Пропустити навігацію

План роботи Пенсійного фонду України на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр соціальної

політики України

ЛАЗЕБНА

   ПЛАН

роботи Пенсійного фонду України на 2021 рік

№ з/п

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

ПРІОРИТЕТ I

Забезпечення якісного обслуговування громадян, цифровізація послуг

1. 1.

Розвиток системи автоматичного призначення пенсії за наявними даними при набутті права (за подією набуття права)

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення”

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.

 

 

 

до 01 серпня

протягом 3-х місяців після затвердження відповідних порядків  обміну інформацією

 

 

унормовано механізм одержання даних для автоматичного призначення пенсії за наявними даними при набутті права  (за подією набуття права);

реалізовано механізм одержання даних шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії:

1) з Державного реєстру фізичних осіб –  платників податків –  про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

2) з Єдиної державної  електронної бази з питань освіти Міністерства освіти і науки України – даних про студентів, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, та/або про випускників;

3) з централізованого банку даних з проблем інвалідності – про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

4) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян – даних про актові записи про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені

спрощення порядку призначення, перерахунку, поновлення, припинення, продовження виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на інший

1. 2.

Реалізація електронного обміну документами на виплату пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні,

та українським пенсіонерам, які проживають за кордоном

необхідність забезпечення електронного обміну відомостями на виплату пенсій пенсіонерам з іноземними державами з  використанням кваліфікованого електронного підпису

Малецький О. М.,

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Спис В. І.,

Охріменко О. В., Пухлій Л. А.

грудень

забезпечено формування відповідних електронних відомостей,

створено та впроваджено програмне забезпечення для формування платіжних доручень в автоматичному режимі

зменшення паперового документообігу, автоматизація формування відомостей з підсистеми “Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України  (далі – ІКІС ПФУ) пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні,

та українським пенсіонерам, які проживають за кордоном

1.3

Розвиток технології електронного інформування громадян через засоби електронних комунікацій

необхідність забезпечення індивідуального інформування громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з питань пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та інших питань

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.

серпень

 

грудень

1) внесено зміни до постанови правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”;

2) реалізовано додаткові функції щодо інформування засобами електронної пошти, мобільного застосунку “Пенсійний фонд”, мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Портал Дія”

підвищення рівня інформованості громадян

1.4

Модернізація комплексних систем захисту інформації

Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”

Малецький О. М.,

Спис В. В.

грудень

отримано атестати відповідності комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, основного та резервного центрів обробки даних

забезпечення додержання вимог законодавства щодо захисту інформації

1.5

Зміцнення технічної бази, оновлення комп’ютерної техніки та іншого технічного обладнання

необхідність модернізації технічної бази

Малецький О. М.,

Король Т. І.,

Спис В. В.,

Пухлій Л. А.

грудень (у межах наявності фінансових ресурсів)

 грудень

1)  оновлено до 10 % парку комп’ютерної техніки та іншого технічного обладнання;

2) розширено систему збереження баз даних основного та резервного центрів обробки даних

підвищення продуктивності та швидкодії технічних засобів

1.6

Підготовка до використання Єдиною інформаційною системою соціальної сфери технологічних можливостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб)

 

 

Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1353-р

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.

 

після розроблення Міністерством соціальної політики України плану заходів

із створення Єдиної

інформаційної системи

соціальної сфери,

технічного завдання на

створення Єдиної

інформаційної системи

соціальної сфери, прийняття відповідних

нормативно-правових актів,

необхідних для

функціонування Єдиної

інформаційної системи

соціальної сфери

1) розроблено технічні вимоги щодо готовності Реєстру застрахованих осіб до послуг, технологій і процедур, передбачених відповідними нормативно-правовими актами;

 

2) впровадження розробленого програмного забезпечення; розпочато взаємодію інформаційних ресурсів

підготовка до впровадження  Єдиної інформаційної системи соціальної сфери

1.7

Розвиток Моніторингового центру функціональних процесів та захисту даних інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду

Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.,

Касьянов О. О.

серпень

впроваджено замкнутий цикл контролю подій інформаційної безпеки та системи реагування на кіберінциденти, інших подій, пов’язаних з безпекою

підвищення рівня інформаційної безпеки та контролю за функціональними процесами

1.8

Застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 278 “Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон”

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.

грудень

впроваджено  технічні засоби для  застосування             е-паспорта, створено та впроваджено відповідне програмне забезпечення

спрощення надання послуг громадянам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

1.9

Впровадження системи прогнозування показників бюджету пенсійної системи

потреба у створенні сучасного інструментарію щодо управління фінансовими ресурсами

Малецький О. М.,

Король Т. І.,

Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Пухлій Л. А.,

Охріменко О. В.

грудень

створено та впроваджено відповідне програмне забезпечення

проведення прогнозних розрахунків потреби коштів на виплату пенсій та показників бюджету пенсійної системи

1.10

Розвиток інструментів контролю за достовірністю відомостей, що вносяться або  обробляються в картці застрахованої особи  реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління

Пенсійного фонду України 18 червня 2014 року № 10-1  (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562             

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.

грудень

впроваджено автоматизовані механізми контролю даних з використанням даних із зовнішніх джерел

зменшення загального обсягу помилкових даних внаслідок автоматизації механізмів контролю

1.11

Удосконалення підсистеми “Автоматизоване робоче місце керівника” ІКІС, зокрема щодо контролю функціональних процесів, оцінки результативності роботи територіальних управлінь

Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене постановою правління

Пенсійного фонду України 22 грудня 2014 року № 28-2 (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 40/26485;        постанова правління Пенсійного фонду України від 22 жовтня 2020 року № 20-1 “Про оцінку результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України”

Малецький О. М.,

Спис В. В.

вересень

удосконалено програмне забезпечення, реалізовано формування розрахунку показників роботи територіальних управлінь

поліпшення системи оперативного контролю за станом функціональних процесів

1.12

Розвиток механізмів  використання в органах Пенсійного фонду України документів при зверненнях осіб в електронній формі з відмовою від їх паперових оригіналів

необхідність зменшення обігу паперових документів

Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.

грудень

відсутність необґрунтованих вимог щодо надання особами, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, відомостей у паперовому вигляді (крім випадків, коли такі відомості в електронному вигляді відсутні або містять розбіжності,  або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи)

спрощення надання послуг громадянам

1.13

Продовження оцифрування паперових пенсійних справ та їх валідація

Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1353-р

Ковпашко І. В., Малецький О. М.,

Охріменко О. В.,

Спис В. В.

грудень

оцифровано 40 % паперових пенсійних справ, проведено

валідацію 90 % оцифрованих пенсійних справ

забезпечення доступу громадян до їх пенсійних справ в онлайн-режимі з можливістю автоматизованого контролю обґрунтованості здійснення пенсійних виплат та зберігання даних в електронному архіві

1.14

Забезпечення екстериторіальності  при опрацюванні звернень для призначення  пенсій

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (із змінами), зареєстрований  у Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2005 року
за № 1566/11846        

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Малецький О. М.,

Охріменко О. В.,

Спис В. В.

до  01 березня

 

протягом 3-х місяців після  внесення   змін до відповідних нормативно-правових актів  Пенсійного фонду  України

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів Пенсійного фонду України;  

впроваджено програмне забезпечення автоматизованого екстериторіального розподілу для опрацювання звернень про призначення пенсій

впровадження механізму централізованого контролю за дотриманням законодавства про призначення пенсій

1.15

Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг

Положення про  організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджене                  постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1                   (із змінами),  зареєстроване в  Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 року за № 991/27436

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Охріменко О. В.,

Костриця П. В.,

Спис В. В.,

Максимова А. С.,

Швець Г. П.,

Касьянов О. О.

щокварталу

запровадження автоматизованого механізму визначення задоволеності якістю послуг,

оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування;

не менше 80 %  громадян, які звернулись до органів Пенсійного фонду України та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування

покращення якості надання послуг особам, які  звертаються до органів Пенсійного фонду України

1.16

Продовження створення віддалених робочих місць з обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України на базі об’єднаних територіальних громад

 

наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Малецький О. М.,

Охріменко О. В.,

Костриця П. В.,

Спис В. В.,

Максимова А. С.,

Касьянов О. О.,

начальники територіальних управлінь

протягом  року

(контроль щокварталу,

у строк до               10 числа  місяця, наступного   за звітним кварталом)

у 80 % новостворених об’єднаних територіальних громадах створено віддалені робочі місця з обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України

розширення переліку пунктів обслуговування громадян, доступності місць обслуговування для громадян

1.17

Забезпечення  висвітлення питань діяльності Пенсійного фонду України в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України, Урядовому порталі, у соціальних мережах

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Ковпашко І. В.,

Швець Г. П.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

щокварталу

забезпечено оперативне висвітлення 

інформації в центральних та  регіональних засобах масової інформації з питань діяльності Фонду, проведення заходів  з інформаційно-роз’яснювальної роботи (засідання круглого столу, пресконференції, брифінги)

поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України

1.18

Удосконалення роботи вебпорталу  Пенсійного фонду України

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Малецький О. М.,

Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Швець Г. П.,

начальники територіальних управлінь

постійно

збільшення чисельності користувачів вебпорталу, у тому числі серед пенсіонерів

покращення обслуговування громадян через вебпортал Пенсійного фонду України

 ПРІОРИТЕТ  ІІ

Ефективне адміністрування, спрямоване  на забезпечення виконання основних завдань

2.1

Опрацювання спільно з Міністерством соціальної політики України змін, які вносяться до законодавчих та нормативно-правових актів з питань удосконалення системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та пенсійного забезпечення

необхідність належного нормативно-правового регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та пенсійного забезпечення

Ковпашко І. В., Король Т. І.,     Малецький О. М., Рябцева Т. Б., Охріменко О. В., Пухлій Л. А.,

Спис В. В.

 

у строки, визначені головним розробником

підготовлено пропозиції та фінансово-економічні розрахунки до змін, які вносяться до законодавчих та нормативно-правових актів

прийняття фінансово обґрунтованих та узгоджених з чинними актами законодавства нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

2.2

Підготовка законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів

необхідність узгодження положень пенсійного законодавства із Бюджетним кодексом України щодо здійснення видатків  бюджету Пенсійного фонду України

Король Т. І.,

Ковпашко І. В., Пухлій Л. А.,

Рябцева Т. Б.

протягом року

проєкт акта подано Міністерству соціальної політики  для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України

усунення невідповідності положень пенсійного законодавства та Бюджетного кодексу України

2.3

Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових і розпорядчих актів Пенсійного фонду України

відповідність актів Пенсійного фонду України актам вищої та такої ж юридичної сили

Рябцева Т. Б.

протягом  року

проведено правові експертизи

прийняття узгоджених з актами законодавства актів Пенсійного фонду України

2.4

Перегляд відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України з метою стандартизації процесів у Пенсійному фонді України, спрямованої на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

необхідність підтримання нормативно-правових актів Пенсійного фонду України в актуальному стані

Ковпашко І. В., Король Т. І.,

Малецький О. М.,     Рябцева Т. Б., керівники самостійних структурних підрозділів

за окремим графіком

затвердження висновку за результатами перегляду нормативно-правових актів Пенсійного фонду України та нового графіку перегляду нормативно-правових актів Пенсійного фонду України

визначено потребу у внесенні зміни до  відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України з метою виключення норм, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

2.5

Здійснення відстеження регуляторних актів Пенсійного фонду України на предмет їх відповідності принципам регуляторної політики

оптимізація кількості регуляторних норм, перегляд або скасування регуляторних актів Пенсійного фонду України

Ковпашко І. В., Король Т. І.,   Малецький О. М.,

Рябцева Т. Б.,

Спис В. В.,    Пухлій Л. А., Поротнікова Н. І.

протягом  року

складено звіти про відстеження регуляторних актів Пенсійного фонду України у терміни, визначені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

регуляторні акти Пенсійного фонду України відповідають принципам державної регуляторної політики

2.6

Забезпечення проведення консультацій з громадськістю при розгляді питань реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Сприяння діяльності Громадської ради при Пенсійному фонді України

постанова Кабінету Міністрів України   від 03 листопада

2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

Ковпашко І. В., Король Т. І.,  

Малецький О. М.,

Швець Г. П., 

Рябцева Т. Б., керівники самостійних структурних підрозділів

за окремим планом

проведено громадські обговорення проєктів нормативно-правових актів, розроблених Пенсійним фондом України, участь інститутів громадянського суспільства у розгляді питань державної політики у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язко-вому державному соціальному страхуванню;

створено умови для роботи Громадської ради

узгоджені пропозиції при розробленні проєктів нормативно-правових актів

2.7

Здійснення моніторингу законопроєктів, підготовка експертно-аналітичних матеріалів щодо проєктів з питань, що впливають на систему пенсійного забезпечення, взяття участі в опрацюванні та супроводженні проєктів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів під час їх розгляду у Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України

зменшення ризику прийняття актів, що містять фінансово необґрунтовані та неузгоджені з чинними актами законодавства норми

Ковпашко І. В., Рябцева Т. Б., керівники самостійних структурних підрозділів

в міру потреби

наявність підготовлених пропозицій до проєктів Законів України та інших нормативно-правових актів, що стосуються Пенсійного фонду України

врахування під час розгляду проєктів актів зауважень та пропозицій Пенсійного фонду України

