Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення”

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

 

Відповідно до статті 21 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації, а також накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік застрахованих осіб і реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування.

На кожну застраховану особу в системі персоніфікованого обліку Накопичувального пенсійного фонду (далі – Накопичувальний фонд) Пенсійним фондом України відкривається персональна електронна облікова картка, якій присвоюється унікальний номер електронної облікової картки.

Частина персональної електронної облікової картки застрахованої особи повинна містити відомості, які відображають участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування, стан накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат.

Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять, зокрема, від адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення до Накопичувального фонду або від Накопичувального фонду до адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Згідно із частиною другою статті 22 Закону, відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються виконавчими органами Пенсійного фонду України для підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; обчислення страхових внесків; визначення права застрахованої особи або членів її сім’ї на отримання пенсійних виплат згідно з Законом; визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійних виплат, передбачених Законом; надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках, передбачених Законом та Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та надання страховим організаціям, що здійснюють страхування довічних пенсій.

У зв’язку із цим важливо забезпечити повноту, достовірність, своєчасність отримання Пенсійним фондом України від адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення відомостей, які відображають участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування.

Також, статтею 25 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” передбачено ведення адміністраторами недержавних пенсійних фондів персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів. Згідно з частинами третьою та четвертою цієї статті, на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду ведеться окремо облік коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить учаснику. Облік коштів та кількості одиниць пенсійних активів здійснюється окремо по учасниках накопичувальної системи пенсійного страхування та учасниках недержавного пенсійного забезпечення.

Під час обміну інформацією між Пенсійним фондом України та адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення відбувається передача інформації щодо учасника, що стосується виключно другого рівня – накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Для належного ведення адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення є необхідним отримання ними на системній основі від Пенсійного фонду України відомостей про суму страхових внесків, сплачених до недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на користь застрахованих осіб (щодо кожної застрахованої особи) та про суму коштів застрахованої особи, переведених з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Враховуючи вищезазначене, проблемним питанням щодо ведення Пенсійним фондом України та адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення персоніфікованого обліку застрахованих осіб є відсутність нормативно-правового акта, який визначає, які саме відомості повинен містити персоніфікований облік, що ведеться Пенсійним фондом України в частині відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та порядок обміну відомостями між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Вищезазначені проблеми є важливими, оскільки належне ведення персоніфікованого обліку є необхідною умовою впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки ведення персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснює Пенсійний фонд України. Отже, ринок не регулює цього питання.

Також проблема не може бути розв’язаною за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки на даний час відсутній нормативно-правовий акт, який визначає, які саме відомості повинен містити персоніфікований облік, що ведеться Пенсійним фондом України в частині відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та порядок обміну необхідними відомостями.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни (споживачі фінансових послуг)

 

+

 

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

+

 

 

ІІ. Визначення цілей державного регулювання

 

Цілями державного регулювання, що безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми, є:

1) визначення, які саме відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення повинен містити персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;2) забезпечити повноту та своєчасність отримання Пенсійним фондом України від адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, а також доступність такої інформації для застрахованих осіб;3) забезпечити отримання на системній основі адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктами другого рівня системи пенсійного забезпечення відомостей, необхідних для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.Прийняття регуляторного акта сприятиме ефективному виконанню покладених на Пенсійний фонд України обов’язків щодо ведення персоніфікованого обліку в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування після її запровадження.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Визначення альтернативних способів

Для досягнення цілей державного регулювання ринків фінансових послуг можна запропонувати такі альтернативні способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Збереження існуючого стану законодавства.

 

Проблема не може бути розв’язана, оскільки чинне законодавство не визначає, які саме відомості повинен містити персоніфікований облік, що ведеться Пенсійним фондом України в частині відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та порядок обміну необхідними відомостями.

