Пропустити навігацію

ПРОТОКОЛ № 16 прийняття постанови правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 28 серпня 2019 року

П Р О Т О К О Л   № 16

прийняття  постанови правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 28 серпня 2019 року

 

За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службової записки Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України і відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09 липня           2015 року № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено протокол (додається), відповідно до якого було опитано 14 членів правління: Є. В. Капінус, В. Г. Машкін,                      І. В. Ковпашко, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, І. І. Дунець,  Е. М. Лібанова,                 В. С. Максимчук, К. М. Марчук, О. М. Мушенок, В. М. Сушкевич,                            С. Я. Українець, Р. Т. Чернега, М. І. Шамбір.  

 Порядок денний:

Про План дій з удосконалення системи управління якістю Пенсійного фонду України.

 СЛУХАЛИ:

Бойко Л. М. (В. о. начальника Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України) про План дій з удосконалення системи управління якістю Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), Методичних рекомендацій щодо проведення попереднього обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 квітня 2019 року № 80-19,  та з метою проведення аналізу діяльності Фонду, правління Пенсійного фонду України розглянуло проект постанови “Про План дій з удосконалення системи управління якістю Пенсійного фонду України”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

УХВАЛИЛИ:

  1. Затвердити План дій з удосконалення системи управління якістю Пенсійного фонду України, що додається.
  2. Контроль за виконанням постанови “Про План дій з удосконалення системи управління якістю Пенсійного фонду України” покласти на заступника Голови правління Машкіна В. Г.

 

 

Голова  правління                                                               Є. КАПІНУС

 

background Layer 1