Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 № 25-1 “Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 № 25-1 “Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 94/22626, (далі – Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент)

 

  1. Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято з метою приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність до норм Закону України від 18.09.2012 № 5292-VI “Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, Закону України від 06.09.2012 № 5209-VI “Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості”, Закону України від 07.06.2012 № 4911-VI “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та у зв’язку з необхідністю удосконалення порядку направлення платникам вимог про сплату боргу.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження – квітень 2020 року

 

  1. Тип відстеження – періодичне

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

У зв’язку зі змінами в законодавстві частина положень Постанови втратила чинність, про що зазначено у періодичному відстеженні Постанови, проведеному у квітні 2017 року.

Змінами, що вносились Постановою до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663, удосконалено порядок направлення вимог платникам страхових внесків та порядок ведення обліку страхових внесків в органах Пенсійного фонду України. Вимоги про сплату боргу надсилаються платникам лише за місяць у якому виникла, або зросла недоїмка зі сплати страхових внесків (заборгованість зі сплати фінансових санкцій (штрафів) та пені).

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Постановою приведено нормативно-правові акти Пенсійного фонду України у відповідність до діючого законодавства.

Прийняття Постанови сприяло удосконаленню порядку направлення вимог платникам страхових внесків та порядку ведення обліку страхових внесків в органах Пенсійного фонду України.

На підставі результатів періодичних відстежень результативності Постанови можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                                 Є. КАПІНУС

 

 

background Layer 1