2.8

Внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року № 21-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 897/16913, із зацікавленими органами, подання для державної реєстрації

необхідність

упорядкування процедур бюджетного процесу, удосконалення контрольно- аналітичних функцій

Король Т. І.,

Ковпашко І. В., Пухлій Л. А.,

Рябцева Т. Б., керівники самостійних структурних підрозділів

жовтень

затверджено Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України в новій редакції

приведення Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України у відповідність до норм чинного законодавства. Актуалізація з урахуванням змін

2.9

Забезпечення взаємодії з Державною податковою службою України, Міністерством юстиції України та іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади щодо виконання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України, в тому числі погашення заборгованості з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

організація взаємодії та обміну інформацією з питань нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, персоніфікованого обліку надходжень від його сплати

Король Т. І.,

Ковпашко І. В., Пухлій Л. А.,

Спис В. В.,

Рябцева Т. Б.

щокварталу

підготовлено та оприлюднено інформаційно-аналітичні матеріали на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України, надано Міністерству соціальної політики України

посилення платіжної дисципліни страхувальників

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Відповідальне здійснення виплат

3.1

Підготовка  та надання головним управлінням Пенсійного фонду України в областях та м. Києві граничних обсягів показників бюджету, лімітних довідок про обсяги асигнувань  на 2021 рік

Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затверджений  постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року № 21-2 (із змінами), зареєстрований  у  Міністерстві юстиції України
23 вересня 2009 року
за № 897/16913 

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

у місячний термін після затвер-            дження бюджету Пенсійного фонду України

доведено до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві граничні обсяги показників бюджету, лімітні довідки про обсяги асигнувань 

своєчасність формування граничних обсягів показників бюджетів головних управлінь та лімітних довідок   на фінансування адміністративних витрат;

затверджені бюджети головних управлінь кошторисів та планів асигнувань головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві на 2021 рік

3.2

Забезпечення формування проєкту бюджету та кошто­рису Пенсійного фонду України на 2022 рік та прогнозу показників бюджету на 2023 – 2024 роки з урахуванням визначених макропоказників на плановий період та планових асигнувань з державного бюджету

Бюджетний кодекс України, Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

Рябцева Т. Б.

до 10 вересня

проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік та  прогноз показників бюджету на  2023 – 2024 роки подано Міністру соціальної політики України

своєчасна розробка проєкту бюджету з урахуванням визначених показників

3.3

Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністру­вання яких здійснюють органи Пенсійного фонду України

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

щомісяця

виконання планових показників з надходження  коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України

надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланових показників

3.4

Моніторинг погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Король Т. І.,

Ковпашко І. В.,

Пухлій Л. А.,

Спис В. В., начальники територіальних управлінь

протягом  року

надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

наповнення бюджету Пенсійного фонду України та зарахування страхового стажу  застрахованим особам

3.5

Забезпечення контролю за виконанням  індика-тивних показників  з надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

щомісяця

сформовано інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання індикативних показників, доведених Міністерством фінансів України

надходження до загального фонду державного бюджету коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі доведених показників

3.6

Розроблення плану-графіку поденного фінансування виплати пенсій і видатків на утримання апарату Пенсійного фонду України

постанова Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року № 1080 “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій”

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.

щомісяця  до 29 числа

складено план-графік,  погоджено з Міністерством соціальної політики України та подано  Міністерству фінансів України і Державній казначейській службі України

рівномірний розподіл фінансового навантаження для безперебійного та своєчасного фінансування пенсійних виплат

3.7

Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законо-давстві та за заявами у строки, визначені законодавством

законодавство про пенсійне забезпечення

Ковпашко І. В.,

Охріменко О. В.,

начальники територіальних управлінь

постійно

призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів

своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій

3.8

Проведення підготовчих технічних заходів для забезпечення переходу до централізованого фінансування виплати пенсій

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги”

Малецький О. М.,

Король Т. І.,

Спис В. В.,

Пухлій Л. А.

начальники територіальних управлінь

квітень

 

перехід до централізованого фінансування виплати пенсій

cкорочення термінів проходження коштів для виплати пенсій

3.9

Підготовка графіку запровадження виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за виплатними квитанціями

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги”

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Малецький О. М.,

Охріменко О. В.,

Пухлій Л. А.,

Спис В. В.

липень

затверджено графік виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за виплатними квитанціями.

