24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством соціальної охорони і праці Литовської Республіки
4 червня 2009

Угода

між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством соціальної охорони і праці Литовської Республіки про порядок реалізації Договору між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення

Дата підписання 09.12.2005

Дата набуття чинності: 09.12.2005

З метою реалізації Договору між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення, підписаного 23 квітня 2001 року у Вільнюсі (далі - Договір), і відповідно до статті 27 цього Договору Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство соціальної охорони і праці Литовської Республіки домовились про таке:

I. Загальні положення

Стаття 1

Терміни, які вживаються у цій Угоді, є ідентичними термінам Договору.

Стаття 2

Ця Угода регулює порядок реалізації Договору, визначає компетентні установи, уповноважені призначати та виплачувати пенсії та допомогу згідно з Договором.

Стаття 3

1. Відповідно до пункту 3 статті 27 Договору компетентними установами є:

в Україні:

- Міністерство праці та соціальної політики - з питань допомоги сім'ям з дітьми;

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - з питань відшкодування шкоди, завданої працівнику внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання та у випадку його смерті з цих причин;

- Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - з питань виплати допомоги по безробіттю та на поховання осіб, які були зареєстровані у державній службі зайнятості;

- Пенсійний фонд - з питань призначення, переказу та виплати пенсій, а також виплати допомоги на поховання пенсіонерів;

- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - з питань виплати застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності (у разі хвороби та інших випадках) та материнству (допомога по вагітності та пологам, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при народженні дитини), допомоги на поховання;

- Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) системи Міністерства охорони здоров'я - з питань оцінки ступеня обмеження життєдіяльності людини, причини, часу її настання, групи інвалідності.

у Литовській Республіці:

- Служба закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування - з питань призначення та виплати пенсії, відшкодування шкоди у разі трудового каліцтва та професійного захворювання, а також допомоги на випадок хвороби та материнства;

- Литовська біржа праці при Міністерстві соціальної охорони і праці - з питань виплати допомоги на випадок безробіття;

- Служба по встановленню хвороби та працездатності при Міністерстві соціальної охорони і праці - з питань оцінки ступеня і причини хвороби, а також ступеня і причини працездатності.

- Муніципалітети - з питань призначення та виплати допомоги на поховання і допомоги сім'ям з дітьми.

Адреси компетентних установ і додаткова інформація для контактів наведені у додатку до цієї Угоди.

2. Компетентні установи домовляються між собою щодо загальних процедур і надання інформації, необхідної для виконання Договору і цієї Угоди.

II. Положення про законодавство, яке застосовується

Стаття 4

1. При застосуванні положень статті 7 Договору компетентна установа однієї Сторони видає зацікавленій особі довідку, яка підтверджує, що на працівника продовжує поширюватися законодавство цієї Сторони щодо соціального забезпечення. Копія довідки надається компетентній установі іншої Сторони. На підставі цієї довідки законодавство іншої Сторони щодо соціального забезпечення на цього працівника не поширюється, і внески соціального страхування, пов'язані з трудовою діяльністю в Стороні тимчасового проживання, не стягуються.

2. Згадану в пункті 1 довідку видає:

в Україні - відповідна компетентна установа, зазначена в пункті 1 статті 3 цієї Угоди;

у Литовській Республіці - Служба закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування.

III. Допомога по тимчасовій непрацездатності (у разі хвороби та інших випадках) та материнству (допомога по вагітності та пологам, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при народженні дитини), допомоги на поховання

Стаття 5

1. При застосуванні положень статті 10 Договору компетентна установа однієї Сторони з метою встановлення права на допомогу по тимчасовій непрацездатності (у разі хвороби) та материнству (у зв'язку з вагітністю та пологами), у разі необхідності, підсумовування страхового (трудового) стажу здійснює на підставі довідки, виданої компетентною установою іншої Сторони. У довідці вказуються періоди страхування відповідно до законодавства Сторони, компетентна установа якої видає довідку.

2. Згадану в пункті 1 довідку видає:

в Україні - Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

у Литовській Республіці - Служба закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування.

IV. Пенсії по інвалідності, за віком, за вислугу років, у разі втрати годувальника

Стаття 6

1. Особа, яка має право на призначення пенсії згідно з Договором, може подати заяву до компетентної установи Сторони, на території якої вона проживає:

в Україні:

- органів Пенсійного фонду;

в Литовській Республіці:

- Служба закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування.

2. Компетентна установа однієї Сторони у десятиденний строк надсилає отриману заяву з доданням оригіналів необхідних документів до компетентної установи іншої Сторони. У разі призначення пенсії відповідно до законодавства обох Сторін компетентній установі другої Сторони надсилаються копії засвідчених документів та копії рішення, прийнятого першою Стороною.

3. Якщо в особи виникає право на пенсію тільки у результаті підсумовування страхового (трудового) стажу, яке ця особа отримала згідно із законодавством обох Сторін, то в пункті 1 вказані компетентні установи надають одна одній довідку про страховий (трудовий) стаж, набутий відповідно до чинного законодавства Сторін після 1 січня 1992.

4. Якщо пенсії по інвалідності чи пенсії вдовам і пенсії сиротам (пенсії у разі втрати годувальника) призначаються згідно із законодавством обох Сторін, то у пункті 1 вказані компетентні установи надають одна одній засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують групу і причину інвалідності чи факт смерті годувальника.

Стаття 7

Порядок переказу пенсійних виплат і взаєморозрахунків встановлюється угодою між компетентними установами Сторін.

V. Відшкодування шкоди в разі трудового каліцтва, професійного захворювання

Стаття 8

1. Якщо компетентна установа однієї Сторони є відповідальною за відшкодування шкоди, а трудове каліцтво трапилось або професійне захворювання вперше було виявлене на території другої Сторони, то компетентна установа цієї Сторони повідомляє про це компетентну установу першої Сторони і надає інформацію та медичну документацію, яку вона має.

2. Відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання здійснюється відповідно до законодавства тієї Сторони, правові норми якої поширювались на працівника в момент трудового каліцтва або під час виконання ним останній раз трудової діяльності, що спричинила виникнення професійного захворювання.

3. У разі застосування положень пункту 3 статті 20 Договору компетентна установа однієї Сторони з метою встановлення права на відшкодування шкоди здійснює підсумовування періодів трудової діяльності, яка здатна призвести до професійного захворювання, на підставі довідки, виданої компетентною установою другої Сторони. У довідці вказують періоди, протягом яких трудова діяльність, що здатна призвести до професійного захворювання, здійснювалась згідно із законодавством Сторони, яка видала довідку.

4. Згадану в пункті 1 інформацію надсилає та зазначену в пункті 3 довідку надає:

в Україні - Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

у Литовській Республіці - Служба закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування.

VI. Допомога сім'ям з дітьми

Стаття 9

Консультації щодо призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми відповідно до статті 23 Договору, у разі необхідності, проводяться Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством соціальної охорони і праці Литовської Республіки.

VII. Допомога по безробіттю

Стаття 10

1. При використанні положень статті 24 Договору компетентна установа однієї Сторони з метою встановлення права на допомогу у випадку безробіття здійснює підсумовування страхового (трудового) стажу на підставі довідки, виданої зацікавленій особі компетентною установою другої Сторони. У довідці вказується страховий або прирівняний до нього трудовий стаж відповідно до законодавства Сторони, компетентна установа якої видає довідку.

Якщо зацікавлена особа не надасть такої довідки, компетентна установа однієї Сторони звернеться до компетентної установи другої Сторони з клопотанням щодо оформлення і надання відповідної довідки.

Довідку про страховий (трудовий) стаж зацікавленої особи компетентна установа однієї Сторони має надіслати до компетентної установи другої Сторони протягом двох тижнів від дня отримання запиту щодо її надання.

