Пропустити навігацію

ПРОТОКОЛ № 17 прийняття постанови правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 04 жовтня 2019 року

П Р О Т О К О Л   № 17

прийняття  постанов правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 04 жовтня 2019 року

 

За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службових записок Юридичного департаменту та Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України та відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09 липня 2015 року № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) застосовано процедуру прийняття постанов правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено 2 протоколи (додаються), відповідно до яких було опитано 14 членів правління: Є. В. Капінус,                    В. Г. Машкін, І. В. Ковпашко, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, І. І. Дунець,            Е. М. Лібанова, В. С. Максимчук, К. М. Марчук, О. М. Мушенок,                             В. М. Сушкевич, С. Я. Українець, Р. Т. Чернега, М. І. Шамбір.  

 

 

Порядок денний:

  1. Про скасування постанови правління Пенсійного фонду України від 20 серпня 2019 року № 14-1.
  2. Про внесення змін до Критеріїв, за якими здійснюється оцінка ефективності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України, та Порядку проведення оцінки результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України.

 

 

  1. СЛУХАЛИ:

Рябцеву Т. Б. (Директор Юридичного департаменту Пенсійного фонду України) Про скасування постанови правління Пенсійного фонду України від 20 серпня 2019 року № 14-1.

Відповідно до пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), та в зв’язку з поверненням Міністерством юстиції України на доопрацювання постанови правління Пенсійного фонду України від            20 серпня 2019 року № 14-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1”, поданої на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України спільно з наказом Міністерства соціальної політики України від 20 серпня 2019 року  № 1256, зокрема, в частині прийняття та підписання спільного нормативно-правового акта з урахуванням змін у складі Кабінету Міністрів України, що відбулися, а також погодження акта з соціальними партнерами, правління Пенсійного фонду України розглянуло проєкт постанови “Про скасування постанови правління Пенсійного фонду України від 20 серпня 2019 року № 14-1”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Скасувати постанову правління Пенсійного фонду України від 20 серпня 2019 року № 14-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року № 1-1”.

 

 

  1. СЛУХАЛИ:

Швець Г. П. (Начальник Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України)  Про внесення змін до Критеріїв, за якими здійснюється оцінка  ефективності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду   України, та Порядку проведення оцінки результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), та з метою вдосконалення контролю за процесом реалізації встановлених завдань, виявлення проблемних питань в роботі територіальних управлінь Пенсійного фонду України та причин їх виникнення, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень правління Пенсійного фонду України розглянуло проєкт постанови “Про внесення змін до Критеріїв, за якими здійснюється оцінка  ефективності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду   України, та Порядку проведення оцінки результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Внести зміни до Критеріїв, за якими здійснюється оцінка ефективності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2017 року № 8-2 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.
  2. Внести зміни до Порядку проведення оцінки результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2017 року № 8-2 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

Голова  правління                                                               Є. КАПІНУС

 

background Layer 1