Пропустити навігацію

Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами станом на 01.07.2020 (форма 3-ПФ)

 

 

Назва показника  № рядків Всього (осіб) в тому числі проживають в сільській місцевості Сума призначеної місячної допомоги (тис.грн.) Середній розмір допомоги (грн.коп.)
А Б 1 2 3 4
Всього непрацездатних громадян,  яким призначена цiльова грошова допомога (рядки 2 + 8 + 11) 1 328335 143549 14320,9 43,62
 у тому числi:   x x x x
1. Пенсiонерам, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення” (рядки 3+4+5+6) 2 65952 33969 2698 40,91
 iз них:   x x x x
   – за iнвалiднiстю 3 283 122 11,9 42,05
   – у разi втрати годувальника 4 41 21 1,3 31,71
   – за вислугу рокiв 5        
   – пенсiонери, якi одержують соцiальну пенсiю 6 65628 33826 2684,8 40,91
в тому числi iнвалiди 7 63939 32987 2626,7 41,08
2. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ”  (рядки  09+10) 8 29011 11987 1499,9 51,7
 iз них:   x x x x
   – за iнвалiднiстю 9 28829 11917 1490,4 51,7
   – у разi втрати годувальника 10 182 70 9,5 52,2
3. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно з iншими законами України 11 233372 97593 10123 43,38
 iз них:   x x x x
 – пенсiонери, якi отримують цiльову грошову допомогу на прожиття згiдно Закону України “Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни” 12 128675 44303 5680,3 44,14
iз загального числа непрацездатних громадян,  яким призначена цiльова грошова допомога , (рядок 1 ) – самотнi пенсiонери 13 3238 1309 176,9 54,63
 
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі

 

 

background Layer 1