2. Згадану в пункті 1 довідку видає:

в Україні - Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики;

у Литовській Республіці - Литовська біржа праці при Міністерстві соціальної охорони і праці.

VIII. Адміністративна взаємодопомога

Стаття 11

1. Компетентні установи Сторін обмінюються документами, необхідними для призначення і виплати пенсій та допомоги. Якщо документи надаються українською або литовською мовами, то додається переклад російською мовою, засвідчений цими компетентними установами.

2. Компетентні установи Сторін обмінюються відомостями, які вони мають щодо обставин, що є необхідними для призначення або призупинення виплати пенсій або допомоги. Необхідні відомості надаються компетентній установі на її письмовий запит у місячний термін.

IX. Заключні положення

Стаття 12

Зміни і доповнення до цієї Угоди здійснюються згідно з домовленістю між компетентними органами управління Сторін. У разі необхідності компетентні органи управління Сторін надають спільні роз'яснення щодо практичного застосування цієї Угоди.

Стаття 13

Розбіжності, що виникають у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів і консультацій між компетентними органами управління і компетентними установами Сторін.

Стаття 14

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і є чинною протягом дії Договору.

Вчинено в м. Вільнюс 9 грудня 2005 року у двох примірниках, кожний українською, литовською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні і застосуванні положень цієї Угоди текст російською мовою матиме переважну силу.

 За Міністерство праці                 За  Міністерство соціальної

 та соціальної політики                охорони та праці

 України                               Литовської Республіки

 (підпис)                              (підпис)

Додаток

Адреси компетентних установ і додаткова інформація для контактів

В Україні                            В Литовській Республіці

Міністерство праці                   Міністерство соціальної

та соціальної політики               охорони і праці

01023, м. Київ-23,                   А. Вивулскио ул. 11 03221

вул. Еспланадна, 8/10                Вільнюс, Литва

тел. (044) 226-24-45,                тел. +370-5-2664200

факс: (044) 289-00-98,               факс +370-5-2664209

            289-56-71                e-mail:post@socmin.It

Державний центр зайнятості           Служба закордонних виплат

Міністерства праці та                Управління фонду державного

соціальної політики                  соціального страхування

01023, м. Київ-23,                   Т. Шевченкос ул. 16, 3 корпус

вул. Еспланадна, 8/10                03111 Вільнюс, Литва

тел. (044) 284-38-94,                тел. +370-5-2136626

факс (044) 289-76-28                 факс +370-5-2136671

                                     e-mail: uzsienist@sodra.It

Пенсійний фонд

01014, м. Київ-14,                   Литовська біржа праці при

вул. Бастіонна, 9                    Міністерстві соціальної

тел. (044) 284-89-33,                охорони і праці

факс (044) 284-73-37                 Гележинио вилко ул. 3А

                                     03131 Вільнюс, Литва

Фонд соціального страхування         тел. +370-5-2360770

від нещасних випадків на             факс +370-5-2360788

виробництві та професійних           e-mail: info@ldb.It

захворювань

03062, м. Київ,                      Служба по встановленню

проспект Перемоги, 92/2,             хвороби та працездатності

тел./факс 442-70-72                  при Міністерстві соціального

                                     захисту і праці Литовської

Фонд загальнообов'язкового           Республіки

державного соціального страхування   Швитригайлос ул. 10

на випадок безробіття                03223 Вільнюс, Литва

01023, м. Київ-23,                   тел. +370-5-2339236

вул. Еспланадна, 8/10                факс +370-5-2332469

тел. (044) 289-86-33,                e-mail: ekpertm@takas. It

факс 289-73-64

Фонд соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

04070, м. Київ,

Боричів Тік, 28,

факс (044) 206-04-06

тел. факс (044) 206-04-16

Міністерство охорони здоров'я

01021, м. Київ-21,

вул. Михаїла Грушевського, 7

тел. (044) 253-61-94, 253-61-65,

факс (044) 253-69-75

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта