Проект формального визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

 

 

Проект

 

 

Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

 

 

№ з/п

Проаналізовані функції, завдання органу влади

Ідентифікований корупційний ризик

Існуючі заходи контролю

Опис корупційного ризику

Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

1

Здійснення призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг особам. які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг

Нормативно-правові акти, які регламентують процеси щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг та визначають існуючі заходи контролю:

Закон України від 09.07.2003 №1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280 (далі – Положення про Пенсійний фонд України);

Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затверджені постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 40/26485 та за              № 40/26486 відповідно (далі – Положення про територіальні органи  Пенсійного фонду України);

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 за № 135/13402;

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затверджений постановою Пенсійного фонду України від 25.01.2008 № 3-1 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за № 200/14891;

Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України і Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 за № 14-1, зареєстрована  в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 N 592/16608 (далі – Інструкція про виплату пенсій),

інші організаційно-розпорядчі акти, які регламентують процес призначення (перерахунку) та виплати пенсії та передбачають заходи контролю за цими процесами.

 

Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів може призвести до  невірного застосування положень законодавчих та нормативно-правових актів при реалізації покладених повноважень працівниками, підвищення вірогідності помилок при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення, надмірної виплати пенсійних коштів або нецільового їх використання, в тому числі шляхом зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення інших корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією.

2

Організація обслуговування (прийому) осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Недостатній рівень додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Нормативно-правові акти, які регламентують процес обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, та визначають існуючі заходи контролю:

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р;

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 991/27436 (із змінами);

Інструкція про виплату пенсій;

 інші організаційно-розпорядчі акти з питань організації обслуговування (прийому) осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, та заходів контролю.

 

 

Недодержання встановлених процедур прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, призводить до порушення принципів відкритості, прозорості, своєчасності та якості при обслуговуванні громадян, створення передумови порушення норм етичної поведінки, зловживань, спрямованих на отримання неправомірної вигоди, вчинення інших корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією.

Функціонування інформаційних ресурсів та інфрастуктури системи кіберзахисту

3

Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України

Можливість порушення порядку доступу до ресурсів Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІТС)

Нормативно-правові акти, які регламентують порядок доступу до ІТС та визначають існуючі заходи контролю:

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загально-обов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.07.2014 за № 785/25562; технічна документація комплексної системи захисту інформації ІТС, зареєстрована в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 28.12.2018 №18404;

 Порядок надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загально-обов’язкового державного соціального страхування органам праці та соціального захисту населення, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  20.02.2017 № 252 та постановою правління Пенсійного фонду України від 20.02.2017 № 2-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.05.2017 за № 598/30466;

Порядок обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 19.09.2013 № 494 та постановою правління Пенсійного фонду України від 19.09.2013 № 16-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2013 за № 1733/24265;

Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2016 № 28-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.12.2016 за № 1607/29737;

інші організаційно-розпорядчі акти з питань порядку доступу до ресурсів ІТС та заходів контролю.

Недосконалість заходів контролю за роботою користувачів та дотриманням обмежень щодо надання доступу до ресурсів ІТС створює передумови для підвищення ймовірності порушення законодавства щодо захисту інформації та запобігання корупції.

 

4

Впровадження механізмів призначення та виплати пенсії в централізованій підсистемі «Призначення та виплата пенсій»  Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України

Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат

Нормативно-правові акти, які регламентують дії користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат та визначають існуючі заходи контролю:

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р;

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»;

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.1999 № 1596;

Інструкція про виплату пенсій;

Порядок перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 269;

інші організаційно-розпорядчі акти, які регламентують дії користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат, та заходи контролю.

 

Недосконалість механізму контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат може призводити до викривлення даних, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.

 

Контрольно-перевірочна робота

5

Участь у заходах державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Нормативно-правові акти, які визначають існуючі заходи контролю:

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 387 «Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей»;

Стратегія реформування системи державного нагляду (контролю), схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів від 18.12.2017 № 1020-р;

Інструкція про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та його органах, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 17.12.2015 № 26-3.

Недосконалість системи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду призводить до зниження відповідальності та ефективності діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду, що може сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

6

Методична, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства

Нормативно-правові акти, які визначають обов’язки державних службовців щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та існуючі заходи контролю:

Закон України “Про запобігання корупції”;

Закон України “Про державну службу”;

 постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”;

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171;

Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609;

інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України.

Недостатня обізнаність може стати передумовою для порушень антикорупційного законодавства.

7

Контроль за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та проведення спеціальних перевірок

Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду

Нормативно-правові акти, які визначають існуючі заходи контролю:

Закон України “Про запобігання корупції”;

 Положення про Пенсійний фонд України; Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171;

Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609;

 наказ Пенсійного фонду України від 16.11.2015 № 185 “Про деякі питання організації проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”;

 наказ Пенсійного фонду України від 01.06.2017 № 105 “Про зміни у звітності щодо роботи Пенсійного фонду України та його територіальних органів”;

наказ Пенсійного фонду України від 30.03.2018 № 68 “Про організацію перевірки факту подання декларації та проведення спеціальних перевірок в Пенсійному фонді України”;

інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України.

