22.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

Про заходи щодо реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" N 341, 11.05.2005, Постанова, Кабінет Міністрів України
18 серпня 2008

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 травня 2005 р. N 341

Київ

Про заходи щодо реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 470 від 10.04.2006

N 675 від 26.04.2007

N 684 від 03.05.2007

N 374 від 17.04.2008

N 198 від 11.03.2009

N 308 від 14.04.2010

N 430 від 20.04.2011 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підвищення пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника, що додається.

(  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

2. Установити, що у 2005 році для підвищення пенсій згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" застосовується коефіцієнт 1,055. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно із зазначеним Законом та Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.

На наступні роки величина зазначеного коефіцієнта встановлюється постановами Кабінету Міністрів України виходячи з показників бюджету Пенсійного фонду України на відповідний рік.

3. Ця постанова набирає чинності починаючи з 1 березня 2005 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. N 341

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2007 р. N 675  ( див. текст )

ПОРЯДОК

підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  ( див. текст )  у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

1. Згідно із цим Порядком підвищується розмір пенсій, який склався на 31 грудня року, що передує року підвищення пенсії, обчислений відповідно до:

1) статті 27 або визначені згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням абзацу другого частини першої статті 28 та підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті 42 зазначеного Закону;

( Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ

N 684 від 03.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

2) частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з урахуванням підвищень розміру пенсії у попередніх роках на коефіцієнт, який відповідав 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком та відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

( Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ

N 684 від 03.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

3) частини першої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з урахуванням підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та без урахування збільшення розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293 "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328);

( Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

4) статей 21 і 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей з урахуванням підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

( Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

2. Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" підвищення розміру пенсій не проводиться, якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат особі у році, що передує року підвищення пенсії (далі - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році), перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України на відповідний рік коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсій (далі - коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсій у відповідному році).

Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році менший ніж коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсій у відповідному році, пенсії підвищуються на коефіцієнт, визначений згідно з пунктом 4 цього Порядку.

3. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році (КП(п)) обчислюється для кожного пенсіонера за такою формулою:

                      КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),

де ПВ(1) - розмір пенсії (крім пенсій, призначених після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також поновлених з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує попередньому року підвищення пенсії), обчислений відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням статті 28 зазначеного Закону або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" даного Закону з урахуванням підвищення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616, N 31, ст. 2082; 2008 р., N 16, ст. 411), доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312; 2008 р., N 25, ст. 785, N 54, ст. 1810), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), або розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням абзацу другого частини першої статті 28 зазначеного Закону, доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312; 2008 р., N 25, ст. 785), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), у разі призначення пенсії після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також поновленої з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує попередньому року підвищення пенсії;

( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ

N 684 від 03.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 374 від 17.04.2008,

N 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218);

( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293 "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів пенсій, встановлених згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), доплати до пенсії, встановленої згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218);

( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ

N 374 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218).

( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 374 від 17.04.2008,

N 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

Для обчислення ПВ(1) застосовуються розміри пенсій, які склалися на 31 грудня року, що передує попередньому року підвищення пенсії, або на день призначення пенсії у разі, коли її призначено після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, або на день поновлення пенсії у разі, коли її поновлено після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії;

( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )

ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням статті 28 зазначеного Закону або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" даного Закону з урахуванням підвищення розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616, N 31, ст. 2082; 2008 р., N 16, ст. 411), доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505; 2008 р., N 25, ст. 785, N 54, ст. 1810), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. N 331 "Деякі питання реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968);

( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 684 від 03.05.2007,

N 374 від 17.04.2008; в редакції Постанов КМ

N 198 від 11.03.2009,

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. N 331 "Деякі питання реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968);

( Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008; в редакції Постанов КМ

N 198 від 11.03.2009,

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293 "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396; 2009 р., N 29, ст. 968; 2010 р., N 82, ст. 2875), доплати до пенсії, встановленої згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742, N 91, ст. 3080, N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. N 331 "Деякі питання реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968);

( Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанов КМ

N 374 від 17.04.2008,

N 198 від 11.03.2009,

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396; 2009 р., N 29, ст. 968; 2010 р., N 82, ст. 2875), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 "Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. N 331 "Деякі питання реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968).

( Абзац дев'ятий пункту 3 в редакції Постанов КМ

N 374 від 17.04.2008,

N 198 від 11.03.2009,

N 308 від 14.04.2010,

N 430 від 20.04.2011 )

Для обчислення ПВ(2) застосовується розмір пенсій, який склався на 31 грудня року, що передує року підвищення пенсії.

У разі коли коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році становив менше ніж 1, для визначення коефіцієнта підвищення розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати береться 1.

4. Коефіцієнт підвищення розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати (КП(зп)) обчислюється за такою формулою:

                       КП(зп) = КП : КП(п),

де КП - коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсії у відповідному році;

КП(п) - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році.

5. Розмір підвищення пенсії (Р(п)) обчислюється за такою формулою:

                      Р(п) = П х КП(зп) - П,

де П - розмір пенсії, зазначений у пункті 1 цього Порядку;

КП(зп) - коефіцієнт підвищення розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати, обчислений згідно з пунктом 4 цього Порядку.

Сума, на яку підвищується пенсія, додається до розміру пенсійної виплати, що склався на останній день лютого року, в якому підвищується пенсія.

( Абзаци другий і третій пункту 5 замінено абзацом згідно з Постановою КМ

N 374 від 17.04.2008 )( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ

N 430 від 20.04.2011 )

7. Цифрові значення, одержані в результаті проведення розрахунків згідно з пунктами 3 і 4 цього Порядку, заокруглюються до п'ятого знака після коми.

( Порядок в редакції Постанови КМ

N 675 від 26.04.2007 )

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта