Проект звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України

 

 

Проект

 

Додаток 2

до Антикорупційної програми

Пенсійного фонду України та його органів

на 2019-2020 роки

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління

Пенсійного фонду України

________ ____Є. КАПІНУС

____  ______________2019 р.

 

 

 

 

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності

Пенсійного фонду України та його органів

 

 

 

Одним з основних напрямів діяльності з запобігання та протидії корупції є виявлення найбільш вразливих до корупції процесів та функцій, пов’язаних із виконанням посадовими особами своїх повноважень, а також умов і факторів, що сприяють корупційним діям.

В Пенсійному фонді України відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності  органів влади,  затвердженої рішенням Національного  агентства  з  питань  запобігання корупції  від  02  грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Пенсійному фонді України (далі – Комісія), основним завданням якої є проведення оцінки корупційних ризиків та складання звіту за її результатами з метою підготовки антикорупційної програми.

Положення про Комісію затверджено наказом Пенсійного фонду України від 03 серпня 2017 року № 157 “Про організацію оцінювання корупційних ризиків”.

Наказом Пенсійного фонду України від 19 лютого 2019 року № 17 “Про деякі питання проведення оцінки корупційних ризиків у Пенсійному фонді України” було затверджено оновлений склад Комісії із 15 осіб.

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків  представників громадськості та експертів на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України було розміщено відповідне повідомлення, за результатом якого представник громадської організації “Разом проти корупції” виявив бажання взяти участь у зазначеному процесі.

Наказом Пенсійного фонду України від 08 квітня 2019 року № 41 “Про зміни у складі Комісії з оцінки корупційних ризиків у Пенсійному фонді України” затверджено склад Комісії у новій редакції, який опубліковано на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

До складу Комісії увійшли десять представників апарату Пенсійного фонду України та шість представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Пенсійного фонду України, мають досвід роботи у сфері його діяльності.

До роботи Комісії також залучалися інші працівники апарату Пенсійного фонду України, які надавали інформацію та матеріали, необхідні для ідентифікації та оцінки корупційних ризиків. Робота Комісії здійснювалась відповідно до робочого плану з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, затвердженого Головою Комісії.

Під час роботи Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків та їх оцінку.

Комісією ідентифіковано 14 корупційних ризиків, які потребують вжиття  заходів щодо їх мінімізації. Комісією проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків. Так, визначено 5 – з високим рівнем, 6 – середнім, 3 – низьким і прийнято рішення включити до Звіту ідентифіковані ризики з високим, середнім та низьким рівнем.

Ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та пропозиції щодо заходів усунення обговорені на засіданні Комісії **.**.2019. За результатами роботи підготовлено Звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та запропоновані заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків (додаток 2).

 

 

 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

у Пенсійному фонді України                                                                                                                                                                                                О. КАСЬЯНОВ

 

 

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753