24.03.2018
Пошук
Актуальні запитання
27.02.2018
Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
23.03.2018
Щодо підвищення пенсій державним службовцям
22.02.2018
Щодо підвищення пенсій особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ    ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549
3 листопада 2017

1. У Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740:

1) в абаці другому пункту 12 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) пункт 153 викласти у такій редакції:

“153. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету. Копія цього платіжного доручення зберігається у нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 151 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.”;

3) пункт 19 доповнити новими абзацами такого змісту:  

“Нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіти подаються на паперових носіях або надсилаються поштою з повідомленням про вручення.

У разі надсилання Звіту поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України таке відправлення здійснюється не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.”;

4) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:

 

Додаток 4

до Порядку

 

ЗВІТ
про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна

та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

за _________________ 20___ р.
(квартал)

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса)

_____________________________________________________________________________________________

(назва державної нотаріальної контори)

до ____________________________________________________________________

(назва органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)

 

реєстраційний номер облікової картки

платника податків* ___________________________________________________________

 

адреса державної нотаріальної

контори (робочого місця приватного нотаріуса) ___________________________________ ___________________________________________________________________________

 

номер телефону ___________________________

№ з/п

Показник

Кількість/сума, грн.

З початку року

1.

Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

2.

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

3.

Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, по яких платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно законодавства, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

3.1.

у тому числі з підстав перебування у черзі на одержання житла

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

4.

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, по яких платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно законодавства, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

4.1.

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, по яких платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла

 

 

 

І місяць кварталу

 

 

 

ІІ місяць кварталу

 

 

 

ІІІ місяць кварталу

 

 

5.

Сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті (пункт 2 – пункт 4) х розмір збору, встановлений законом

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

6.

Сплачений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

 

 

 

І місяць кварталу

 

 

 

ІІ місяць кварталу

 

 

 

ІІІ місяць кварталу

 

 

МП (за наявності печатки)

Керівник державної

нотаріальної установи/приватний нотаріус   ______________        ______________________
      (необхідне підкреслити)                                        (підпис)                              (ініціали та прізвище)

_____ _____________ 20___ р.

* заповнюється приватним нотаріусом (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається серія та номер паспорту)”.

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня         1999 р. № 1549 “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” виключити.

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта