Пропустити навігацію

ПРОТОКОЛ № 13 прийняття постанови правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 19 серпня 2019 року

П Р О Т О К О Л   № 13

прийняття  постанови правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 19 серпня 2019 року

 

За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службової записки Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України і відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09 липня 2015 року № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено протокол (додається), відповідно до якого було опитано 14 членів правління: Є. В. Капінус, В. Г. Машкін,   І. В. Ковпашко, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, І. І. Дунець,  Е. М. Лібанова,     В. С. Максимчук, К. М. Марчук, О. М. Мушенок, В. М. Сушкевич,  С. Я. Українець, Р. Т. Чернега,

М. І. Шамбір.  

 Порядок денний:

  1. Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1.

 

СЛУХАЛИ:

Охріменко О. В. (Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України) Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1.

Відповідно до абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 4, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), та з метою забезпечення належного проведення інвентаризації пенсійних справ правління Пенсійного фонду України розглянуло проєкт постанови “Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

  1. У пункті 2 постанови правління Пенсійного фонду України від
    03 вересня 2018 року № 19-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
    19 вересня 2018 року за № 1077/32529:

у абзаці другому слова та цифри “31 серпня 2019 року” замінити словами та цифрами “31 грудня 2019 року”;

у абзаці третьому слова та цифри “01 жовтня 2019 року” замінити словами та цифрами “01 лютого 2020 року”.

  1. Постанова “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1” набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням постанови “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1” покласти на заступників Голови правління відповідно до розподілу обов’язків.

  

Голова  правління                                                               Є. КАПІНУС

 

background Layer 1