Пропустити навігацію

Про виплату студенту пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Заявнику 19 років, одержував пенсію за померлого батька, закінчив навчання у коледжі. Пенсію було виплачено по червень. Із вересня заявник розпочав навчання в університеті. Чи буде йому виплачуватись пенсія за літній час?

Відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника  до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Період навчання підтверджується довідками навчальних закладів про те, що зазначені вище особи навчаються за денною формою навчання.

Після надання одержувачем пенсії до управління Пенсійного фонду України довідки навчального закладу про навчання на першому курсі, виплату пенсії буде продовжено з часу навчання.

Щодо виплати пенсії протягом періодів, коли одержувач пенсії не навчався, то з липня 2013 року до Закону внесені зміни.

При надходженні довідок з навчальних закладів про продовження навчання непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, виплата пенсії буде проводитись також за період між завершенням навчання в одному із навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, але не раніше, ніж за період з 01.07.2013.

Виплата пенсії за час перерв у навчанні не проводиться, якщо така перерва перевищує чотири місяці.

Отже, виплату пенсії у наведеному випадку буде продовжено з вересня та доплачено пенсію за липень і серпень.

background Layer 1