Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форм оприлюднення інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності”

 

 

Мета: затвердження форм оприлюднення у знеособленому вигляді інформації,  що обробляється в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Відповідно до Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328, інформацією з Реєстру, що підлягає оприлюдненню, є:

1) номер листка непрацездатності, дата його відкриття, продовження, закриття, відомості щодо перевірки обґрунтованості його видачі (у разі проведення);

2) кількість, причини, середня тривалість зареєстрованих листків непрацездатності за місяць, квартал, рік, за регіонами, закладами охорони здоров’я, особами, що засвідчили тимчасову непрацездатність;

3) кількість необґрунтовано виданих і продовжених листків непрацездатності за місяць, квартал, рік, за регіонами, закладами охорони здоров’я, особами, що засвідчили тимчасову непрацездатність;

4) кількість днів тимчасової непрацездатності за місяць, квартал, рік, за регіонами, страхувальниками;

5) суми допомоги, що виплачені на підставі листків непрацездатності, за місяць, квартал, рік, за страхувальниками.

Форми оприлюднення цієї інформації визначається Пенсійним фондом України.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), прийняття нормативно-правових актів Пенсійного фонду України віднесено до компетенції правління Пенсійного фонду України.

Таким чином, визначення форм інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності, що підлягає оприлюдненню, потребує прийняття постанови правління Пенсійного фонду України.

 

 1. Суть проекту акта

Проєктом постанови правління Пенсійного фонду України передбачається затвердити форми оприлюднення інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності:

форму інформації про зареєстровані листки непрацездатності;

форму інформації про кількість, причини, середню тривалість зареєстрованих листків непрацездатності;

форму інформації про кількість необґрунтовано виданих і подовжених листків непрацездатності;

форму інформації про кількість днів тимчасової непрацездатності та сум допомоги, що виплачені на підставі листків непрацездатності.

 

 1. Правові аспекти

Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328.

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку та потребує надсилання для проведення цифрової експертизи Державним агентством з питань електронного урядування.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проєкт акта не є регуляторним.

 

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не потребує погодження з соціальними партнерами,  із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілок.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного вебпорталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua  в розділі –  Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проекти нормативно-правових актів.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України.

 

 1. Правова експертиза

Висновок юридичного департаменту Пенсійного фонду України за результатами проведення юридичної експертизи до проєкту постанови додається.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту акта дозволить визначити форми оприлюднення інформації,  що обробляється в Електронному реєстрі листків непрацездатності, створить механізми доступу про інформацію у знеособленому вигляді, що має публічний інтерес.

 

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                          Є. КАПІНУС

 

 

 “____” ____________ 2019 року

 

background Layer 1