Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 212 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549”

 

Звіт Пенсійного фонду України

про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 212 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549”

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

        Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 212 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549” (далі – Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

 Постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549” розроблено на виконання підпункту 1 пункту 7, абзаців один – шість підпункту 27 пункту 19 розділу І та підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі – Закон № 2148) з метою приведення Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740, у відповідність до вимог чинного законодавства, визначення форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, що подається нотаріусами до органів Пенсійного фонду України, та встановлення порядку подання такої звітності, удосконалення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження – квітень 2019 року.

 

 

  1. Тип відстеження – базове.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

 Для одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Дані, на основі яких відстежувалась результативність Постанови, визначені на підставі інформації про надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, отриманої від Державної казначейської служби України, та інформації, наданої підвідомчими органами Пенсійного фонду України на підставі звітності нотаріусів про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, поданої до органів Пенсійного фонду України.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Постановою приведено нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

При посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна нотаріус здійснює перевірку сплати покупцем збору та витребовує відповідні документи.

Подання нотаріусами звітності до органів Пенсійного фонду України здійснюється за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, тобто за місцем сплати збору, що дає можливість здійснювати належний контроль за повнотою сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Форма звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна містить інформацію про кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Так, у 2018 році за даними звітності, поданої нотаріусами, кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна склала 307,3 тис., надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна – 1 444 496,4 тис. грн., що на 452 952,2 тис. грн. або на 45,7 % більше, ніж у 2017 році.

Темпи росту надходжень збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна у 2017 році порівняно з 2016 роком склали 13,6 %, у 2016 році порівняно з 2015 роком – 12,2 %.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Прийняття Постанови забезпечило виконання вимог підпункту 1 пункту 7 розділу І та підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону № 2148.

На підставі результатів базового відстеження результативності Постанови можна зробити висновок про досягнення визначених цілей, зокрема, встановлення порядку подання та форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, що надало можливість здійснювати належний контроль за повнотою сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                               Є. КАПІНУС

 

 

background Layer 1