24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода про взаємне переведення пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення і проживають на території України і Республіки Польща 19.05.1993, Угода, Польща
4 червня 2009

Угода

про взаємне переведення пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення і проживають на території України і Республіки Польща, укладена між:

1. Установою соціального забезпечення (ZUS) у Варшаві, яку представляє Кшиштоф Гурскі, заступник голови ZUS

2. Пенсійним фондом України (ПФУ) в Києві, який представляє Цесарський Микола Іванович, заступник голови Правління Пенсійного фонду України

Дата підписання: 19.05.93 р.

Дата набуття чинності: 19.05.93 р.

На підставі цієї Угоди взаємному переведенню підлягають призначені відповідно до законодавства України і Республіки Польща пенсії при умові, якщо переселення пенсіонерів на постійне проживання на територію іншої Сторони відбулося не пізніше 31 грудня 1991 року.

Переведення пенсій, про які йде мова вище, здійснюється за умови, якщо особа, яка має право на одержання пенсії, призначеної відповідно до законодавства Республіки Польща, постійно проживає на території України або якщо особа, яка має право на одержання пенсії, призначеної відповідно до законодавства України, постійно проживає на території Республіки Польща.

Переведення пенсій здійснюється на підставі заяви особи, яка має право на пенсію, за період, передбачений пенсійним законодавством, згідно з яким призначена пенсія.

Взаємне переведення пенсій проводиться у доларах США після перерахунку розмірів пенсій, визначених у національній валюті, на долари США.

Пенсії, призначені в Польщі, перераховуються за офіційно встановленим курсом валют на день складання платежу.

Пенсії, призначені в Україні, переводяться в розмірах, встановлених у доларах США станом на IV квартал 1991 року.

Частина I

ПОРЯДОК переведення пенсій, призначених відповідно до законодавства Республіки Польща, особам, які постійно проживають на території України

Параграф 1

Установа соціального забезпечення - Бюро іноземних пенсій (надалі ZUS-BRZ) - переводить пенсії особам, які мають право на пенсійне забезпечення і проживають на території України, за посередництвом Пенсійного фонду України (надалі ПФУ).

Параграф 2

ZUS-BRZ переводить пенсії раз у квартал.

Параграф 3

ZUS-BRZ надсилає ПФУ відомості на виплату пенсій польським пенсіонерам, які проживають на території України, не пізніше 20 днів до закінчення кварталу, за який переводяться пенсії.

Параграф 4

Відомості на виплату пенсій складаються за зразком, викладеним у додатку N 1 до цієї Угоди.

Параграф 5

Одночасно з відправленням відомостей (додаток N 1) перераховує на банківський рахунок ПФУ (N 3853070507/001 П в Українському експортно-імпортному банку м. Києва) суми, які включені до відомості.

Параграф 6

ПФУ виплачує пенсії згідно з розпорядженням ZUS-BRZ на підставі відомості (додаток N 1).

Параграф 7

Суми невиплачених пенсій в доларах США ПФУ повертає протягом 30 днів після одержання платежу за відповідний квартал на банківський рахунок ZUS-BRZ (N 1052-3333-189.71 Narodowy Bank Polski Оddzial Okregowy w Warszawie SA).

Параграф 8

ПФУ несе повну відповідальність за правильну виплату пенсій польським пенсіонерам, які проживають на території України.

Частина II

ПОРЯДОК переведення пенсій, призначених відповідно до законодавства України, особам, які постійно проживають на території Республіки Польща

Параграф 9

Пенсійний фонд України (надалі ПФУ) переводить пенсії, особам, які мають право на пенсійне забезпечення і проживають на території Республіки Польща, за посередництвом ZUS-BRZ.

Параграф 10

ПФУ переводить пенсії раз у квартал.

Параграф 11

ПФУ надсилає ZUS-BRZ відомості на виплату пенсій українським пенсіонерам, які проживають на території Республіки Польща, не пізніше 20 днів до закінчення кварталу, за який переводяться пенсії.