впроваджено електронний обмін інформацією по виплаті пенсій з оператором поштового зв’язку

3.10

Забезпечення своєчасного переказу пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні

міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення

Ковпашко І. В., Охріменко О. В.,

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

щокварталу

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасна виплата пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

3.11

Моніторинг та аналіз показників виконання бюджету Пенсійного фонду України та факторів, що впливають на його виконання

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,  

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

щокварталу

підготовлено та оприлюднено інформаційно-аналітичні матеріали на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України,

надіслано Міністерству соціальної політики України

своєчасне реагування на причини та  фіскальні ризики щодо виконання бюджету Пенсійного фонду України

3.12

Проведення аналізу динаміки фонду оплати праці відповідно до повноважень, визначених законодавством

необхідність здійснення аналізу та прогнозу надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

щокварталу, у місячний термін після подання звітності платниками

підготовлено  інформаційно-аналітичні матеріали та надіслано Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Державній службі України з питань праці

оцінка ризиків виконання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України щодо надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

3.13

Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики  у справах за участю органів Пенсійного фонду України

необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства,  обґрунтуванні правової позиції в суді

Ковпашко І. В., Рябцева Т. Б.,

Охріменко О. В.,

начальники територіальних управлінь

протягом року

підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік

підвищено якість представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах, обслуговування громадян

3.14

Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

організація обміну відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України

Король Т. І.,

Пухлій Л. А.,

Спис В. В.,

начальники територіальних управлінь

щокварталу

надано інформацію  Державній службі України з питань праці та Державній податковій службі України про виявлені ознаки порушення законодавства про працю

сприяння легалізації робочих місць та зменшення випадків порушення законодавства про працю

3.15

Узагальнення практики застосування законодавства з пенсійного забезпечення та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів

необхідність в удосконаленні пенсійного законодавства

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Охріменко О. В.,

Пухлій Л. А., Рябцева Т. Б.

березень

підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів та направлено до Міністерства соціальної політики України

врегулювання проблемних питань пенсійного забезпечення

3.16

Узагальнення інформації щодо стану  виконання  міжнародних  договорів, виконання  яких  забезпечує  Пенсійний  фонд  України, та визначення проблемних питань, які виникають під час їх реалізації

міжнародні  договори

Ковпашко І. В.,

Малецький О. М.,

Охріменко О. В.,

Рябцева Т. Б., Спис В. В.

вересень

підготовлено та направлено до Міністерства соціальної політики України пропозиції щодо внесення змін до положень міжнародних угод

ініційовано перед Міністерством соціальної політики України зміни до міжнародних договорів

ПРІОРИТЕТ ІV

 Автоматизація функціональних процесів та здійснення контрольних заходів

4.1

Розвиток підсистеми “Правова робота” ІКІС ПФУ з метою здійснення  контролю за станом виконання судового рішення, забезпечення апеляційного оскарження рішень за наявності підстав, формування аналітичних відомостей щодо сплати судового збору для такого оскарження

необхідність здійснення аналізу стану додержання територіальними управліннями законодавства

Малецький О. М.,  Король Т. І.,    
Спис В. В.,      Рябцева Т. Б.,       Пухлій Л. А.

до 01 липня

програмне забезпечення введено в експлуатацію

реалізована можливість здійснення оцінки стану додержання органами Пенсійного фонду України законодавства та ефективного використання коштів Пенсійного фонду України

4.2

Інформаційне наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ відомостями про рішення суду щодо стягнення коштів та зобов’язання вчинити дії, не пов’язані з пенсійними виплатами

необхідність оцінки стану виконання судових рішень, можливість формування реєстру невиконаних судових рішень

Рябцева Т. Б.,

Спис В. В., територіальні органи Пенсійного фонду України

до 01 жовтня

внесено до підсистеми “Реєстр судових рішень” 100 %  інформації про рішення суду щодо стягнення коштів та зобов’язання вчинити дії, не пов’язані з пенсійними виплатами

здійснюється автоматизований контроль за станом виконання органами Фонду судових рішень

4.3

Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного

фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Поротнікова Н.І., начальники територіальних управлінь

за окремими графіками головних управлінь

перевірено 100 %  організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, в яких особи перебувають на повному державному утриманні

запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення

4.4

Проведення контрольних заходів у територіальних управліннях Фонду:

– щодо цільового використання адміністративних видатків на утримання органів Фонду;

– щодо правильності призначення та перерахунку пенсій;

– щодо контролю даних Реєстру застрахованих осіб, здійснення доступу до даних, захисту інформації;

– щодо організації правової роботи;

– згідно зі зведеним операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік;

– щодо організації контрольно-перевірочної роботи в органах Пенсійного фонду України;

– щодо додержання законодавства про державну службу та про працю;

– стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції;

– щодо стану охорони державної таємниці

необхідність  попередження та усунення недоліків в організації роботи територіальних органів Пенсійного фонду України 

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Малецький О. М.

 Пухлій Л. А.,

начальники територіальних управлінь

Охріменко О. В.,

начальники територіальних управлінь

Спис В. В.,

начальники територіальних управлінь

Рябцева Т. Б., начальники територіальних управлінь

Шуляк А. П.,

начальники територіальних управлінь

Поротнікова Н.І.,

начальники територіальних управлінь

Максимова А. С.,

начальники територіальних управлінь

Касьянов О. О.,

начальники територіальних управлінь

Близнюк Л. М., начальники територіальних управлінь

згідно з окремими планами

проведено контрольні заходи

удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання,

надання практичної допомоги

4.5

Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в органах Пенсійного фонду України, та стану впровадження аудиторських рекомендацій

здійснення оцінки стану  реалізації результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів територіальними управліннями

Шуляк А. П.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

щокварталу до  15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів

забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та  виправлення і усунення порушень, виявлених контрольними заходами

4.6

Удосконалення системи розвитку персоналу

Стратегія удосконалення системи управління персоналом Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Фонду від 03 квітня 2020 року № 5-1

Малецький О.М.,

Максимова А. С.,

Спис В. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

вересень

розроблено в межах відповідних фінансових призначень та впроваджено програмний продукт “Електронний кабінет працівника”

підвищено рівень задоволеності споживачів послуг, що надаються органами Пенсійного фонду України

Малецький О. М.,

Ковпашко І. В.,

Спис В. В.,

Охріменко О. В.,

Максимова А.С.,

керівники самостійних структурних підрозділів

липень

   

грудень

1) створено та запроваджено внутрішньо-відомчу інформаційно-довідникову систему “База знань”;

2) наповнено “Базу знань”

Максимова А. С.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

грудень

охоплено внутрішніми навчаннями не менше   80 %  державних службовців Пенсійного фонду України

 ПРІОРИТЕТ V

Реалізація державної антикорупційної політики

5.1

Здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України

методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126; 

Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 08 грудня 2017 року № 1379 (із змінами)

Касьянов О. О.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

до  31 серпня

складено та затверджено звіт про оцінку корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України

підготовлено опис ідентифіко­ваних корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушен­ня, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків для розробки проєкту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на    2021 – 2023 роки

5.2

Розроблення Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 
2021 – 2023 роки та забезпечення моніторингу стану її виконання

Закон України “Про запобігання корупції”

Касьянов О. О.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

до 01 жовтня; контроль щокварталу, до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, після погодження Антикоруп-ційної програми у Національ-ному агентстві з питань запобігання корупції

затверджена Антикорупційна програма Пенсійного фонду України та його органів на                      2021 – 2023 роки, щоквартальний звіт про виконання заходів, передбачених програмою

вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в органах Пенсійного фонду України, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України

5.3

Розроблення заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на                  2021 – 2023 роки, 

 забезпечення контролю за їх виконанням

Закон України “Про запобігання корупції”

начальники територіальних управлінь

до  01 листопада

затверджені заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на  2021 – 2023 роки, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання

вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в органах Пенсійного фонду України, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України

5.4

Вдосконалення  механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про запобігання корупції”,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня  2017 року № 576-р “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції”

Касьянов О. О.,

Швець Г. П.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники територіальних управлінь

протягом року

1) розміщено публікації/ інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду

2) забезпечено оновлення на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду та на сторінках його територіальних органів  розділу “Запобігання корупції” інформацією з антикорупційної тематики;

 3) здійснено заходи щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування

поінформованість викривачів шляхом розміщення та оновлення інформаційних матеріалів про алгоритм дій викривача при здійсненні повідомлення

5.5

Популяризація системи електронних послуг Пенсійного фонду України як таких, що зменшують корупційні ризики

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та      протидії корупції”

Малецький О. О.,

Спис В. В.,

Швець Г. П.,

Касьянов О. О.,

начальники територіальних управлінь

протягом року

забезпечено постійне інформування користувачів про надання Пенсійним фондом України та його органами послуг в електронному вигляді як інструменту запобігання та протидії корупції

збільшення кількості осіб, що скористалися послугами в електронному вигляді; впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до Пенсійного фонду України

 

   _____________________

 

 

background Layer 1