23.03.2018
Пошук
Актуальні запитання
27.02.2018
Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
22.02.2018
Щодо підвищення пенсій особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Нормативно-правові акти, видані Пенсійним фондом 2008-2012

Про затвердження Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України
27 серпня 2008

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

25.01.2008  N 3-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2008 р.

за N 200/14891

Про затвердження Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 43 Закону України "Про статус суддів" (із змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В.О.Кравчука.

Голова правління

О.Зарудний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

25.01.2008  N 3-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2008 р.

за N 200/14891

ПОРЯДОК

подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України

I. Звернення за призначенням щомісячного довічного грошового утримання

1.1. Заява про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 1) (далі - щомісячне довічне утримання) подається до управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах (далі - органи, що призначають щомісячне довічне утримання) за місцем проживання (реєстрації) судді через уповноважену особу суду за останнім місцем роботи (далі - уповноважена особа).

1.2. Щомісячне довічне утримання призначається з дня, наступного після відрахування судді зі штату суду згідно з наказом, виданим на підставі акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення у зв'язку з поданням заяви про відставку, у тому числі у відставку за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню виконання обов'язків, та припинення виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді, якщо звернення за призначенням щомісячного довічного утримання відбулося не пізніше трьох місяців з дня відрахування судді зі штату суду. У разі звернення пізніше трьох місяців з дня відрахування судді зі штату суду щомісячне довічне утримання призначається з дня звернення.

1.3. Днем звернення за призначенням щомісячного довічного утримання вважається день приймання органом, що призначає щомісячне довічне утримання, письмової заяви та документів, перелік яких наведено в розділі II цього Порядку, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

1.4. У разі, якщо до заяви про призначення щомісячного довічного утримання додані не всі необхідні документи, орган, що призначає щомісячне довічне утримання, письмово повідомляє про те, які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за щомісячним довічним утриманням уважається день приймання заяви про призначення щомісячного довічного утримання або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

1.5. Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, щомісячне довічне утримання, за згодою судді у відставці, призначається за наявними документами.

II. Документи, необхідні для призначення щомісячного довічного утримання

2.1. До заяви про призначення щомісячного довічного утримання судді у відставці додаються такі документи:

копія акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення судді у зв'язку з поданням заяви про відставку;

наказ про відрахування судді зі штату суду та припинення виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді;

відомості про місце проживання (реєстрації) судді у відставці;

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637. За період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, надає довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку;

довідка про заробітну плату для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2);

розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 3);

довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал довідки повертається). Особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку в паспорті, подають копію сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (для підвищення щомісячного довічного утримання згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

документи, що підтверджують наявність особливих заслуг перед Батьківщиною, передбачених статтею 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтею 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (за наявності) (оригінали документів повертаються).

III. Підготовка та подання документів для призначення щомісячного довічного утримання

3.1. Уповноважена особа впродовж двох робочих днів після видання наказу про відрахування судді зі штату суду на підставі акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення у зв'язку з поданням заяви про відставку, у тому числі у відставку за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню виконання обов'язків, і припинення виплати щомісячного довічного утримання працюючому судді, оформляє необхідні документи, готує подання про встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 4), ознайомлює з ними суддю у відставці і направляє їх до органу, що призначає щомісячне довічне утримання.

3.2. Якщо суддею у відставці заяву про призначення щомісячного довічного утримання подано в більш пізній термін, зазначені документи подаються до органу, що призначає пенсію, уповноваженою особою протягом двох робочих днів після прийняття заяви.

3.3. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення щомісячного довічного утримання документи, до органу, що призначає щомісячне довічне утримання, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково в строки, визначені пунктом 1.2 розділу I цього Порядку. При цьому подання про встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, довідка про заробітну плату для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, подаються в обов'язковому порядку разом із заявою.

3.4. Уповноважена особа надає допомогу судді у відставці щодо одержання відсутніх документів для призначення щомісячного довічного утримання.

IV. Виплата щомісячного довічного утримання та її припинення

4.1. Виплата щомісячного довічного утримання здійснюється органами, що призначають щомісячне довічне утримання, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі в порядку, установленому законодавством для виплати пенсій.

4.2. Виплата щомісячного довічного утримання припиняється у випадках, передбачених статтею 43 Закону України "Про статус суддів".

Виплата щомісячного довічного утримання за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного утримання здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

4.3. Заява про припинення виплати щомісячного довічного утримання у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеного щомісячного довічного утримання, про виплату частини щомісячного довічного утримання на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні тощо, подається суддею у відставці (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що призначає щомісячне довічне утримання, за місцем проживання (реєстрації). При цьому у заяві про виплату частини щомісячного довічного утримання непрацездатним членам сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, указується адреса одержувача цієї частини щомісячного довічного утримання.