Альтернатива 2

 

Прийняття регуляторного акта

 

Спосіб оцінюється як такий, що забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Прийняття регуляторного акта дозволить визначити:

1) перелік відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, що включатиме відомості про всі основні операції з пенсійними коштами застрахованої особи, про обраний застрахованою особою недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення та осіб, що його обслуговують;

2) порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, що дозволить формувати інформаційні бази системи персоніфікованого обліку на підставі отриманих відомості, що надходять від адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення до Накопичувального фонду або від Накопичувального фонду до адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

 

Отже, проблема може бути розв’язана прийняттям регуляторного акта.

 

За запропонованими альтернативними способами досягнення цілей з прийняттям регуляторного акта вигоди та витрати за кожною альтернативою для сфер інтересів держави та суб’єктів господарювання становлять:

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Низькі

 

Цілі не будуть досягнуті.

Положення статті 21 Закону щодо ведення персоніфікованого обліку в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування не будуть виконані.

 

 

 

 

 

Не буде визначено, які відомості повинен містити персоніфікований облік, що ведеться Пенсійним фондом України в частині відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та порядок обміну необхідними відомостями між Пенсійним фондом України та адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення виникнуть розбіжності між інформацією, що буде обліковуватись, та інформацією, якою будуть обмінюватись.

 

 

Альтернатива 2

Високі

Цілі державного регулювання будуть досягнуті, а саме:  – забезпечено функціонування повного та актуального персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, забезпечення збереження основних відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, у разі її втрати адміністратором недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

забезпечено акумуляцію у Пенсійному фонді України відомостей про операції з пенсійними коштами застрахованої особи, що здійснювались різними суб’єктами другого рівня системи пенсійного забезпечення (у разі переведення застрахованою особою своїх коштів до іншого суб’єкта)

 

Витрати на ведення персоніфікованого обліку  Пенсійним фондом України в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюватимуться в межах адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на Пенсійний фонд України.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (застрахованих осіб)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Низькі

Застрахована особа може отримати інформацію про суму коштів, що обліковується на її індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та контактну інформацію про його адміністратора, де вона може отримати більш детальну інформацію про стан її індивідуального пенсійного рахунку та операції з її пенсійним коштами

 

 

Для отримання інформації застрахована особа повинна звернутись до адміністратора недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення.

В залежності від виду звернення, надання виписок може бути платним.

 

 

Альтернатива 2

Високі

Застрахована особа матиме можливість отримати всю основну інформацію, що стосується її пенсійного забезпечення в Пенсійному фонді України без додаткового звернення до адміністратора недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення

Застрахована особа може отримати інформацію через мережу Інтернет на своїй персональній сторінці на вебпорталі Пенсійного фонду України, або звернувшись до відділень Пенсійного фонду України. Інформація надається безкоштовно.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення)

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

21*

0

0

21*

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

100

0

0

100

 

* адміністратори недержавних пенсійних фондів, що мають діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів та потенційно матимуть право здійснювати діяльність щодо адміністрування недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення протягом 5 років після запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування та нових вимог регулювання (за даними Нацкомфінпослуг).

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Відсутні

Незмінність законодавства та відсутність визначення які відомості мають бути передані Пенсійному фонду України та порядку обміну необхідними відомостями між Пенсійним фондом України та адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення спричинять розбіжності між інформацією, що буде обліковуватись, та інформацією, якою будуть обмінюватись. Крім того, адміністратори недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення також не зможуть отримувати від Пенсійного фонду України необхідну їм інформацію та буде необхідно звертатись за цією інформацією шляхом направлення додаткового звернення.

Часові та матеріальні витрати суб’єктів господарювання (адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення) пов’язані з:

1) витратами з придбання додаткових основних фондів, обладнання, що пов’язано із значним збільшенням кількості застрахованих осіб є одноразовими;

2) витратами з підготовки запитів до Пенсійного фонду України для отримання необхідної інформації, а також поштових витрат, витрати на обробку звернень та надання інформації застрахованим особам становлять на одного суб’єкта господарювання;

3) часовими витратами, які полягають у необхідності підготовки запитів, їх подання, очікування відповідей та розгляду отриманих документів.

