Пропустити навігацію

Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами станом на 01.01.2020 (форма 3 ПФ)

 

Назва показника  № рядків Всього (осіб) в тому числі проживають в сільській місцевості Сума призначеної місячної допомоги (тис.грн.) Середній розмір допомоги (грн.коп.)
А Б 1 2 3 4
Всього непрацездатних громадян,  яким призначена цiльова грошова допомога (рядки 2 + 8 + 11) 1 336354 147888 14677,3 43,64
 у тому числi:   x x x x
1. Пенсiонерам, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення” (рядки 3+4+5+6) 2 67980 35533 2762,6 40,64
 iз них:   x x x x
   – за iнвалiднiстю 3 326 135 13,5 41,41
   – у разi втрати годувальника 4 47 23 1,6 34,04
   – за вислугу рокiв 5        
   – пенсiонери, якi одержують соцiальну пенсiю 6 67607 35375 2747,5 40,64
в тому числi iнвалiди 7 65848 34366 2673,4 40,6
2. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ”  (рядки  09+10) 8 30475 12519 1579,4 51,83
 iз них:   x x x x
   – за iнвалiднiстю 9 30264 12437 1568,3 51,82
   – у разi втрати годувальника 10 211 82 11,1 52,61
3. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно з iншими законами України 11 237899 99836 10335,3 43,44
 iз них:   x x x x
 – пенсiонери, якi отримують цiльову грошову допомогу на прожиття згiдно Закону України “Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни” 12 128049 43580 5661,5 44,21
iз загального числа непрацездатних громадян,  яким призначена цiльова грошова допомога , (рядок 1 ) – самотнi пенсiонери 13 3655 1472 200,8 54,94
 
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі

 

 

 

background Layer 1