Параграф 12

Відомості на виплату пенсій складаються за зразком, викладеним у додатку N 2 до цієї Угоди.

Параграф 13

Одночасно з відправленням відомостей (додаток N 2) ПФУ перераховує на банківський рахунок ZUS-BRZ (N 505013-09000155-3311-007871 Bank PKO S.A. Оddzial Biat w ymstoku) суми, які включені до відомості.

Параграф 14

ZUS-BRZ виплачує пенсії згідно з розпорядженням ПФУ на підставі відомості (додаток N 2).

Параграф 15

Суми невиплачених пенсій в доларах США ZUS-BRZ повертає протягом 30 днів після одержання платежу за відповідний квартал на банківський рахунок ПФУ (N 3853070507/001 П в Українському експортно-імпортному банку м. Києва через Bank PKO S.A. у місті Бялисток).

Параграф 16

ZUS-BRZ несе повну відповідальність за правильну виплату пенсій українським пенсіонерам, які проживають на території Республіки Польща.

Частина III

ВИДАТКИ, пов'язані з переведенням і виплатою пенсій

Параграф 17

Особи, які мають право на одержання пенсій відповідно до цієї Угоди, не несуть ніяких витрат, пов'язаних з переведенням пенсій.

Параграф 18

ZUS-BRZ несе такі витрати:

1) банківські витрати, пов'язані з переведенням коштів на рахунок ПФУ;

2) поштові і банківські витрати, пов'язані з виплатою пенсій;

3) банківські витрати, пов'язані з поверненням на рахунок ПФУ сум невиплачених пенсій.

Параграф 19

ПФУ несе такі витрати:

1) банківські витрати, пов'язані з переведенням коштів на рахунок ZUS-BRZ;

2) поштові і банківські витрати, пов'язані з виплатою пенсій;

3) банківські витрати, пов'язані з поверненням на рахунок ZUS-BRZ сум невиплачених пенсій.

Частина IV

СПІВРОБІТНИЦТВО СТОРІН

Параграф 20

1. ПФУ і ZUS-BRZ здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в одержанні пенсій.

2. Заяви про переведення пенсій можуть подаватися як до ПФУ, так і до ZUS- BRZ.

3. Заяви, подані до ZUS-BRZ про переведення пенсій з України заявникам, які проживають в Республіці Польща, пересилаються до ПФУ разом з доданими заявником документами.

4. Заяви, подані до ПФУ про переведення пенсій з Республіки Польща заявникам, які проживають в Україні, пересилаються до ZUS-BRZ разом з доданими заявником документами.

Параграф 21

ПФУ і ZUS-BRZ за дорученням один одного безкоштовно здійснюють медичний та адміністративний контроль.

Параграф 22

ZUS-BRZ здійснює за дорученням ПФУ медичний та адміністративний контроль щодо осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства України і проживають на території Республіки Польща.

Параграф 23

ПФУ здійснює за дорученням ZUS-BRZ медичний та адміністративний контроль щодо осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства Республіки Польща і проживають на території України.

Частина V

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Параграф 24

1. Угода набуває чинності з дня її підписання і застосовується:

- відносно пенсій, призначених в Україні, - з 1 липня 1991 року,

- відносно пенсій, призначених у Республіці Польща, - з 1 липня 1992 року.

2. Положення цієї Угоди може бути доповнено, змінено за згодою Сторін.

Ця Угода діє на невизначений строк і її дія може бути припинена будь-якою з Сторін за умови попереднього повідомлення в письмовій формі іншій Стороні, але не менш, як за 6 місяців до кінця календарного року.

Параграф 25

Цю Угоду складено і підписано в Варшаві 19 травня 1993 року у двох примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 За Пенсійний фонд                         За Установу соціального

 України в Києві                           забезпечення Республіки

                                           Польща в Варшаві

 ЦЕСАРСЬКИЙ Микола Іванович                Кшиштоф ГУРСКІ

 заступник голови Правління                заступник голови

 Пенсійного фонду України                  Установи соціального

                                           забезпечення

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта