Пропустити навігацію

Інформаційна довідка щодо проведеної роботи по виявленню ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю за червень 2020 року

 

 

3.1. Застраховані особи

 

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) загальна чисельність застрахованих осіб у червні 2020 року склала 12 781,5 тис. осіб, що менше, ніж у червні 2019 року на 473,4 тис. осіб (96,4%), та ніж у грудні 2019 року на 395,9 тис. осіб (97,0%).

 

3.2. Наймані працівники

 

У червні 2020 року в реєстрі застрахованих осіб налічується 9 892,9 тис. найманих працівників, що на 423,5 тис. осіб менше ніж у червні 2019 року (95,9%), та ніж у грудні 2019 року на 370,2 тис. осіб (96,4%).  

Відповідно до відомостей про трудові відносини, у січні – червні 2020 року прийнято на роботу – 1 800,7 тис. осіб, а припинено трудові відносини з 1 949,5 тис. особами. Звільнено на 148,9 тис. осіб більше ніж працевлаштовано.  (слайд 3)

Найбільше відхилення працевлаштованих осіб до звільнених у січні – червні 2020 року спостерігається у м. Києві (-33,9 тис. осіб), Харківській області (-17,8 тис. осіб), Львівській області (-13,2 тис. осіб), Івано-Франківській області (-9,8 тис. осіб).

 

3.3. Фізичні особи–підприємці

 

Станом на 01 липня 2020 року за даними Державної податкової служби України, отриманими в порядку обміну інформацією, обліковується  1 944,0 тис. фізичних осіб–підприємців.

У січні – червні 2020 року припинили діяльність 90,6 тис. фізичних осіб–підприємців, з них 19,6 тис. осіб перебувають у трудових відносинах.

Крім того, за вказаний період 87,5 тис. осіб зареєструвались, як фізична особа–підприємець.

 

3.4. Динаміка застрахованих осіб по регіонах

 

Зменшення застрахованих осіб та найманих працівників у червні 2020 року порівняно з червнем 2019 року відбулося у всіх регіонах.

 

3.5. Наймані працівники, які отримують заробітну плату менше мінімальної, встановленої законодавством

 

Із загальної чисельності найманих працівників у червні 2020 року 1 527,8 тис. застрахованим особам нараховано заробітну плату менше мінімального розміру, встановленого законодавством (4723,00 грн.) в т.ч. 342,9 тис. осіб або 22,4 % – працівникам бюджетної сфери.

У червні 2020 року питома вага застрахованих осіб рівень оплати яких менше 4723,00 грн. по Україні становить 15,4 % до загальної кількості застрахованих осіб. Проте, у м. Києві – 13,0 %, Луганській області – 13,4% та Кіровоградській області – 14,2%. У всіх інших регіонах цей показник становить від 15,7% до 22,5%.

Частина застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату менше мінімальної заробітної плати (4723,00 грн.) у червні 2020 року збільшилась на 432,2 тис. осіб порівняно із червнем 2019 року.

У червні 2020 року найбільша питома вага найманих працівників, а саме 57,7 % осіб, які отримують заробітну плату від мінімальної до трьох мінімальних заробітних плат.

 

3.6. Застраховані особи, які працювали неповний робочий час та виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру

 

Чисельність застрахованих осіб, які працювали неповний робочий час, виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру та осіб з інвалідністю у червні 2020 року складає 1 536,2 тис. осіб (кожен шостий працівник), з них:

– 1 050,3 тис. найманих осіб працювали неповний робочий час;

– 168,4 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (в цьому випадку немає обов’язку здійснювати доплату до мінімального страхового внеску).

Доплату до мінімального страхового внеску здійснено за 719,8 тис. осіб.

Чисельність осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за угодами цивільно-правового характеру зменшилась у порівнянні з червнем 2019 року на 74,1 тис. осіб.

Збільшення чисельності осіб, які працювали неповний робочий день у порівнянні з червнем 2019 року відбулось у всіх регіонах.

 

3.7. Керівники підприємств, які отримують заробітну плату, на рівні та менше мінімальної

 

Чисельність керівників, які працюють за основним місцем роботи та яким нараховано заробітну плату на рівні та менше мінімальної, у червні 2020 року – 36,2 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб, більше, ніж у червні 2019 року.   

 

3.8. Заходи, спрямовані на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

    

У січні – червні 2020 року, за результатами моніторингу реєстру застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України надано інформацію:

– органам Державної служби України з питань праці по 168,4 тис. страхувальників (по 1 647,1 тис. застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування. Органами Державної служби України з питань праці України виявлені порушення законодавства у 0,7 тис. страхувальників по 16,7 тис. особах;

– органам Державної податкової служби України по 65,4 тис. страхувальниках (по 217,2 тис. застрахованих особах), що порушують законодавчі вимоги щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску. Органами Державної податкової служби України узгоджено суми донарахованого єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по застрахованих особах на 15,9 млн. грн.

Крім того, органами Пенсійного фонду України у січні – червні 2020 року по 89,2 тис. суб’єктах, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади, сторонам соціального діалогу по 24,3 тис. суб’єктах.

Проведено 0,2 тис. спільних нарад за участю сторін соціального діалогу та органів Пенсійного фонду України, де заслухано керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірі менше мінімального.

6,4 тис. суб’єктів господарювання заслухано на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

 

3.9. Роз’яснювальна робота органів Фонду щодо дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці

 

Фахівцями Пенсійного фонду України взято участь у 1,4 тис. виступах на місцевих радіо та телеканалах, опубліковано 0,4 тис. статей в пресі, проведено 10,6 тис. зустрічей в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове соціальне страхування. Крім того:

розповсюджено буклетів, листівок – 156,3 тис.;

розміщено інформаційні повідомлення на веб-ресурсах – 4,6 тис.;

проведено 1,6 тис. семінарів зі страхувальниками;

проведено 0,3 тис. флешмобів;

розміщено соціальної реклами на телебаченні та радіо – 4,9 тис.;

проведено 0,3 тис. «круглих столів».

 

3.10. Моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення з її визначеним індикативним показником та даними про фінансово–економічну діяльність роботодавців

 

За результатами моніторингу прослідковується недодержання роботодавцями міжрозрядних співвідношень між розмірами заробітної плати в галузевих, територіальних та колективних угодах, а також великий діапазон розмірів заробітних плат в одній сфері діяльності.

Середня заробітна плата на одну особу по Україні (за даними ДПС отриманими в порядку міжвідомчого обміну інформацією) у червні 2020 року становить 10 853,83 грн., що на 769,04 грн. або на 7,6% більше ніж у червні 2019 року. За даними Держкомстату середній рівень заробітної плати становить 11 578,5  грн., що на 7,4 % більше ніж у червні 2019 року.

Найбільша середня заробітна плата по галузях за даними Реєстру застрахованих осіб у працівників зайнятих у:

діяльності екстериторіальних організацій і органів (43,2 тис. грн.), виробництві тютюнових виробів (28,6 тис. грн.), діяльність головних управлінь (хед-офісів) (24,6 тис. грн.), авіаційній галузі (24,6 тис. грн.), комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність (21,5 тис. грн.), добування сирої нафти та природного газу (21,5 тис. грн.), надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів (20,9 тис. грн.), виробництві фармацевтичних продуктів  (20,6 тис. грн.), державне управління та оборона (20,4 тис. грн.).

Співставляючи дані заробітної плати за видами економічної класифікації по регіонах виявляється значна різниця:

у сільському господарстві: середня заробітна плата у червні 2020 року  за даними реєстру склала 9,4 тис. грн. (9,5 тис. грн. – за даними статистики). Водночас, у Одеській області працівники цієї галузі отримують 6,4 тис. грн., а у м. Києві – 11,7 тис. грн.;

у будівництві: при середній зарплаті – 9,0 тис. грн. (9,7 тис. грн. – за даними статистики), у Житомирській області працівники отримують 5,7 тис. грн., у Донецькій області – 10,9 тис. грн.;

в оптовій та роздрібній торгівлі: при середній зарплаті – 8,7 тис. грн. (10,8 тис. грн. – за даними статистики), у Луганській, Рівненській та Чернівецькій областях працівники отримують 5,0 тис. грн., у м. Києві – 13,6 тис. грн.;

у транспорті, поштовій та кур’єрській доставці: при середній зарплаті –  11,1 тис. грн. (11,4 тис. грн. – за даними статистики), у Волинській області вона складає 5,6 тис. грн., а у Полтавській області –14,5 тис. грн.

Найнижчий рівень заробітної плати в тимчасовому розміщенні та організації харчування – 4,2 тис. грн. (5,2 тис. грн. – за даними статистики).  Якщо у Київській області вона становить 6,7 тис. грн., м. Києві – 5,9 тис. грн.,   то в інших регіонах від 1,7 тис. грн. до 4,7 тис. грн.

 

 

Завантажити презентацію можна тут ⇓

 

1 2

2 3

3 3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

background Layer 1