22.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
18 серпня 2008

N 400/97-ВР, 26.06.1997, Закон,  Верховна Рада України

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

     ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 37, ст.237 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N 680/97-ВР від 03.12.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.49 

  N  25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147

  N  64-XIV від 24.07.98, ВВР, 1998, N 42, ст.257 

  N 208-XIV від 22.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.303 -

  дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 

  N 320-XIV від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39

  N 539-XIV від 23.03.99, ВВР, 1999, N 25, ст.211

  N 967-XIV від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.349 -

  діє до 01.01.2001;

  дію продовжено до 01.01.2002 згідно із  Законом 

  N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10;

  дію продовжено до 01.01.2003 згідно із Законом 

  N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

  N 1222-XIV від 17.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.465

  N 1461-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.104

  N 2452-III від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.153

  N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

  N  373-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N  7, ст.65

  N  380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

  N  849-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267

  N  980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N  2,    ст.6

  N 1215-IV від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.104

  N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

  N 1878-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 49, ст.528

  N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

  N 2287-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N   6, ст.137

  N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

                                                           ст.267

  N 2613-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.339

  N 2771-IV від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.441

  N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N  9, N 10-11,

                                                            ст.96

  N 3508-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.282

  N  489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 

  N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року

  N  309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 )

    ( Дію  Закону  зупинено  для  сільськогосподарських

      товаровиробників  -   учасників  експерименту  по

      запровадженню    єдиного   податку   на території

      Глобинського     району   Полтавської    області,

      Старобешівського   району   Донецької  області та

      Ужгородського    району   Закарпатської   області

      згідно із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 - Закон

      діє по 31 грудня 2000 року)

    ( Дію   Закону  зупинено  для сільськогосподарських 

      товаровиробників  -   платників       фіксованого  

      сільськогосподарського   податку,  за    винятком 

      пункту 4 статті 1, пункту  3  статті  2,  частини

      першої статті 3,  пункту  4  статті 4,  статті  5

      у   частині,   що    стосується  платників збору,  

      визначених у пункті 4 статті 1 Закону   N 320-XIV згідно із Законом N 320-XIV

      від 17.12.98 )

    ( Дію положень, зупинених  Законом N 320-XIV

      від 17.12.98, відновлено згідно із Законами N 2285-IV від  23.12.2004,   N 2287-IV

      від 23.12.2004 )

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;

( Пункт 3 статті 1 в редакції Закону N 64-XIV від 24.07.98 )

 

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу тощо;

( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

 

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню.

Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню є юридичні особи - резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі, встановленому цим Законом, від суми операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України.

(  Статтю  1  доповнено  пунктом  5  згідно  із  Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із

Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1

січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III від

20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005

року  згідно  із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно  із  Законом N 489-V від 19.12.2006; із змінами,

внесеними  згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007; в

редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

(  Щодо дії пункту 5 частини першої статті 1 додатково див. Закони N  3235-IV  від  20.12.2005, N 489-V від

19.12.2006 )

6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

( Статтю 1 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

( Статтю 1 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

( Пункт 8 статті 1 виключено на підставі Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

 

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

( Абзац перший пункту 9 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV від 19.06.2003; про часткове зупинення дії додатково див. Закони N 1344-IV від 27.11.2003, N 2285-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )

 

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств";

(  Статтю  1  доповнено  пунктом  9  згідно  із  Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із

Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1

січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III від

20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005

року  згідно  із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами.

(  Статтю  1  доповнено  пунктом  10  згідно  із Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із

Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1

січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III від

20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005

року  згідно  із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних підставах.

( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законами N 107-VI від 28.12.2007, N 309-VI від 03.06.2008 )

 

Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.

( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 64-XIV від 24.07.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 539-XIV від 23.03.99 )

 

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати.

( Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

( Абзац третій пункту 1 статті 2 виключено на підставі Закону N 373-IV від 26.12.2002 )

 

Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення";

( Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1461-III від 17.02.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2613-IV від 31.05.2005 )

 

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - сума оподатковуваного доходу (прибутку), яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України;

( Пункт 2 статті 2 в редакції Закону N 64-XIV від 24.07.98 )

 

3) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, - сукупний оподатковуваний доход, обчислений відповідно до законодавства України;

4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - сума операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню;

( Статтю 2 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

 

(  Щодо  зупинення  дії  пункту  4  статті 2 додатково див. Закони N  380-IV  від 26.12.2002, N 1344-IV від

27.11.2003,  N  2505-IV  від  25.03.2005, N 2285-IV від 23.12.2004, N 3235-IV від 20.12.2005, N 489-V від 19.12.2006 )

5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

( Статтю 2 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - вартість легкового автомобіля;

( Статтю 2 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

( Пункт 7 статті 2 виключено на підставі Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

 

8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;

(  Статтю  2  доповнено  пунктом  8  згідно  із  Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із

Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1

січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III від

20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005

року  згідно  із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.

У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Не може бути об'єктом оподаткування:

транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;

передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги.

(  Статтю  2  доповнено  пунктом  9  згідно  із  Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із

Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1

січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III від

20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005

року  згідно  із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України.

Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації.

Платники збору, визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.

( Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006; в редакції Законів N 107-VI від 28.12.2007, N 309-VI від 03.06.2008 )

 

(  Щодо  зупинення  дії  частини  третьої  статті 3 додатково див.

Закони  N  3235-IV від 20.12.2005, N 489-V

від 19.12.2006 )

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України.

Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти в разі відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату провадиться у межах кошторису, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону:

( Абзац перший пункту 1 статті 4 в редакції Закону N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

33,2 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону;

( Абзац другий пункту 1 статті 4 в редакції Закону N 1222-XIV від 17.11.99; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV від 25.03.2005, N 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

 

(  Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування, визначений в абзаці другому пункту 1 статті

4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом N 3235-IV

від 20.12.2005 )

(  Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування стосовно  об'єкта  оподаткування  для  інших

працівників підприємств, установ і організацій, які використовують

працю  найманих  працівників  із  числа  осіб   льотних   екіпажів

повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують

спеціальні роботи в польотах, визначений в абзаці другому пункту 1

статті  4,  становить  33,2  відсотка  згідно  із  Законом N 489-V від 19.12.2006 )

100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону.

( Абзац третій пункту 1 статті 4 в редакції Законів N 1222-XIV від 17.11.99, N 1461-III від 17.02.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 373-IV від 26.12.2002 )

 

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта оподаткування для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників.

( Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 373-IV від 26.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV від 25.03.2005, N 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

 

(  Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування,  визначений  в  абзаці  четвертому пункту 1

статті  4,  становить  31,8  відсотка  згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 )

(  Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування стосовно  об'єкта  оподаткування  для  інших

працівників підприємств, установ і організацій, які використовують

працю  найманих  працівників  із  числа  осіб   льотних   екіпажів

повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують

спеціальні  роботи  в  польотах,  визначений  в  абзаці четвертому

пункту  1  статті  4,  становить  33,2  відсотка згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

( Абзац п'ятий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV від 25.03.2005, N 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

 

(  Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування  стосовно  об'єкта  оподаткування  для інших

працівників   підприємств,  установ  і  організацій,  де  працюють

інваліди, визначений в абзаці п'ятому пункту 1 статті 4, становить

31,8  відсотка  згідно  із  Законами  N  3235-IV від

20.12.2005, N 3508-IV від 23.02.2006 )

(  Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування  стосовно  об'єкта  оподаткування  для інших

працівників   підприємств,  установ  і  організацій,  де  працюють

інваліди, визначений в абзаці п'ятому пункту 1 статті 4, становить

33,2   відсотка   згідно  із  Законом  N  489-V  від

19.12.2006 )

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.

( Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 680/97-ВР

від 03.12.97 )

( Дію абзацу сьомого пункту 1 статті 4 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 )

 Для платників фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування визначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка встановлюється у 2005-2006 роках у розмірі 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та підлягає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

( Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1878-IV від 24.06.2004; в редакції Закону N 2287-IV від 23.12.2004 )

 

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону;

(  Пункт  2  статті  4  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N  64-XIV  від  24.07.98,  N  107-VI від

28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

(  Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування,  визначений  в пункті 2 статті 4, становить

31,8  відсотка  згідно  із  Законом  N  3235-IV від

20.12.2005 )

(  Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування,  визначений  в пункті 2 статті 4, становить

33,2   відсотка   згідно  із  Законом  N  489-V  від

19.12.2006 )

3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотка суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру;

(  Пункт  3  статті  4  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N  2505-IV  від 25.03.2005, N 107-VI від

28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

(  Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування,  визначений  в пункті 3 статті 4, становить

31,8  відсотка  згідно  із  Законом  N  3235-IV від

20.12.2005 )

(  Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне

пенсійне  страхування,  визначений  в пункті 3 статті 4, становить

33,2   відсотка   згідно  із  Законом  N  489-V  від

19.12.2006 )

4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті):

(  Абзац  перший пункту 4 статті 4 із змінами, внесеними згідно із

Законом  N 1461-III від 17.02.2000; в редакції Законів N  107-VI  від  28.12.2007,  N 309-VI від

03.06.2008 )

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону.

( Абзац другий пункту 4 статті 4 в редакції Законів N 107-VI від 28.12.2007, N 309-VI від 03.06.2008 )

 

Для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:

( Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить менше 150 гривень;

( Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 150 до 250 гривень;

( Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 250 до 350 гривень;

( Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 350 до 500 гривень;

( Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 500 гривень;

( Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 )

 

(  Пункт  4  статті  4  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N  208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002

згідно  із  Законом  N  2120-III від 07.12.2000; дію

продовжено  до  1  січня  2003  року  згідно із Законом N 2905-III  від 20.12.2001; дію продовжено до 1 січня 2004 року

згідно  із  Законом  N  380-IV  від  26.12.2002; дію

продовжено  до  1  січня  2005  року  згідно  із Законом N 1344-IV  від 27.11.2003; дію продовжено до 1 січня 2006 року

згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV  від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року

згідно  із  Законом  N  3235-IV від 20.12.2005, дію

продовжено  до  1  січня  2008  року  згідно  із  Законом  N 489-V від 19.12.2006 )

5) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95:

(  Абзац  перший пункту 5 статті 4 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1215-IV від 02.10.2003 )

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню;

(  Статтю  4  доповнено  пунктом  5  згідно  із Законом N 1461-III від 17.02.2000 )

6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону, а з 2008 року - 0,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону;

( Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

 

7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;

( Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону;

( Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

( Пункт 9 статті 4 виключено на підставі Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

 

10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону;

( Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - 7,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону.

( Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2771-IV від 07.07.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

Стаття 5. Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.

(  Статтю  5  доповнено частиною другою згідно із Законом N 64-XIV від 24.07.98 )

Суми збору, донараховані під час перевірок органами державної податкової служби та органами державної контрольно-ревізійної служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійного фонду України у повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально-технічної бази цих органів.

( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 64-XIV від 24.07.98 )

 

Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду України відповідно до статті 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, сплачуються на рахунки відповідних органів Пенсійного фонду України.

( Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )

 

Стаття 6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом місяця після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

протягом двох тижнів після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 26 червня 1997 року

N 400/97-ВР

 

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта