Пропустити навігацію

ПРОТОКОЛ № 14 прийняття постанови правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 20 серпня 2019 року

П Р О Т О К О Л   № 14

прийняття  постанови правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 20 серпня 2019 року

 

За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службової записки Юридичного департаменту Пенсійного фонду України та відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09 липня 2015 року № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України”  (із змінами) застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено протокол (додається), відповідно до якого було опитано 14 членів правління: Є. В. Капінус, В. Г. Машкін,   І. В. Ковпашко, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, І. І. Дунець, Е. М. Лібанова, В. С. Максимчук, К. М. Марчук, О. М. Мушенок,  В. М. Сушкевич,  С. Я. Українець, Р. Т. Чернега, М. І. Шамбір.  

  Порядок денний:

  1. Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1.

  СЛУХАЛИ:

Нікулову І. В. (В. о. директора Юридичного департаменту Пенсійного фонду України)  Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1.

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), та з метою покращення умов для здійснення державного регулювання та нагляду за дотриманням норм законодавства за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку, поновлення, переведення з виду на вид) пенсій структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києва та Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, а також центрами по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у областях та містах Києві та Севастополі (у разі їх створення), правління Пенсійного фонду України розглянуло проєкт постанови “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

УХВАЛИЛИ:

  1. Внести зміни до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1 “Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 січня 2007 року за № 57/13324, замінивши у заголовку та пункті 1 слова “нагляду за додержанням вимог законодавства під час” словами “державного регулювання та нагляду за дотриманням норм щодо”.
  2. Затвердити Зміни до Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2007 року за № 57/13324, що додаються.
  3. Юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати постанову “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1” на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  4. Постанова “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1” набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова  правління                                                               Є. КАПІНУС

 

background Layer 1