24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода про порядок переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації від 15 січня 1993 року
4 червня 2009

Угода

про порядок переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року

Дата підписання: 30.07.1996

Дата набуття чинності: 30.07.1996

Пенсійний фонд Російської Федерації, Міністерство соціального захисту населення Російської Федерації і Пенсійний фонд України, Міністерство соціального захисту населення України,

відповідно до статей 3 і 5 Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення, що підписана в м. Москві 15 січня 1993 року, у подальшому іменованої Тимчасовою угодою,

погодились про нижченаведене:

Стаття 1

Відповідно до статті 3 Тимчасової угоди Пенсійний фонд Російської Федерації переводить Пенсійному фонду України для виплати пенсіонерові частину його пенсії, що відповідає тривалості трудового стажу, виробленого починаючи з 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Переведення цієї частини пенсії здійснюється Пенсійним фондом Російської Федерації до виникнення права на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства України (з урахуванням Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року).

Стаття 2

Відповідно до статті 5 Тимчасової угоди громадянам , яким на території Російської Федерації було призначено пенсію згідно із частиною третьою статті 14 Закону РРФСР "Про державні пенсії в РРФСР" і які переселилися з території Російської Федерації на територію України, пенсія переводиться Пенсійним фондом Російської Федерації і виплачується Пенсійним фондом України до виникнення права на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства України (з урахуванням Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року.

Стаття 3

Обчислення частини пенсії, що відповідає тривалості трудового стажу, виробленого починаючи з 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, здійснюється органами соціального захисту населення Російської Федерації, на підставі формуляра про обчислення і виплату частини пенсії (додаток N 1), що подається Пенсійним фондом України.

Стаття 4

Переведення пенсії або її частини відповідно до цієї Угоди здійснюється Пенсійним фондом Російської Федерації за умови, що особа, яка має право на зазначені виплати, постійно проживає на території України.

Стаття 5

Виплата недоодержаних у зв'язку зі смертю пенсіонера сум пенсії здійснюється Пенсійним фондом Російської Федерації на підставах і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації.

Стаття 6

Заява громадянина про переведення частини пенсії відповідно до статті 1 цієї Угоди і документи, які підтверджують його постійне проживання на території України, подаються до органу соціального захисту населення за місцем постійного проживання на території України, який в триденний термін заповнює формуляр про обчислення та виплату частини пенсії (додаток N 1) у трьох примірниках і надсилає їх до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України в триденний строк надсилає один примірник формуляра Пенсійному фонду Російської Федерації, а другий примірник - Міністерству соціального захисту населення Російської Федерації. Обчислення частини пенсії здійснюється Міністерством соціального захисту населення Російської Федерації за нормами законодавства Російської Федерації.

Міністерство соціального захисту населення Російської Федерації організовує роботу щодо подання до Пенсійного фонду Російської Федерації доручення на виплату пенсії і довідку по пенсійній справі.

Стаття 7

Заява громадянина про переведення пенсії відповідно до статті 2 цієї Угоди і документ, що підтверджує постійне проживання на території України, подається до органу соціального захисту населення за місцем його постійного проживання на території України, який в триденний строк пересилає їх до Пенсійного фонду України.

Отримані документи Пенсійний фонд України в триденний строк надсилає в Міністерство соціального захисту населення Російської Федерації.

Міністерство соціального захисту населення Російської Федерації організовує роботу щодо подання до Пенсійного фонду Російської Федерації доручення на виплату пенсії та довідку по пенсійній справі.

Стаття 8

Переведення пенсії або її частини відповідно до цієї Угоди здійснюється раз на квартал, але не пізніше другого місяця цього кварталу.

Пенсійний фонд Російської Федерації надсилає по дипломатичним каналам Пенсійному фонду України відомість-список (додаток N 2) на переведення пенсії або її частини громадянам, які проживають на території України, у двох примірниках, один з яких повертається з позначкою про здійснену виплату.

Одночасно з надсиланням відомостей Пенсійний фонд Російської Федерації перераховує суми пенсій в російських рублях на банківський рахунок, вказаний Пенсійним фондом України.

Перерахунок російських рублів в національну валюту України проводиться по курсу національного Банку України на день перерахування.

Невиплачені суми пенсій зараховуються Пенсійним фондом Російської Федерації при наступному переведенні коштів на виплати, передбачені статтями 1 і 2 цієї Угоди.

Стаття 9

Пенсійний фонд Російської Федерації несе відповідальність за повне і своєчасне переведення пенсії або її частини відповідно до цієї Угоди.

Пенсійний фонд України несе відповідальність за своєчасну і правильну виплату пенсії або її частини, а також повідомляє про всі обставини, що мають значення для пенсійного забезпечення громадян відповідно до Тимчасової угоди.

Стаття 10

Громадяни, які мають право на одержання пенсії або її частини відповідно до цієї Угоди, не несуть ніяких витрат, пов'язаних із переведенням і виплатою пенсії або її частини.

Пенсійний фонд Російської Федерації несе банківські витрати, пов'язані з переведенням пенсії або її частини.

Пенсійний фонд України несе поштові та банківські витрати, пов'язані з виплатою пенсії або її частини.

Стаття 11

Міністерство соціального захисту населення Російської Федерації, Пенсійний фонд Російської Федерації і Міністерство соціального захисту населення України, Пенсійний фонд України здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в одержанні пенсій.

