24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода між Пенсійним фондом України і Єдиним державним фондом соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія
4 червня 2009

Угода

між Пенсійним фондом України і Єдиним державним фондом соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія про взаємне переведення пенсій особам відповідно до статей 6 і 7 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення

Дата підписання: 23.11.1996

Дата набуття чинності: 23.11.1996

Відповідно до статей 6 і 7 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення, що підписана в Тбілісі 9 січня 1995 року (надалі - Угода), Пенсійний фонд України і Єдиний державний фонд соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія (надалі - Сторони) домовились про таке:

Загальні положення

Стаття 1

Відповідно до частини другої статті 6 Угоди при переселенні пенсіонера з території однієї Сторони на територію іншої Сторони у разі, коли призначення пенсії даного виду не передбачене законодавством Сторони за новим місцем проживання пенсіонера, виплата пенсії продовжується тією Стороною, звідки прибув пенсіонер.

Переведення пенсій здійснюється Пенсійним фондом України і Єдиним державним фондом соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія.

Стаття 2

Відповідно до статті 7 Угоди пенсії по інвалідності або в разі втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються по законодавству і за рахунок коштів Сторони, на території якої трудове каліцтво було одержано.

Пенсії по інвалідності або в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання призначаються і виплачуються по законодавству і за рахунок коштів Сторони, на території якої відбувалась трудова діяльність, що могла спричинити це захворювання, незалежно від того, що воно вперше було виявлене на території іншої Сторони.

Переведення пенсій здійснюється Пенсійним фондом України і Єдиним державним фондом соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія.

Стаття 3

Переведення пенсій здійснюється Сторонами на рахунки банків, що їх обслуговують, в доларах США по курсу валют, який встановлює державний банк Сторони-відправника на день проведення операції. Виплата пенсій проводиться у валюті Сторони, на території якої проживає одержувач пенсії.

Стаття 4

Переведення пенсій відповідно до цієї Угоди здійснюється лише за умови переселення пенсіонера з території однієї держави на територію іншої держави на постійне проживання.

Стаття 5

Виплата недоодержаних у зв'язку зі смертю пенсіонера сум пенсії здійснюється за умов і в розмірах, передбачених законодавством держави, яка призначала і виплачувала пенсію.

Стаття 6

Переведення пенсій відповідно до цієї Угоди здійснюється один раз на квартал, але не пізніше другого місяця кварталу, за який проводиться виплата.

Порядок переведення пенсій

Стаття 7

Заява про переведення пенсії і документ, що підтверджує постійне місце проживання пенсіонера, подаються до Пенсійного фонду України, якщо цей пенсіонер постійно проживає на території України, або до Єдиного державного фонду соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія, коли пенсіонер проживає на території Республіки Грузія.

Сторона, яка одержала заяву, у триденний строк надсилає іншій Стороні відомості про пенсіонера, якому має переводитись пенсія:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- домашня адреса;

- вид пенсії, яку належить переводити за новим місцем проживання.

Кожна із Сторін, отримавши такі відомості від іншої Сторони, після визнання права на переведення пенсії за кордон готує відомості на виплату пенсій.

Стаття 8

Відомості на виплату пенсій складаються за зразком, поданим у додатку до цієї Угоди.

Два примірники відомостей на виплату пенсій Сторона, яка фінансує виплату пенсій, надсилає Стороні, яка проводить виплату пенсій.

Після проведення виплати пенсій Сторона, яка проводила виплату, повертає один примірник відомостей Стороні, яка фінансувала виплату, з відмітками про проведену виплату.

Стаття 9

Одночасно з відправленням відомостей Сторона, яка фінансує виплату пенсій, переводить на банківський рахунок Сторони, яка проводитиме виплату пенсій, суми коштів, зазначені у відомостях.

Про суми невиплачених пенсій повідомляється Стороні, що переводила кошти, яка відповідно на цю частину зменшує суму наступного переведення пенсій.