4.4. До заяви про припинення виплати щомісячного довічного утримання у зв'язку з виїздом за кордон подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання (оригінали документів повертаються).

4.5. Заява про виплату недоодержаного щомісячного довічного утримання у зв'язку зі смертю особи, яка одержувала щомісячне довічне утримання, подається особою, яка звернулася з такою заявою до органів, що призначають щомісячне довічне утримання, за місцем перебування на обліку померлої особи.

4.6. Для виплати недоодержаного щомісячного довічного утримання в зв'язку зі смертю особи, яка одержувала щомісячне довічне утримання надаються свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки.

4.7. Непрацездатними членами сім'ї, зазначеними в частині другій статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлої особи, яка одержувала щомісячне довічне утримання.

4.8. Члени сім'ї надають паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з особою, яка одержувала щомісячне довічне утримання, на день її смерті.

4.9. Для виплати недоотриманого щомісячного довічного утримання, яке ввійшло до складу спадщини, у зв'язку з відсутністю членів сім'ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини надається свідоцтво про право на спадщину.

4.10. У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне утримання, особам, які здійснили її поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного утримання, яке склалося на момент смерті.

Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву та довідку про смерть особи, яка одержувала щомісячне довічне утримання.

4.11. Керівником управління Пенсійного фонду України на звороті довідки про смерть проводиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

4.12. У разі реєстрації смерті компетентними органами іноземної держави, законодавством яких не передбачено видачі зазначених довідок, надається свідоцтво про смерть, легалізоване в консульській установі.

4.13. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою).

V. Приймання, оформлення і розгляд документів органами, що призначають щомісячне довічне утримання

5.1. При прийманні документів орган, що призначає щомісячне довічне утримання:

перевіряє правильність оформлення заяви й подання про призначення щомісячного довічного утримання, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж; здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення представлених документів;

перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності.

5.2. Документи, необхідні для призначення щомісячного довічного утримання, подаються в оригіналах і копіях, засвідчених уповноваженою особою чи органом, що призначає щомісячне утримання, або в установленому законодавством порядку. Оригінали документів повертаються.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі, якщо підтвердженням стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена уповноваженою особою або органом, що призначає щомісячне утримання.

5.3. Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, має право вимагати від судів дооформлення прийнятих і подання додаткових документів у строки, визначені пунктом 1.2 розділу I цього Порядку, а також перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість їх видачі.

5.4. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з потрібними для призначення щомісячного довічного утримання документами орган, що призначає щомісячне довічне утримання, розглядає подані документи та приймає рішення про призначення щомісячного довічного утримання або відмову в його призначенні.

5.5. Право особи на одержання щомісячного довічного утримання установлюється на підставі всебічного, повного й об'єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає щомісячне довічне утримання.

Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє особі повідомлення про призначення щомісячного довічного утримання із зазначенням його розміру або відмову в призначенні щомісячного довічного утримання із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

5.6. Заява про призначення щомісячного довічного утримання з усіма поданими документами та рішенням про призначення щомісячного довічного утримання зберігається в окремій справі кожного одержувача.

Справи зберігаються в органах, що призначають щомісячне довічне утримання, за фактичним місцем проживання (реєстрації) осіб.

5.7. При переїзді судді у відставці на постійне або тимчасове проживання в іншу місцевість орган, що призначає щомісячне довічне утримання, протягом 5 днів з дня одержання заяви надсилає запит про витребування справи одержувача щомісячного довічного утримання до органу Пенсійного фонду попереднього місця проживання судді у відставці. Справа одержувача щомісячного довічного утримання протягом 10 днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає щомісячне довічне утримання, за новим місцем проживання (реєстрації).

Начальник юридичного управління

Т.Рябцева

Додаток 1

до Порядку подання

документів для призначення

і виплати щомісячного

довічного грошового

утримання суддям у відставці

органами Пенсійного фонду

України

Начальнику Управління

Пенсійного фонду України

в ___________________ районі

м. _________________________

ЗАЯВА

про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці

     Гр. _________________________________________________________

                     (прізвище, ім'я, по батькові)

     Дата народження _________________, тел. _____________________

                        Місце проживання:

------------------------------------------------------------------

|Зареєстрований(а) за паспортом                 |                |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Фактично проживає                              |                |

------------------------------------------------------------------

                             Паспорт:

------------------------------------------------------------------

|серія        |номер       |ким виданий       |дата видачі       |

|-------------+------------+------------------+------------------|

|             |            |                  |                  |

------------------------------------------------------------------

     Ідентифікаційний номер ______________________________________

     Прошу призначити мені щомісячне довічне грошове утримання

судді у відставці.

     Повідомляю, що пенсію одержую (не одержую).

                     (необхідне підкреслити)

 "____"________________ 200__ року.       Підпис _________________

Паспортні дані, ідентифікаційний номер і подані документи звірені.

     М.П.        Уповноважена особа ______________________________

                                     (ініціали, прізвище, займана

                                               посада)

Начальник юридичного управління

Т.Рябцева

Додаток 2

до Порядку подання

документів для призначення

і виплати щомісячного

довічного грошового

утримання суддям у відставці

органами Пенсійного фонду

України

 Штамп

 суду, що видав довідку

ДОВІДКА

про заробітну плату для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці

                                      Видана _____________________

                                      ____________________________

                                      про те, що його (її)

                                      заробітна плата, яка

                                      враховується при призначенні

                                      (перерахунку) щомісячного

                                      довічного грошового

                                      утримання суддям

                                      у відставці, склала

                                      ___________________________,

                                      у тому числі:

     1. Оклад ____________________________________________________

     2. Доплата за кваліфікаційний клас __________________________

     3. Надбавки _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     4. Премія ___________________________________________________

     5. Інші виплати,  які враховуються при обчисленні щомісячного

довічного грошового утримання, ___________________________________

__________________________________________________________________

     Довідка видана на підставі особового рахунку за _____________

 М.П.    Голова суду        ______________  ______________________

                               (підпис)           (прізвище)

         Головний бухгалтер ______________  ______________________

                               (підпис)           (прізвище)

Начальник юридичного управління

Т.Рябцева

Додаток 3

до Порядку подання

документів для призначення

і виплати щомісячного

довічного грошового

утримання суддям у відставці

органами Пенсійного фонду

України

 Штамп

 суду, що видав довідку

РОЗРАХУНОК

стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці

_________________________________________________________________

                   (прізвище, ім'я, по батькові судді)

------------------------------------------------------------------

| N  |Місце роботи і |    Дата    |    Дата   | Тривалість стажу |

|з/п |    посада     |зарахування |звільнення |      роботи      |

|    |               |            |           |------------------|

|    |               |            |           |рік |місяць |день |

|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|

|    |               |            |           |    |       |     |

|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|

|    |               |            |           |    |       |     |

|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|

|    |               |            |           |    |       |     |

|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|

|    |               |            |           |    |       |     |

|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|

|    |               |            |           |    |       |     |

|---------------------------------------------+----+-------+-----|

|Усього стаж роботи за станом на ____________ |    |       |     |

|становить                                    |    |       |     |

------------------------------------------------------------------

 М.П.    Голова суду        ______________  ______________________

                               (підпис)           (прізвище)

         Начальник відділу

         кадрів             ______________  ______________________

                               (підпис)           (прізвище)

         Виконавець ______________________________________________

                        (ініціали, прізвище, робочий телефон)

Примітка. Розрахунок стажу роботи судді складається на день видання наказу про відрахування судді зі штату суду у зв'язку з виходом у відставку.

Начальник юридичного управління

Т.Рябцева

Додаток 4

до Порядку подання

документів для призначення

і виплати щомісячного

довічного грошового

утримання суддям у відставці

органами Пенсійного фонду

України

ПОДАННЯ

про встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці

 від ____________ 200___ року               N ____________________

 ________________________________________________________________,

                           (назва суду)

 місцезнаходження _______________________________________________,

 телефони: голови суду ______________________,

 бухгалтерії ________________________________,

 в/кадрів ___________________________________

     представляє для встановлення щомісячного довічного  грошового

утримання судді у відставці

__________________________________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________ року народження,  який проживає  (зареєстрована/ний)

за адресою: ______________________________________________________

     Стаж роботи  судді,  який дає право на відставку та отримання

щомісячного довічного грошового утримання, становить _____________

     Заробітна плата   для   обчислення   щомісячного    довічного

грошового утримання становить ____________________________________

     Список документів для встановлення щомісячного довічного

грошового утримання судді у відставці, що додаються:

------------------------------------------------------------------

|  N   |  Назва документа | Кількість сторінок | Дата оформлення |

| з/п  |                  |                    |   (завірення)   |

|------+------------------+--------------------+-----------------|

|      |                  |                    |                 |

------------------------------------------------------------------

     Додаток: на ______ аркушах.

 М.П.    Голова суду        ______________  ______________________

                               (підпис)           (прізвище)

         Начальник відділу

         кадрів             ______________  ______________________

                               (підпис)           (прізвище)

         З поданням

         ознайомлений       __________________________  __________

                            (підпис судді у відставці)    (дата)

Начальник юридичного управління

Т.Рябцева

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта