Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України”

  

Мета: уточнення переліку документів, що подаються для обчислення винагороди суддів Конституційного Суду України органами Пенсійного фонду України при призначенні (перерахунку) довічного грошового утримання

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено Пенсійним фондом України за власної ініціативи.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 27 Закону України “Про Конституційний Суд України” суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Конституційного Суду. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці.

З огляду на відмінність складових суддівської винагороди суддів Конституційного суду України від інших судів та підстав видачі довідок про розмір суддівської винагороди, постала необхідність в розробці окремої форми довідки про винагороду суддів Конституційного Суду України для призначення (перерахунку) щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці.

 

 1. Суть проекту акта

Проектом акта вносяться зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008  № 3-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 20.03.2017   № 5-1), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2017 за № 542/30410, якими перебачено затвердження окремої форми довідки про винагороду суддів Конституційного Суду України та положень, що порядок її надання органам Пенсійного фонду України.

 

 1. Правові аспекти

Закони України від 02.07.2016 № 1402-VIII “Про судоустрій і статус суддів”, від 13.07.2017 № 2136-VIII “Про Конституційний Суд України”;

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008  № 3-1 “Про затвердження (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 20.03.2017 № 5-1), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.05.2017 за № 542/30410 .

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект акта відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз впливу

Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проект акта не є регуляторним.

 

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує погодження з соціальними партнерами,  із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілок.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного веб-порталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua  в розділі –  Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проекти нормативно-правових актів.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України.

 

 1. Правова експертиза

Висновок юридичного департаменту Пенсійного фонду України за результатами проведення юридичної експертизи до проекту постанови додається.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить упорядкувати процедуру подання документів для призначення (перерахунку) щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці Конституційного Суду України органами Пенсійного фонду України.

 

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                      Є. КАПІНУС

 

 

 “____” ____________ 2019 року

 

 

background Layer 1