 

Альтернатива 2

Отримання інформації, необхідної для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення відбувається автоматично як Пенсійним фондом України, так і адміністраторами недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Зменшення витрат адміністратора недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, пов’язаних із обробкою звернень та наданням інформації застрахованим особам

Часові та матеріальні витрати суб’єктів господарювання (адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення) зменшились у зв’язку з:

1) відсутністю витрат пов’язаних із наймом додаткового персоналу у зв’язку з тим, що обмін інформацією здійснюється автоматично;

2) відсутністю витрат пов’язаних з необхідністю подавати запити до Пенсійного фонду України, а також відсутністю поштових витрат на такі запити;

3) зменшенням витрат на обробку і розгляд звернень та надання інформації застрахованим особам у зв’язку з тим, що вони зможуть отримувати необхідну інформацію у відділеннях Пенсійного фонду України або на сайті Пенсійного фонду України;

4) часові витрати полягатимуть у необхідності розгляду отриманих документів, перелік яких зменшився.

Витрати, пов’язані з придбанням додаткових основних фондів, обладнання, що пов’язано із значним збільшенням кількості застрахованих осіб є одноразовими і незмінними.

Додаткові витрати адміністраторів, що будуть здійснювати адміністрування недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, у зв’язку з прийняттям нормативного акта відсутні.

Додаткові витрати у адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення спрямовані на захист персональних даних, якими вони обмінюються з Пенсійним фондом України відсутні. Це пов’язано з тим, що перш ніж отримати право працювати на другому рівні – накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, адміністратори, що мають на сьогодні ліцензію і працюють на третьому рівні – системі недержавного пенсійного забезпечення вже відповідають вимогам щодо такого захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” що передбачено пунктом 74 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913; підпунктом 1 пункту 4 розділу IV та пунктом 1 розділу VI Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.12.2013 № 4400, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.02.2014 за № 218/24995; розділах 4 та 5 Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004, № 1101 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.07.2004 за № 855/9454.

Додаткових вимог до захисту інформації, яка підлягає обміну проєкт регуляторного акта не встановлює.

 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати за п’ять років для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва у випадку неприйняття проєкту нормативного акта

4 179 210

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до цього аналізу регуляторного впливу (рядок 7 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 

1 176 000

 

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

При цій альтернативі цілі державного регулювання, зазначені в розділі І цього регуляторного акта, не можуть бути досягнуті і не враховують інтересів суб’єктів господарювання

 

Альтернатива 2

3

Альтернатива повною мірою забезпечує розв’язання всіх проблем, визначених у розділі І цього аналізу регуляторного впливу. Витрати суб’єктів господарювання при цій альтернативі є найнижчими

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Часткове досягнення цілей державного регулювання.

Часові та адміністративні витрати адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення є більшими порівняно з альтернативою 2.

 

Застрахована особа не може отримати інформацію через мережу Інтернет на своїй персональній сторінці на сайті Пенсійного фонду України, або звернувшись до відділень Пенсійного фонду України. Інформацію про суму коштів, що обліковується на її індивідуальному пенсійному рахунку особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та операції з її пенсійним коштами можна виключно звернувшись із відповідною заявою до його адміністратора, який може не мати такої ж територіальної мережі, як Пенсійний фонд України.

 

Відсутнє автоматичне отримання адміністраторами недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення від Пенсійного фонду України інформації, необхідної для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення.

 

199010

Рейтинг 1 бал присвоєний, оскільки ця альтернатива є малоефективною, адже при ній не досягається мета, пов’язана з підвищенням ефективності діяльності адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення та Пенсійного фонду України після запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

 

Альтернатива 2

Досягнення цілей державного регулювання.

Часові та адміністративні витрати адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення є найнижчими.

 

Застрахована особа зможе отримати інформацію через мережу Інтернет на своїй персональній сторінці на сайті Пенсійного фонду України, або звернувшись до відділень Пенсійного фонду України. Їй не потрібно буде за необхідною інформацію про суму коштів, що обліковується на її індивідуальному пенсійному рахунку особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та операції з її пенсійним коштами із відповідною заявою до адміністратора недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення учасником якого є застрахована особа.

 

Відбудеться автоматичне отримання адміністраторами недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення від Пенсійного фонду України інформації, необхідної для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Це призведе до  того, що буде забезпечено функціонування повного та актуального персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, забезпечення збереження основних відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, у разі її втрати адміністратором, адже ця інформація буде автоматично передаватись та дублюватись як у адміністратора, так і в Пенсійному фонді України.

 

Застрахована особа матиме можливість отримати всю основну інформацію, що стосується її пенсійного забезпечення в одному місці.

55 200

Рейтинг 3 бали присвоєний, оскільки при цій альтернативі будуть враховані інтереси суб’єктів господарювання та розв’язані проблеми, визначені в розділі І цього аналізу регуляторного впливу.

Також відбувається зменшення витрат суб’єктів господарювання (адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення).

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

При цій альтернативі розв’язання проблеми, визначеної в розділі І цього аналізу регуляторного впливу, не є можливим

 

Неприйняття регуляторного акта призведе до невиконання вимог Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” з метою реалізації положень абзацу сімдесят другого підпункту 8 пункту 19 розділу І цього Закону.

Альтернатива 2

Альтернатива повною мірою забезпечує розв’язання всіх проблем, визначених у розділі І цього аналізу регуляторного впливу.

Витрати суб’єктів господарювання при цій альтернативі є найнижчими.

На запровадження регуляторного акта може вплинути такий зовнішній чинник, як зміна законодавства, а саме: зміна строків запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення або відмова від його запровадження;

зміна кола суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

 

Під час проведення оцінки альтернативних способів досягнення цілей обрано альтернативу 2 щодо затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення. Обрана альтернатива повною мірою забезпечує розв’язання проблеми, визначеної в розділі І цього аналізу регуляторного впливу.

 

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття нормативно-правового акта, яким врегульовуються проблеми, визначені в розділі І цього аналізу регуляторного впливу, шляхом прийняття постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення” розробленого відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 21 Закону та на виконання Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” з метою реалізації положень абзацу сімдесят другого підпункту 8 пункту 19 розділу І цього Закону.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фонді, відповідають, відповідно до статті 20¹ Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, вимогам установленим Нацкомфінпослуг та можуть працювати на другому рівні – накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Зазначений нормативно-правовий акт відповідно до положень Закону є спільним актом Нацкомфінпослуг, Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України.

 

 

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не передбачає додаткових фінансових витрат.

У зв’язку з тим, що розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, а зазначений аналіз регуляторного впливу стосується постанови правління Пенсійного фонду України, то державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання є Пенсійний фонд України.

Регуляторний акт поширюватиметься на адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено в додатку 1 до цього регуляторного акта.

З огляду на те, що персоніфікований облік в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюватиметься з використанням технічних, програмних та організаційних засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, який веде Пенсійний фонд України, бюджетні витрати Пенсійного фонду України на даному етапі не передбачаються.

У зв’язку з тим, що державне регулювання, передбачене регуляторним актом, не поширюється на суб’єкти малого підприємництва (малі та мікропідприємства), розрахунок витрат на запровадження державного регулювання згідно з Тестом малого підприємництва не здійснювався.

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта – постійно з дня набрання ним чинності.

Регуляторний акт набирає чинності одночасно з набранням чинності частиною четвертою статті 20 та частиною п’ятою статті 78 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, які стосуються спрямування страхових внесків застрахованими особами до недержавних пенсійних фондів, але не раніше дня офіційного опублікування цієї постанови.

Обмеження строку дії регуляторного акта відсутні, що надає змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єкти господарювання, а саме адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Дія регуляторного акта не пов’язана з надходженням до державного та місцевого бюджетів.

Показниками результативності дії регуляторного акта є:

1) надходження до державного та місцевого бюджетів;

2) кількість суб’єктів господарювання, а саме адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фонді, відповідають, відповідно до статті 20¹ Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, вимогам установленим Нацкомфінпослуг та здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Станом на 31.03.2019 адміністратори недержавних пенсійних фондів не здійснюють діяльності щодо обслуговування недержаних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення. Кількість адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що мають діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів становить 21;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання (адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення) пов’язаними з виконанням вимог акта.

Інформування суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта буде здійснюватися шляхом оприлюднення його в офіційних друкованих виданнях. Проєкт регуляторного акта буде розміщено на офіційних вебсайтах Нацкомфінпослуг за адресою: https://www.nfp.gov.ua, Міністерства соціальної політики України за адресою: http://www.msp.gov.ua та вебпорталі Пенсійного фонду України за адресою: https://www.pfu.gov.ua;

4) рівень поінформованості адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення щодо основних положень регуляторного акта;

5) кількість застрахованих осіб – учасників накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

6) кількість учасників недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення;

7) кількість недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Якісним показником результативності є виконання суб’єктами господарювання вимог регуляторного акта під час провадження діяльності з надання послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення. Висновок щодо цього показника можна буде зробити за результатами застосування його норм на практиці.

 

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Нацкомфінпослуг, Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України і проводитиметься на підставі аналізу застосування норм цього регуляторного акта як частини державного регулювання та нагляду за діяльністю адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Оцінка впровадження та виконання вимог цього регуляторного акта може бути здійснена під час відстежень його результативності.

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані, то базове відстеження результативності здійснюватиметься через рік з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження результативності буде проведено через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності буде проводитися за допомогою статистичного методу шляхом збору та аналізу статистичних даних щодо  врегульованого нормативним актом питання.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Юридичним департаментом Пенсійного фонду України (01601, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9, тел.: 284-64-43).

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                                 Є. КАПІНУС

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

(альтернатива 2)

 

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, на модернізацією програмного забезпечення для персоніфікованого обліку, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

55 000

55 000***

2

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

3

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

4

Інше (уточнити), гривень:

1) витрати на обробку і розгляд звернень та надання інформації застрахованим особам

200*

1000

5

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + + 7 + 8), гривень

55 200

56 000

6

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

21**

21**

7

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1 159 200

1 176 000

 

 

* У зв’язку з відміною необхідності подавати запити до Пенсійного фонду України, відсутністю поштових витрат на такі запити, а також зменшенням звернень на надання інформації застрахованим особам у зв’язку з тим, що вони зможуть отримувати необхідну інформацію у відділеннях Пенсійного фонду України або на сайті Пенсійного фонду України, зменшились витрати на обробку і розгляд звернень із зменшенням кількості таких звернень.

** Кількість суб’єктів господарювання (адміністраторів недержавних пенсійних фондів), що мають діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів та потенційно матимуть право здійснювати діяльність щодо адміністрування недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення протягом 5 років після запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування та нових вимог регулювання.

*** Витрати суб’єктів господарювання на придбання основних фондів, обладнання та приладів, на модернізацію програмного забезпечення є одноразовими та не потребують у подальшому додаткових вкладень.

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

55 000

відсутні

55 000

 

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

відсутні

 

відсутні

 

відсутні

 

відсутні

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на обробку і розгляд звернень та надання інформації застрахованим особам

200,00

200,00

1000,00

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 відсутні

відсутні 

 

 

 

 

Додаток 2
до аналізу регуляторного впливу

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва при Альтернативі 2

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Пенсійний фонд України*

 

 

Процедура регулювання суб’єктів  середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання

(за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

камеральні

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

виїзні

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Інші адміністративні процедури

Разом за рік

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

* З огляду на те, що персоніфікований облік в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюватиметься з використанням технічних, програмних та організаційних засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, який веде Пенсійний фонд України, бюджетні витрати Пенсійного фонду України на даному етапі не передбачаються.

 

 

background Layer 1