Стаття 12

Пенсійний фонд Російської Федерації і Пенсійний фонд України безплатно надають один одному необхідну інформацію і допомогу, пов'язану з переведенням пенсій.

Пенсійний фонд Російської Федерації і Пенсійний фонд України повідомляють один одному про зміни в законодавстві своїх держав і відомчих нормативних актах, що стосуються реалізації положень цієї Угоди.

Обмін інформацією, що випливає з реалізації цієї Угоди, здійснюється російською мовою.

Стаття 13

Спори, пов'язані з переведенням пенсій, розв'язуються Пенсійним фондом Російської Федерації і Пенсійним фондом України шляхом переговорів.

Стаття 14

Угода набуває чинності з дня її підписання і поширюється також на пенсії, призначені до її підписання відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року.

Ця Угода дійсна протягом діїТимчасової угоди.

Стаття 15

Вчинено в м. Києві 30. 07. 1996 року в чотирьох примірниках, кожен українською і російською мовами, причому усі тексти мають однакову юридичну силу.

 За Пенсійний фонд України            За Пенсійний фонд Російської

                                      Федерації

 (підпис)                             ( підпис )

 За Міністерство соціального          За Міністерство  соціального

 захисту населення України            захисту населення Російської

                                      Федерації

 (підпис)                             (підпис)

Додаток N 1

ФОРМУЛЯР

на исчисление и выплату части пенсии (заполняется на русском языке)

 

N

 

Дата

 

Ф. И. О., дата рождения

 

Паспорт

Серия

 

Кем выдан

 

Номер

 

Когда выдан

 

Адрес места жительства в России

 

Дата выписки с м/ж в России

 

Адрес места жительства на Украине

 

Дата выписки с м/ж на Украине

 

Дата подачи заявления о назначении

пенсии в соотв. с зак-вом РФ

 

Дата возникновения права на

пенсию в Украине

 

Вид пенсии, на которую претендует заявитель

 

 

 

Данные о стаже

Начало

периода

Окончание

периода

Место работы

Тип местности

Профессия,

должность

Осн-я внес.

записей

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о

заработке

Начало

периода

Окончание

периода

Кол-во мес. дн.

Сумма

заработка

Премии, вознаграждения,

другие выплаты

 

 

 

 

 

 

 

Дети, Ф. И. 0., дата рождения

 

Кормилец, Ф.И.О., дата смерти

 

Сведения о работе в н/вр

 

Инвалидность (дата установления, причина, срок)

 

 

 

Категории граждан,

удостоверяющие

документы

Герои Советского Союза, Герои Российской

Федерации, лица, награжденные орденом Славы

трех степеней, орденом Трудовой Славы трех

степеней, орденом "За службу Родине в

Вооруженных Силах СССР", Герои

Социалистического Труда

 

Участники ВОВ, включая вольнонаемный состав,

юнг, сынов (воспитанников) полков

 

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских

концлагерей, гетто, других мест принудительного

содержания, созданных в годы Второй мировой

войны

 

Находившиеся на военной службе с 22.06.1941

по 03.09.1945

 

Проработавшие в годы ВОВ (с 22.06.1941 по

09.05.1945) не менее 6 месяцев, исключая время

работы в районах, временно оккупированных

неприятелем, или награжденные орденами и

медалями СССР за самоотверженный труд и

безупречную службу в тылу в годы ВОВ

 

Награжденные медалью "За оборону Ленинграда"

и "Жителю блокадного Ленинграда"

 

Граждане, необоснованно репрессированные по

политическим мотивам и впоследствии

реабилитированные

 

Участники ликвидации последствий на

Чернобыльской АЭС и производственном

объединении "Маяк"

 

Ветераны подразделений особого риска

 

Проживавшие постоянно в населенных пунктах на

территориях зон загрязнения от аварий на

Чернобыльской АЭС и производственном

объединении "Маяк", сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча или испытания ядерного

оружия на Семипалатинском полигоне

 

Работавшие постоянно на территориях зон

загрязнения от аварий на Чернобыльской АЭС и

производственном объединении "Маяк", сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, на

Семипалатинском полигоне

 

 

     Начальник органа социальной защиты населения

                                                                    М.П.

Додаток N 2

     ПЕНСИОННЫЙ

        ФОНД

     РОССИЙСКОЙ

     ФЕДЕРАЦИИ

     117934, Москва

     Шаболовка, 4

ВЕДОМОСТЬ

выплаты пенсий, назначенных в соответствии с законодательством Российской Федерации

за период с ____ по ____ N ___ Украина

                 Курс 1 рубля равен _____ гривням

 

NN

п/п

Российский

реестр

Фамилия, имя,

отчество, адрес

Доплаты

Кварт. Пенсия

за отчетн.

период (в руб.)

Всего

причитается

(в руб.)

Всего

причитается

(в грн)

расчет

период

с __ по __

расчет

сума

(в руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО:

 

     Председатель правления

     Пенсионного фонда Российской Федерации

     Главный бухгалтер

     Пенсионного фонда Российской Федерации

     Подтверждение перевода выплаты

     Поручена выплата пенсий, включенных в ведомость

                            для __ лиц на общую сумму ___ гривен

     Выплачены пенсии       для __ лиц на общую сумму ___ гривен

     Не выплачено пенсий    для __ лиц на общую сумму ___ гривен

     Сумма ____  подлежит  возврату  в   исполнительную   дирекцию

Пенсионного фонда Российской Федерации

     Печать организации

     Дата

     Подпись ответственного лица

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта