Пропустити навігацію

Інформаційна довідка щодо проведеної роботи по виявленню ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю за вересень 2020 року

 

 

3.1. Застраховані особи

 

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) загальна чисельність застрахованих осіб у вересні 2020 року склала 13 034,1 тис осіб, що менше, ніж у вересні 2019 року на 203,6 тис осіб (98,5%), та ніж у грудні 2019 року на 143,4 тис осіб (98,9%).

 

3.2. Наймані працівники

 

У вересні 2020 року в реєстрі застрахованих осіб налічується 10 022,5 тис найманих працівників, що на 290,5 тис осіб менше ніж у вересні 2019 року (97,2%), та ніж у грудні 2019 року на 240,7 тис осіб (97,7%).

Відповідно до відомостей про трудові відносини, у січні – вересні 2020 року прийнято на роботу – 2 975,0 тис осіб, а припинено трудові відносини з 2 919,3 тис особами. Працевлаштовано на 55,7 тис осіб більше ніж звільнено.

Найбільше відхилення працевлаштованих осіб до звільнених у січні – вересня 2020 року спостерігається у Полтавській  області (10,0 тис осіб), Дніпропетровській області (7,6 тис. осіб), м. Києві (7,5 тис осіб) та Вінницькій області (7,3 тис осіб).

 

3.3. Фізичні особи–підприємці

 

Станом на 01 жовтня 2020 року за даними Державної податкової служби України, отриманими в порядку обміну інформацією, обліковується 1 956,4 тис фізичних осіб–підприємців.

У січні – вересні 2020 року припинили діяльність 140,1 тис фізичних осіб–підприємців, з них 30,3 тис осіб перебувають у трудових відносинах.

Крім того, за вказаний період 135,6 тис осіб зареєструвались, як фізична особа–підприємець.

 

3.4. Динаміка застрахованих осіб по регіонах

 

Зменшення застрахованих осіб у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019 року відбулося у всіх регіонах, крім Кіровоградської області.

Зменшення найманих працівників у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019 року відбулося у всіх регіонах.

 

3.5. Наймані працівники, які отримують заробітну плату менше мінімальної, встановленої законодавством

 

Із загальної чисельності найманих працівників у вересні 2020 року 1 290,8 тис застрахованим особам нараховано заробітну плату менше мінімального розміру, встановленого законодавством (5000,00 грн) в т.ч. 319,4 тис осіб або 24,7 % – працівникам бюджетної сфери.

У вересні 2020 року питома вага застрахованих осіб рівень оплати яких менше 5000,00 грн. по Україні становить 12,9% до загальної кількості застрахованих осіб. Проте, у м. Києві – 10,7%, Кіровоградській області – 12,4%, Луганській області – 12,5%. У всіх інших регіонах цей показник становить від 13,3% до 17,9%.

Частина застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату менше мінімальної заробітної плати (5000,00 грн.) у вересні 2020 року збільшилась на 257,6 тис. осіб порівняно із вереснем 2019 року.

У вересні 2020 року найбільша питома вага найманих працівників, а саме 57,6 % осіб, які отримують заробітну плату від мінімальної до трьох мінімальних заробітних плат.

 

3.6. Застраховані особи, які працювали неповний робочий час та виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру

 

Чисельність застрахованих осіб, які працювали неповний робочий час, виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру та осіб з інвалідністю у вересні 2020 року складає 1 609,8 тис осіб (кожен шостий працівник), з них:

– 1 083,4 тис найманих осіб працювали неповний робочий час;

– 190,3 тис осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (в цьому випадку немає обов’язку здійснювати доплату до мінімального страхового внеску).

Доплату до мінімального страхового внеску здійснено за 615,3 тис осіб.

Чисельність осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за угодами цивільно-правового характеру зменшилась у порівнянні з вереснем 2019 року на 22,4 тис осіб.

Збільшення чисельності осіб, які працювали неповний робочий день у порівнянні з вереснем 2019 року відбулось у всіх регіонах, крім Луганської, Рівненської, Сумської, Чернівецької та Чернігівської областей.

 

3.7. Керівники підприємств, які отримують заробітну плату, на рівні та менше мінімальної

 

Чисельність керівників, які працюють за основним місцем роботи та яким нараховано заробітну плату на рівні та менше мінімальної, у вересні 2020 року – 52,8 тис. осіб, що на 23,5 тис. осіб, більше, ніж у вересні 2019 року.

 

3.8. Заходи, спрямовані на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

    

У січні – вересні 2020 року, за результатами моніторингу реєстру застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України надано інформацію:

– органам Державної служби України з питань праці по 258,8 тис страхувальників (по 2 562,4 тис застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування. Органами Державної служби України з питань праці України виявлені порушення законодавства у 0,8 тис страхувальників по 25,2 тис особах;

– органам Державної податкової служби України по 85,3 тис страхувальниках (по 303,7 тис застрахованих особах), що порушують законодавчі вимоги щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску. Органами Державної податкової служби України узгоджено суми донарахованого єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по застрахованих особах на 18,1 млн грн.

Крім того, органами Пенсійного фонду України у січні – вересні 2020 року по 140,4 тис суб’єктах, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади, сторонам соціального діалогу по 34,6 тис суб’єктах.

Проведено 0,3 тис спільних нарад за участю сторін соціального діалогу та органів Пенсійного фонду України, де заслухано керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірі менше мінімального.

10,0 тис суб’єктів господарювання заслухано на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

 

3.9. Роз’яснювальна робота органів Фонду щодо дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці

 

Фахівцями Пенсійного фонду України взято участь у 2,2 тис виступах на місцевих радіо та телеканалах, опубліковано 0,6 тис статей в пресі, проведено 12,4 тис зустрічей в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове соціальне страхування. Крім того:

розповсюджено буклетів, листівок – 221,4 тис;

розміщено інформаційні повідомлення на вебресурсах – 8,3;

проведено 1,8 тис семінарів зі страхувальниками;

проведено 0,5 тис флешмобів;

розміщено соціальної реклами на телебаченні та радіо – 6,8 тис;

проведено 0,4 тис «круглих столів».

 

3.10. Моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення з її визначеним індикативним показником та даними про фінансово–економічну діяльність роботодавців

 

За результатами моніторингу прослідковується недодержання роботодавцями міжрозрядних співвідношень між розмірами заробітної плати в галузевих, територіальних та колективних угодах, а також великий діапазон розмірів заробітних плат в одній сфері діяльності.

Середня заробітна плата на одну особу по Україні (за даними ДПС отриманими в порядку міжвідомчого обміну інформацією) у вересні 2020 року становить 11 523,68 грн, що на 1 418,63 грн або на 14,0% більше ніж у вересні 2019 року. За даними Держкомстату середній рівень заробітної плати становить 11 998,0  грн, що на 12,3% більше ніж у вересні 2019 року.

Найбільша середня заробітна плата по галузях за даними Реєстру застрахованих осіб у працівників зайнятих у:

діяльності екстериторіальних організацій і органів (37,0 тис грн), авіаційній галузі (30,4 тис грн), виробництві тютюнових виробів (28,4 тис грн), діяльність головних управлінь (хед-офісів) (26,4 тис грн), рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку (25,4 тис грн), комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність (24,3 тис грн), добування сирої нафти та природного газу (24,1 тис грн), виробництві фармацевтичних продуктів (21,7 тис грн), надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів (21,4 тис грн), надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (20,0 тис грн).

Співставляючи дані заробітної плати за видами економічної класифікації по регіонах виявляється значна різниця.

у сільському господарстві: середня заробітна плата у вересні 2020 року за даними реєстру склала 10,0 тис грн (10,5 тис грн – за даними статистики). Водночас, у Одеській області працівники цієї галузі отримують 7,0 тис грн, а у м. Києві – 12,8 тис грн.

у будівництві: при середній зарплаті – 10,4 тис грн (10,7 тис грн – за даними статистики), у Івано-Франківській області працівники отримують 6,8 тис грн, у Харківській області – 15,0 тис грн;

в оптовій та роздрібній торгівлі: при середній зарплаті – 9,0 тис грн (11,5 тис грн – за даними статистики), у Рівненській області працівники отримують 3,0 тис грн, у м. Києві – 14,4 тис грн;

у транспорті, поштовій та кур’єрській доставці: при середній зарплаті –  11,7 тис грн (12,3 тис грн – за даними статистики), у Волинській області вона складає 6,1 тис грн, а у Київській області –15,6 тис грн;

Найнижчий рівень заробітної плати в тимчасовому розміщенні та організації харчування – 5,6 тис грн (6,6 тис грн – за даними статистики). Якщо у Київській області вона становить 7,7 тис грн, м. Києві – 7,4 тис грн, то в інших регіонах від 3,8 тис грн до 5,6 тис грн.

 

 

Завантажити презентацію можна тут ⇓

 

 

1 1

2 1

3 1

4

5

6

7

8

9        

 

 

 

background Layer 1