Сторона, що фінансує виплату пенсій, надсилає Стороні, яка здійснюватиме їх виплату.

Сторона, що здійснила виплату пенсій, повертає один примірник відомостей Стороні, яка фінансувала виплату, з відмітками про виплату пенсій та із зазначенням причин їх невиплати.

Стаття 10

Відсилаючи відомості, Сторона, що фінансує виплату пенсій, переказує на банківський рахунок Сторони, яка здійснюватиме виплату пенсій, суми коштів, зазначену у відомостях.

Невиплачені протягом 30 днів після одержання платежу суми пенсій Сторона, яка здійснювала виплату, повертає на банківський рахунок Сторони, яка фінансувала виплату.

Видатки, пов'язані з переказом пенсій

Стаття 11

Одержувачі пенсій не несуть витрат, пов'язаних з переказом пенсій.

Видатки на оплату послуг по доставці та виплаті пенсій фінансуються Стороною держави, на території якої проживають одержувачі пенсій.

Стаття 12

Фонд соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь фінансує видатки, пов'язані:

з переказом на банківський рахунок Пенсійного фонду України коштів для виплати пенсій, призначених у Республіці Білорусь, особам, які проживають на території України;

з виплатою пенсій, призначених в Україні, особам, які проживають на території Республіки Білорусь;

з поверненням на банківський рахунок Пенсійного фонду України невиплачених пенсій, призначених в Україні.

Стаття 13

Пенсійний фонд України фінансує видатки, пов'язані:

з переказом на банківський рахунок Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь коштів для виплати пенсій, призначених в Україні, особам, які проживають на території Республіки Білорусь;

з виплатою пенсій, призначених у Республіці Білорусь, особам, які проживають на території України;

з поверненням на банківський рахунок Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь невиплачених пенсій, призначених у Республіці Білорусь.

Стаття 14

Сторона, яка фінансує виплату пенсій, несе відповідальність за повний і своєчасний переказ пенсій.

Сторона, яка здійснює виплату пенсій, несе відповідальність за своєчасну і правильну виплату пенсій.

Співробітництво Сторін

Стаття 15

Пенсійний фонд України і Фонд соціального захисту населення Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в одержанні пенсій.

Стаття 16

Сторони надають одна одній необхідну інформацію (про зміну місця проживання, смерть пенсіонера тощо) і допомогу, пов'язану з переказом пенсій.

Стаття 17

Спори, пов'язані з переказом пенсій, розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.

Заключні положення

Стаття 18

Угода набуває чинності з дня її підписання і поширюється також на виплату пенсій, призначених до її підписання.

Положення цієї Угоди можуть бути доповнені і змінені за згодою Сторін.

Стаття 19

Дія цієї Угоди може бути припинена однією із Сторін за умови попередження в письмовій формі іншої Сторони, але не пізніше ніж за шість місяців до кінця календарного року.

Стаття 20

Вчинено в миєві 12 червня 1997 р. в двох примірниках, кожний українською, білоруською і російською мовами, при цьому всі тексти автентичні.

  За Пенсійний фонд                    За Фонд соціального захисту

  України                              населення      Міністерства

  ( підпис )                           соціального         захисту

                                       Республіки Білорусь

                                       ( підпис )

ВІДОМІСТЬ

на виплату пенсій за_________________________

------------------------------------------------------------------------------------

| N |    N    |Прізвище, |Дата   |Розмір|Розмір |Період  |Загальна|Загальна|Відмітка|

|   |пенсійної|ім'я, по  |народ- |пенсії|доплати|доплати |сума    |сума    |  про   |

|   | справи  |батькові  |ження  нац.|в нац. |        |виплат  |виплат в|виплату |

|   |         |та адреса |пенсі- |валюті|валюті |        нац.  |$ США   |        |

|   |         |пенсіонера|онера  |      |       |        |валюті  |        |        |

|---+---------+----------+-------+------+------ +--------+--------+--------+--------|

| 1 |    2    |    3     |   4   |   5  |   6   |   7    |   8    |    9   |   10   |

------------------------------------------------------------------------------------

  Всього за листом:

  Всього за відомістю:

Примітка. Офіційний курс національної валюти та долара США, встановлений Національним

          банком України на ____________________:1  долар США = _____________________

          Голова правління Пенсійного фонду України

Печатка   Начальник управління пенсійного забезпечення      "____" _______199________

Підтвердження реалізації виплати:

     Доручено виплатити пенсії по даній відомості на суму __________

     Виплачено ___________________ особам на суму ________________

     Не виплачено ________________ особам на суму ________________

     Печатка                Підпис особи

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта