22.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення
18 серпня 2008

14.12.1995, Угода,  Білорусь

 

 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення

     ( Угоду ратифіковано Законом N 546/96-ВР від 22.11.96 )

Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, які далі іменуються Договірними Сторонами,

виходячи з необхідності захисту прав громадян в галузі пенсійного забезпечення,

прагнучи урегулювати питання пенсійного забезпечення громадян,

бажаючи розвивати співробітництво в галузі пенсійного забезпечення,

домовились про нижченаведене:

Розділ I

 Загальні положення

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди нижчевикладені терміни означають наступне:

"законодавство" - закони, постанови, положення та інші нормативні акти в галузі пенсійного забезпечення;

"компетентні органи" - для України - Міністерство соціального захисту населення України; для Республіки Білорусь - Міністерство соціального захисту Республіки Білорусь;

"компетентна установа" - установа або орган, на яку покладено здійснення пенсійного забезпечення;

"трудовий (страховий) стаж" - тривалість трудової та іншої діяльності або сплати страхових внесків, які визначаються або визнаються як такі законодавством Договірних Сторін;

"громадяни" - громадяни України та громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території будь-якої з Договірних Сторін, і на яких поширюється законодавство цих Сторін в галузі пенсійного забезпечення;

"постійне проживання" - місце постійного проживання громадянина, яке визначається або визнається таким законодавством Договірних Сторін.

Стаття 2

Ця Угода регулює питання державного пенсійного забезпечення громадян, які постійно проживали на території однієї Договірної Сторони і переїхали на постійне проживання на територію іншої Договірної Сторони, та охоплює нижчеперераховані види державних пенсій:

пенсії за віком;

пенсії по інвалідності;

пенсії за вислугу років;

пенсії в разі втрати годувальника.

Стаття 3

Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки і членів їх сімей регулюється окремими угодами.

Стаття 4

Договірні Сторони надають постійно проживаючим на своїй території громадянам іншої Договірної Сторони рівні із своїми громадянами права в галузі пенсійного забезпечення.

Розділ II

 Здійснення пенсійного забезпечення

Стаття 5

Пенсійне забезпечення громадян Договірних Сторін та членів їх сімей здійснюється по законодавству Договірної Сторони, на території якої вони постійно проживають, якщо цією Угодою не встановлено інше.

Стаття 6

При призначенні пенсій зараховується трудовий (страховий) стаж, в тому числі і той, що дає право для призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років, набутий по законодавству будь-якої з Договірних Сторін, в тому числі і до набуття чинності цієї Угоди, а також на території СРСР до 1 січня 1992 року. При цьому обчислення трудового (страхового) стажу проводиться по законодавству Договірної Сторони, яка призначає пенсію.

Стаття 7

Громадянам, які проживали на території однієї Договірної Сторони і працювали після переселення на території іншої Договірної Сторони, пенсія обчислюється із заробітку (прибутку), який вони отримували на території Договірної Сторони переселення, якщо ними набутий мінімально необхідний трудовий (страховий) стаж для обчислення заробітної плати при призначенні пенсії у відповідності з законодавством Договірної Сторони переселення.

Громадянам, в яких відсутній мінімально необхідний трудовий (страховий) стаж для обчислення заробітної плати при призначенні пенсії, розмір пенсії визначається із середнього заробітку працівника відповідної професії та кваліфікації в Договірній Стороні переселення, аналогічній його останній професії та кваліфікації на території Договірної Сторони попереднього постійного проживання на час призначення пенсії.

Стаття 8

При переселенні пенсіонера з території однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони виплата пенсії припиняється (крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті та статтею 9 цієї Угоди) у порядку, передбаченому законодавством відповідних Договірних Сторін.

Компетентна установа Договірної Сторони переселення призначає пенсіонеру, який отримав дозвіл на постійне проживання, пенсію з місяця, до якого проводилася виплата пенсії компетентною установою Договірної Сторони попереднього постійного проживання, але не більш ніж шість місяців до місяця звернення за пенсією.

При переселенні пенсіонера, якому на території однієї Договірної Сторони була призначена пенсія на підставах, не передбачених законодавством іншої Договірної Сторони, виплата пенсії проводиться компетентною установою Договірної Сторони, яка її призначила, до виникнення права на пенсію (в тому числі пенсію іншого виду) у відповідності із законодавством Договірної Сторони переселення.

Стаття 9

Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються компетентною установою Договірної Сторони, законодавство якої було застосоване до працівника в момент отримання каліцтва.

Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання призначаються та виплачуються компетентною установою Договірної Сторони, законодавство якої застосовувалось до працівника в період здійснення трудової діяльності, яка здатна спричинити професійне захворювання, незалежно від того, на території якої з Договірних Сторін це захворювання було виявлене уперше.

Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання, викликаного трудовою діяльністю, яка здійснювалася в період, коли до працівника застосовувалось законодавство будь-якої із Договірних Сторін, призначаються та виплачуються компетентною установою Договірної Сторони, на території якої в останній раз виконувалась вказана робота.

Стаття 10

Виплата пенсії здійснюється компетентними установами за рахунок коштів Договірної Сторони, на території якої пенсіонер постійно проживає. Взаємні розрахунки між Договірними Сторонами не проводяться.

Виплата пенсії у відповідності з частиною третьою статті 8 і статтею 9 цієї Угоди здійснюється за рахунок коштів Договірної Сторони, яка виплачує пенсію. Платежі пенсії здійснюються у валюті Договірної Сторони, яка виплачує пенсію. Виплата пенсії пенсіонеру проводиться у валюті Договірної Сторони його постійного проживання.

Порядок платежів та виплат пенсій визначається спеціальною угодою між компетентними установами Договірних Сторін, які фінансують виплату пенсій.

Розділ III

 Співробітництво між компетентними органами

Стаття 11

Компетентні органи Договірних Сторін на безоплатній основі надають один одному правову допомогу в реалізації цієї Угоди, надають необхідну інформацію про чинне законодавство та його зміни, про обставини, які мають значення для призначення пенсій, а також вживають необхідні заходи для встановлення цих обставин.

Стаття 12

Необхідні для пенсійного забезпечення документи, видані на території будь-якої з Договірних Сторін, приймаються без легалізації.

Розділ IV

 Заключні положення

Стаття 13

Внесення змін та доповнень до цієї Угоди проводиться шляхом оформлення Договірними Сторонами відповідних протоколів, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Порядок вступу в силу протоколів визначається положеннями статті 15 цієї Угоди.

Стаття 14

Питання та розбіжності, які виникають між Договірними Сторонами з приводу тлумачення або застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між компетентними органами Договірних Сторін з оформленням відповідних протоколів.

Стаття 15

Ця Угода підлягає ратифікації у відповідності із законодавством Договірних Сторін і набуває чинності з дня обміну ратифікаційними грамотами.

Стаття 16

Кожна Договірна Сторона має право денонсувати цю Угоду, повідомивши письмово про це іншу Договірну Сторону. Дія цієї Угоди припиняється з дня, вказаного у повідомленні, але не раніше ніж через шість місяців з дня, наступного за днем отримання повідомлення.

Права громадян, набуті згідно положень цієї Угоди, не втрачають своєї сили в разі її денонсації.

Вчинено в Києві 14 грудня 1995 року в двох екземплярах, кожний українською, білоруською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу. У разі різночитання по текстах цієї Угоди використовується текст російською мовою.

За Уряд України

(підпис)

За Уряд Республіки Білорусь

(підпис)

 

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта