Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів

 

        Додаток 1
        до Звіту за результатами оцінки
        корупційних ризиків у діяльності
        Пенсійного фонду України та його органів

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

 

№ з/п

Корупційний ризик

Опис корупційного ризику

Причини виникнення (чинники) корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

1

Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг

Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів може призвести до  невірного застосування положень законодавчих та нормативно-правових актів при реалізації покладених повноважень працівниками, підвищення вірогідності помилок при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення, надмірної виплати пенсійних коштів або нецільового їх використання, в тому числі шляхом зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення інших корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією

Відсутність єдиного нормативно-правового акту щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України, судові процеси проти  органів Пенсійного фонду України

2

Недостатній рівень додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Недодержання встановлених процедур прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, призводить до недодержання принципів відкритості, прозорості, своєчасності та якості при обслуговуванні громадян, створює передумови порушення норм етичної поведінки, зловживань, спрямованих на отримання неправомірної вигоди, вчинення інших корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією

Недосконалість механізмів контролю за процесом прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.

 

Наявність скарг громадян, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України, судові процеси проти органів Фонду

Функціонування інформаційних ресурсів та інфраструктури системи кіберзахисту

3

Можливість порушення порядку доступу до ресурсів Інформаційно-телекомунікацій-ної системи Пенсійного фонду України (далі – ІТС)

Недосконалість заходів контролю за роботою користувачів та дотриманням обмежень щодо надання доступу до ресурсів ІТС створює передумови для підвищення ймовірності порушення законодавства щодо захисту інформації та запобігання корупції

 

Недостатність заходів контролю за роботою користувачів з інформаційними ресурсами Пенсійного фонду України

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України

4

Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат

Недосконалість механізму контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат може призводити до викривлення даних, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

 

Недосконалість механізмів контролю внесення  інформації при підготовці документів для призначення та здійснення пенсійних виплат 

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України

Контрольно-перевірочна робота

5

Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Недосконалість системи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду, призводить до зниження відповідальності та ефективності діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду, що може сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Недосконалість системи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України, судові процеси проти  органів Фонду

Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

6

Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства

Недостатня обізнаність може стати передумовою для порушень антикорупційного законодавства.

Недостатня освітня та роз’яснювальна робота серед працівників щодо змісту антикорупційного законодавства

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації  органів Фонду

7

Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду

Недостатня врегульованість порядку обміну інформацією щодо зайняття посад, переміщення, просування по службі, переведення та звільнення працівників підвищує ризик порушення вимог законодавства щодо контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок

Необхідність внесення змін до  організаційно-розпорядчого документа, який регламентує взаємодію між відповідними структурними підрозділами органів Фонду в зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі

Притягнення посадових осіб до відповідальності

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

8

Недосконалість нормативного регулювання функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Недостатня врегульованість функціональних процесів може призвести до  невірного застосування положень законодавчих та нормативно-правових актів при реалізації покладених повноважень, зниження якості внутрішнього контролю, неефективного або нецільового використання фінансових ресурсів та сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Необхідність внесення змін до нормативного акту щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України

9

Відсутність  централізованої автоматизації функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Відсутність програмного забезпечення впливає на якість внутрішнього контролю, може призвести до неефективного або нецільового використання фінансових ресурсів та сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Відсутність програмного забезпечення щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Пенсійного фонду України

10

Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень

 

Незабезпечення належних заходів контролю призводить до невідшкодування до бюджету Фонду коштів та може зумовити вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Невиконання організаційно-розпорядчих актів та аудиторських рекомендацій, виданих за результатами внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

11

Недостатній  контроль за здійсненням адміністративних витрат

Незабезпечення належних заходів контролю може призвести до виникнення порушень у використанні фінансових ресурсів

Недосконалість механізмів контролю за проведенням адміністративних витрат

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

12

Неврегульованість механізму ризикоорієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту

Відсутність чітко визначеного механізму та критеріїв для прийняття рішення щодо відбору об’єктів аудиту

Відсутність нормативного акту, який визначає механізм та критерії відбору об’єктів аудиту

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

13

Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель

Не користування під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями та не застосування електронної системи публічних закупівель, вартість яких є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», крім випадків, передбачених частиною  другою статті 35 Закону, надає можливість здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Невиконання законодавчих, нормативних та організаційно-розпорядчих актів

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Правова робота

14

Недосконалість контролю щодо участі органів Пенсійного фонду України у судових провадженнях

Нездійснення аналізу результатів представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах, кількості скарг, виявлених порушень, інших відхилень від установлених норм

 

Відсутність механізму автоматизованого контролю за станом та результатами представництва в судах

Неправильне застосування норм законодавства, збільшення кількості спорів та скарг, здійснення надмірних видатків державних коштів

 

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753