Недостатня врегульованість порядку обміну інформацією щодо зайняття посад, переміщення, просування по службі, переведення та звільнення працівників підвищує ризик порушення вимог законодавства щодо контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

8

Розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Недосконалість нормативного регулювання функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Нормативно-правові акти, які регламентують функціональні процеси щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України та визначають існуючі заходи контролю:

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»; постанова правління Пенсійного фонду України від 16.11.2016 № 26-1 «Про заходи щодо ефективного використання коштів Пенсійного фонду України»;

Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740;

Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228; Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1057/21369;

Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.02 2002 за № 86/6374;

Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.01.2002 за № 3/6291;

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663;

 Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №  897/16913;

Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 988/18283;

 інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які регламентують порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України та заходи контролю.

Недостатня врегульованість функціональних процесів може призвести до  невірного застосування положень законодавчих та нормативно-правових актів при реалізації покладених повноважень, зниження якості внутрішнього контролю, неефективного або нецільового використання фінансових ресурсів та сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

9

Розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Відсутність  централізованої автоматизації функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів

Нормативно-правові акти, які регламентують функціональні процеси щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України та визначають існуючі заходи контролю:

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»; постанова правління Пенсійного фонду України від 16.11.2016 №  26-1 «Про заходи щодо ефективного використання коштів Пенсійного фонду України»;

 Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228; Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за №  1057/21369;

Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.02 2002 за №  86/6374;

Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.01.2002 за № 3/6291;

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663;

Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №  897/16913;

Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 988/18283;

інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які регламентують порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України та заходи контролю.

Відсутність програмного забезпечення впливає на якість внутрішнього контролю, може призвести до неефективного або нецільового використання фінансових ресурсів та сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

10

Діяльність з внутрішнього аудиту та проведення інших контрольних заходів

Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень

 

Нормативно-правові акти, які визначають існуючі заходи контролю:

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»;

наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957;

Інструкція про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та його органах, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 17.12.2015 № 26-3;

 інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які регламентують заходи контролю.

Незабезпечення належних заходів контролю призводить до невідшкодування до бюджету Фонду коштів та може зумовити вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

11

Здійснення адміністративних видатків

Недостатній  контроль за здійсненням адміністративних витрат

Нормативно-правові акти, які визначають існуючі заходи контролю:

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р;

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»;

наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957;

Інструкція про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та його органах, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 17.12.2015 № 26-3;

 інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які регламентують заходи контролю.

Незабезпечення належних заходів контролю може призвести до виникнення порушень у використанні фінансових ресурсів

12

Діяльність з внутрішнього аудиту та проведення інших контрольних заходів

Неврегульованість механізму ризикоорієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту

Нормативно-правові акти, які визначають організацію планування аудиту та існуючі заходи контролю:

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»;

наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957;

Інструкція про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та його органах, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 17.12.2015 № 26-3;

інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які регламентують заходи контролю.

Відсутність чітко визначеного механізму та критеріїв для прийняття рішення щодо відбору об’єктів аудиту

13

Здійснення процедур публічних закупівель

Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель

Нормативно-правові акти, які визначають існуючі заходи контролю:

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»;

Положення про тендерний комітет Пенсійного фонду України, затверджене наказом Пенсійного фонду України від 11.04.2016 № 38;

наказ Пенсійного фонду України від 14.06.2017 № 116 «Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України та його органів»;

 інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які регламентують заходи контролю під час здійснення публічних закупівель.

Не користування під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями та не застосування електронної системи публічних закупівель, вартість яких є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», крім випадків, передбачених частиною  другою статті 35 Закону, надає можливість здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Правова робота

14

Участь органів Фонду у судових провадженнях

Недосконалість контролю щодо участі органів Фонду у судових провадженнях

Нормативно-правові акти, які визначають існуючі заходи контролю:

постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»; постанова правління Пенсійного фонду України від 14.10.2010 № 23-1 «Про стан організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України та заходи щодо її вдосконалення»;

 інші організаційно-розпорядчі акти Пенсійного фонду України, які визначають заходи контролю щодо представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах.

Нездійснення аналізу результатів представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах, кількості скарг, виявлених порушень, інших відхилень від установлених норм.

 

 

 

 

 

Голова  Комісії з оцінки корупційних ризиків у Пенсійному фонді України                

 

 

 

            О. КАСЬЯНОВ

 

 

 

Секретар  Комісії з оцінки корупційних ризиків у Пенсійному фонді України                

 

 

 

            Д. БЄЛЬКОВА

 

 

 

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753