Витрати, пов'язані з переведенням пенсій

Стаття 10

Громадяни, які мають право на переведення пенсій згідно з цією Угодою, не несуть ніяких витрат, пов'язаних з переведенням пенсій.

Поштові і банківські витрати, пов'язані з переведенням і виплатою пенсій, несе Сторона, що фінансує виплату пенсій.

Стаття 11

Сторона, яка фінансує виплату пенсій, несе відповідальність за повне і своєчасне переведення пенсій відповідно до цієї Угоди.

Сторона, яка проводить виплату пенсій, несе відповідальність за своєчасну і правильну виплату пенсій.

Співробітництво Сторін

Стаття 12

Пенсійний фонд України і Єдиний державний фонд соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в одержанні пенсій.

Стаття 13

Пенсійний фонд України і Єдиний державний фонд соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія безкоштовно надають один одному необхідну інформацію і допомогу, пов'язану з переведенням пенсій.

Пенсійний фонд України і Єдиний державний фонд соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія повідомляють один одному про зміни у своєму національному законодавстві, урядових рішеннях і відомчих актах, що стосуються реалізації положень цієї Угоди.

Обмін інформацією, що пов'язана з реалізацією цієї Угоди, здійснюється російською мовою.

Стаття 14

Пенсійний фонд України та Єдиний державний фонд соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія за дорученням один одного безкоштовно здійснюють медичний та адміністративний контроль щодо осіб, які мають право на пенсійне забезпечення в рамках цієї Угоди.

Стаття 15

Суперечки, пов'язані з переведенням пенсій відповідно до цієї Угоди розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.

Заключні положення

Стаття 16

Угода набуває чинності з дня її підписання і поширюється також на пенсії, призначені до її підписання Пенсійним фондом України та Єдиним державним фондом соціального забезпечення і медичного страхування Республіки Грузія.

Положення цієї Угоди може доповнюватись або змінюватись за згодою Сторін.

Стаття 17

Чинність цієї Угоди може бути припинена однією із Сторін за умови попереднього повідомлення в письмовій формі іншій Стороні, але не пізніше як за 6 місяців до кінця календарного року.

Стаття 18

Цю Угоду укладено в м. Тбілісі 23 листопада 1996 року у двох примірниках: українською, грузинською та російською мовами. При цьому всі тексти є автентичні. У разі різночитання текстів цієї Угоди вживається текст російською мовою.

 За Пенсійний фонд України                За Єдиний державний фонд

                                          соціального забезпечення

        (підпис)                          і медичного страхування

                                          Республіки Грузія

                                                 (підпис)

Додаток

до Угоди між Пенсійним

фондом України і Єдиним

державним фондом соціального

забезпечення і медичного

страхування Республіки

Грузія про взаємне

переведення пенсій особам

відповідно до статей 6 і 7

Угоди між Урядом України і

Урядом Республіки Грузія про

співробітництво в галузі

пенсійного забезпечення

ВІДОМІСТЬ

на виплату пенсій за _______________________ пенсіонерам ____________, які проживають ____________

----------------------------------------------------------------------------------

| N |    N    |Прізвище, |Домашня|  Доплата  |Місячний| Сума,  |Відмітка|Примітка|

|з/п|особового|ім'я, по  |адреса |-----------| розмір |  що    |  про   |        |

|   | рахунку |батькові  |       |період|сума| пенсії |підлягає|виплату |        |

|   |         |пенсіонера|       |      |    |        |виплаті |        |        |

|---+---------+----------+-------+------+----+--------+--------+--------+--------|

| 1 |    2    |    3     |   4   |   5  | 6  |   7    |   8    |    9   |   10   |

----------------------------------------------------------------------------------

Підтвердження реалізації виплати:

     Доручено виплатити пенсію по цій відомості на суму __________

     Виплачено ___________________ особам на суму ________________

     Не виплачено ________________ особам на суму ________________

     Печатка                Підпис особи, що відповідає за виплату

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта