Пропустити навігацію

ПРОТОКОЛ № 19 прийняття постанови правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 14 листопада 2019 року

П Р О Т О К О Л   № 19

прийняття  постанови правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 14 листопада 2019 року

 

За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службової записки Управління адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України та відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09 липня 2015 року № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено протокол (додається), відповідно до якого було опитано 14 членів правління: Є. В. Капінус, В. Г. Машкін,                                 І. В. Ковпашко, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, І. І. Дунець, Е. М. Лібанова, В. С. Максимчук, К. М. Марчук, О. М. Мушенок,  В. М. Сушкевич,  С. Я. Українець, Р. Т. Чернега, М. І. Шамбір.  

 

 

Порядок денний:

  1. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання, знищення печаток і штампів та ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них у Пенсійному фонді України.

 СЛУХАЛИ:

Кострицю П. В. (Начальник Управління адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України)  про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання, знищення печаток і штампів та ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них у Пенсійному фонді України.

Відповідно пункту 69 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, пункту 2 розділу Х Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2017 року № 6-1 (із змінами), керуючись пунктом 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), та з метою приведення                                власних нормативно-правових актів у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” (зі змінами) та Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 правління Пенсійного фонду України розглянуло проєкт постанови “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,  обліку, зберігання, використання, знищення печаток і штампів та ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них у Пенсійному фонді України”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

УХВАЛИЛИ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання, знищення печаток і штампів та ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них у Пенсійному фонді України, що додається.
  2. Начальникам територіальних органів Пенсійного фонду України встановити порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання, знищення печаток і штампів та ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них у відповідних органах Фонду.
  3. Контроль за виконанням постанови “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання, знищення печаток і штампів та ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них у Пенсійному фонді України” покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г.

 

 

Голова  правління                                                               Є. КАПІНУС

background Layer 1