Пропустити навігацію

ПРОТОКОЛ № 20 прийняття постанови правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 20 листопада 2019 року

П Р О Т О К О Л   №  20

прийняття  постанови правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 20 листопада 2019 року

 За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службової записки Управління контрольно-перевірочної роботи Пенсійного фонду України та відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09 липня 2015 року № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено протокол (додається), відповідно до якого було опитано 14 членів правління: Є. В. Капінус, В. Г. Машкін,                                І. В. Ковпашко, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, І. І. Дунець, Е. М. Лібанова,  В. С. Максимчук, К. М. Марчук, О. М. Мушенок,  В. М. Сушкевич,  С. Я. Українець, Р. Т. Чернега, М. І. Шамбір.  

 Порядок денний:

  1. Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів.

 СЛУХАЛИ:

Поротнікову Н. І. (Начальник Управління контрольно-перевірочної роботи Пенсійного фонду України)  про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів.

Відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, та з метою приведення уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України, у відповідність до методики їх розроблення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 № 464), правління Пенсійного фонду України розглянуло проект постанови “Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів”.

Питання розглянуто відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015 № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” (із змінами) (застосовано процедуру прийняття постанови правління Фонду шляхом опитування). 

УХВАЛИЛИ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування;

форму акта про відмову суб’єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування;

форму акта про відсутність суб’єкта господарювання за місцем реєстрації;

припис про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

направлення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

  1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Пенсійного фонду України:

від 04 лютого 2016 року № 2-1 “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2016 року за № 270/28400;

від 23 жовтня 2017 року № 23-1 “Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року № 2-1”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1392/31260.

  1. Управлінню контрольно-перевірочної роботи (Поротнікова Н. І.) та Юридичному департаменту (Рябцева Т. Б.) подати постанову “Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів” на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Постанова “Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів” набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова  правління                                                               Є. КАПІНУС

background Layer 1