Пропустити навігацію

Протокол № 1 засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

 

 

Дата та час проведення: 15 травня 2019 року, 12.00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Бастіонна, 9.                                                                                                    

 

Присутні:  

– члени Громадської ради при Пенсійному фонді України (далі – Громадська рада) (додаток 1);

– представники Пенсійного фонду України: Соколова Л. Б.; Чорненька Н. А.

         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про обрання голови Громадської ради при Пенсійному фонді України.
  2. Про обрання заступників голови Громадської ради при Пенсійному фонді України.
  3. Про обрання секретаря Громадської ради при Пенсійному фонді України.

 

СЛУХАЛИ:

Білоуса Л. В.,  який повідомив, що членам Громадської ради роздано проект порядку денного, та запропонував обговорити  та затвердити його шляхом відкритого голосування.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” –   11, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про обрання голови Громадської ради при Пенсійному фонді України.

Білоуса Л. В., який зазначив, що згідно з Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №  996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, голова та заступники голови Громадської ради обираються  шляхом рейтингового голосування. Запропонував  голосування провести відкритим.

 

ВИРІШИЛИ:

Голосування при обранні голови Громадської ради та його заступників провести відкритим.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” –   11, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Білоуса Л. В.,  який запропонув обрати головою Громадської ради Денісову О. В.

Інших пропозицій не надійшло.

 

ВИРІШИЛИ:

Включити до списку кандидатур на голову Громадської ради при Пенсійному фонді України  Денісову О. В. й надати слово кандидату для викладення свого бачення цілей і завдань Громадської ради.

 

“за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 1.

 

СЛУХАЛИ:

Денісову О. В., яка ознайомила присутніх зі своїм баченням завдань, які стоять перед Громадською радою, прагненнями новацій  в роботі,  подякувала за довіру.

Кубраченка А. В., Рожила  Я. О.,  які взяли участь в обговоренні кандидатури.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати  головою Громадської ради при Пенсійному фонді України Денісову О. В.

 

“за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 1.

 

 

СЛУХАЛИ:

  1. Денісову О. В., яка запропонувала кандидатури на заступників голови Громадської ради Білоуса Л. В. та Рожила Я. О., і надати слово кандидатам.

Білоуса Л. В., Рожила Я. О., які  розповіли про своє бачення роботи Громадської ради при Пенсійному фонді України.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати  заступниками  голови  Громадської  ради  Білоуса Л. В. та  Рожила Я. О.

 

“за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 1.

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про обрання секретаря Громадської ради при Пенсійному фонді України.

         Рожила Я. О., який запропонував кандидатуру на секретаря Громадської ради  головного спеціаліста відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації  Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України  Соколову Л. Б.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Громадської ради Соколову  Л. Б.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” –   11, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

Денісову О. В., яка повідомила, що постановою Кабінету Міністрів України від 24  квітня 2019 року №  353 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року  №  996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, якими, зокрема, викладено в новій редакції Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, та запропонувала створити робочу групу або визначити відповідальних осіб за розроблення проекту Положення про Громадську  раду при Пенсійному фонді України.

Рожила Я. О., Бабича О. В., Кубраченко А. В., які обговорили  питання й запропонували визначити відповідальною особо за розроблення проекту Положення про Громадську  раду при Пенсійному фонді України Рожила Я. О.                           

 

ВИРІШИЛИ:

Визначити відповідальною особою за розроблення проекту Положення про Громадську  раду при Пенсійному фонді України Рожила Я. О.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” –   11, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

Денісову О. В., яка запропонувала до наступного засідання Громадської  ради надати пропозиції до Плану роботи Громадської  ради на 2019 рік. Наступне засідання провести у червні ц. р.

 

ВИРІШИЛИ:

      Наступне засідання Громадської  ради провести у червні ц. р.

      Надати протягом місяця пропозиції до Плану роботи Громадської  ради на 2019 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” –   11, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

Голова Громадської ради                                                                                                                      О. ДЕНІСОВА

 

Секретар Громадської ради                                                                                                                 Л. СОКОЛОВА

 

 

 

background Layer 1