Пропустити навігацію

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.07.2019 (форма № 5-ПФ)

 

Назва показників №№ рядків Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації,
(тис.грн)
Середні розміри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації,
(грн.коп.)
(гр.2:гр.1)
А Б 1 2 3
Всього пенсіонерів (02-22)

 у тому числi одержують пенсії у загальній сумі:

01 11 349 912 34 117 371,1 3 005,96
до 800 грн. Включно 02 22628 15674,7 692,71
від 801 грн. до 1000 грн. 03 41878 40504,2 967,2
від 1001 грн. до 1100 грн. 04 5766 5896,1 1022,56
від 1101 грн. до 1200 грн. 05 2009 2307,2 1148,43
від 1201 грн. до 1300 грн. 06 1776 2215,8 1247,64
від 1301 грн. до 1400 грн. 07 1562 2105,8 1348,14
від 1401 грн. до 1500 грн. 08 3678 5435,5 1477,84
від 1501 грн. до 2000 грн. 09 4763653 8689807,9 1824,19
від 2001 грн. до 3000 грн. 10 3137828 7498783,3 2389,8
від 3001 грн. до 4000 грн. 11 1425000 4903231,1 3440,86
від 4001 грн. до 5000 грн. 12 686472 3053069,4 4447,48
від 5001 грн. до 10000 грн. 13 1019928 6844587,8 6710,85
понад 10000 грн. 14 237734 3053752,3 12845,25
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:

– за віком

15 8595766 25865638,4 3009,11
– по інвалідності 16 1417611 3610289,1 2546,74
– у разі втрати годувальника 17 628754 1793560,4 2852,56
– за вислугу років 18 623288 2570173 4123,57
– соціальні пенсії 19 81178 127523,2 1570,91
– довічне утримання суддів 20 3315 150187 45305,28
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:

– нижче прожиткового мінімуму

21 81101 76923,8 948,49
– у розмірі прожиткового мінімуму 22 1176930 1840718,5 1564,00
– вище прожиткового мінімуму 23 10091881 32199728,8 3190,66
 Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) –  працюючі пенсіонери 24 2509708 8048515,8 3206,95
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 25      

 

 

Інформація надана без даних АРК, м. Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі.

 

Виконавець _______________________________                                                                                                        Керівник _________________________
(прізвище, номер телефону)                                                                                                                                  (підпис) (прізвище, ініціали)

 

“___” __________________ 20     р.

 

background Layer 1