Пропустити навігацію

Інформаційна довідка щодо проведеної роботи по виявленню ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю за грудень 2020 року

 

Застраховані особи

 

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) загальна чисельність застрахованих осіб у грудні 2020 року склала 12 823,5 тис осіб, що менше, ніж у грудні 2019 року на 353,9 тис осіб (97,3%).

 

Наймані працівники

 

У грудні 2020 року в реєстрі застрахованих осіб налічується 9 948,1 тис найманих працівників, що на 315,1 тис осіб менше ніж у грудні 2019 року (96,9%).

Відповідно до відомостей про трудові відносини, у січні – грудні 2020 року прийнято на роботу – 3 963,3 тис осіб, а припинено трудові відносини з 4 064,8 тис особами. Працевлаштовано на 101,5 тис осіб менше ніж звільнено.  

Найбільше відхилення працевлаштованих осіб до звільнених у січні – грудні 2020 року спостерігається у м. Києві (+42,2 тис осіб), Черкаській області (-13,3 тис. осіб), Вінницькій  області (-11,2 тис осіб).

 

Фізичні особи–підприємці

 

Станом на 01 січня 2020 року за даними Державної податкової служби України, отриманими в порядку обміну інформацією, обліковується 1 949,8 тис фізичних осіб–підприємців.

У 2020 року припинили діяльність 195,5 тис фізичних осіб–підприємців, з них 41,2 тис осіб перебувають у трудових відносинах.

Крім того, за вказаний період 182,2 тис осіб зареєструвались, як фізична особа–підприємець.

 

Динаміка застрахованих осіб по регіонах

 

Зменшення застрахованих осіб у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року відбулося у всіх регіонах, крім Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Харківської областей.

Зменшення найманих працівників у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року відбулося у всіх регіонах, крім Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської та Харківської областей.  

 

Наймані працівники, які отримують заробітну плату менше мінімальної, встановленої законодавством

 

Із загальної чисельності найманих працівників у грудні 2020 року  1 127,5 тис застрахованим особам нараховано заробітну плату менше мінімального розміру, встановленого законодавством (5000,00 грн) в т. ч.      236,3 тис особам або 21,0 % – працівникам бюджетної сфери.

У грудні 2020 року питома вага застрахованих осіб рівень оплати яких менше 5000,00 грн по Україні становить 11,3% до загальної кількості застрахованих осіб. Проте, у м. Києві – 11,3%, у Львівській та Луганській областях – 11,0%. У всіх інших регіонах цей показник становить від 11,8% до 14,6%.

Частина застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату менше мінімальної заробітної плати (5000,00 грн.) у грудні 2020 року збільшилась на 232,5 тис осіб порівняно із груднем 2019 року.

У грудні 2020 року найбільша питома вага найманих працівників, а саме 55,3% осіб, які отримують заробітну плату від мінімальної до трьох мінімальних заробітних плат.

 

Застраховані особи, які працювали неповний робочий час та виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру

 

Чисельність застрахованих осіб, які працювали неповний робочий час, виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру та осіб з інвалідністю у грудні 2020 року складає 1 526,5 тис осіб (кожен шостий працівник), з них:

– 1 076,6 тис найманих осіб працювали неповний робочий час;

– 192,7 тис осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (в цьому випадку немає обов’язку здійснювати доплату до мінімального страхового внеску).

Доплату до мінімального страхового внеску здійснено за 563,7 тис осіб.

Чисельність осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за угодами цивільно-правового характеру зменшилась у порівнянні з груднем 2019 року на 18,6 тис осіб.

Збільшення чисельності осіб, які працювали неповний робочий день у порівнянні з груднем 2019 року відбулось у всіх регіонах, крім Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києві.

 

Керівники підприємств, які отримують заробітну плату, на рівні та менше мінімальної

 

Чисельність керівників, які працюють за основним місцем роботи та яким нараховано заробітну плату на рівні та менше мінімальної, у грудні 2020 року – 49,7 тис осіб, що на 21,4 тис осіб, більше, ніж у грудні 2019 року.   

 

Заходи, спрямовані на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

    

У січні – грудні 2020 року, за результатами моніторингу реєстру застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України надано інформацію:

– органам Державної служби України з питань праці по 356,5 тис страхувальниках (по 4 503,9 тис застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування. Органами Державної служби України з питань праці України виявлені порушення законодавства у 1,1 тис страхувальників по 41,6 тис особах;

– органам Державної податкової служби України по 107,9 тис страхувальниках (по 383,2 тис застрахованих особах), що порушують законодавчі вимоги щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску. Органами Державної податкової служби України узгоджено суми донарахованого єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по застрахованих особах на 25,3 млн гривень.

Крім того, органами Пенсійного фонду України у 2020 році по 191,0 тис суб’єктах, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади, сторонам соціального діалогу по 46,3 тис суб’єктах.

Проведено 0,4 тис спільних нарад за участю сторін соціального діалогу та органів Пенсійного фонду України, де заслухано керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірі менше мінімального.

14,3 тис суб’єктів господарювання заслухано на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

 

Роз’яснювальна робота органів Фонду щодо дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці

 

Фахівцями Пенсійного фонду України взято участь у 3,0 тис виступах на місцевих радіо та телеканалах, опубліковано 0,7 тис статей в пресі, проведено 15,2 тис зустрічей в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове соціальне страхування. Крім того:

розповсюджено буклетів, листівок – 263,0 тис;

розміщено інформаційні повідомлення на вебресурсах – 10,4 тис;

проведено 2,0 тис семінарів зі страхувальниками;

проведено 0,6 тис флешмобів;

розміщено соціальної реклами на телебаченні та радіо – 8,6 тис;

проведено 0,4 тис «круглих столів».

 

Моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення з її визначеним індикативним показником та даними про фінансово–економічну діяльність роботодавців

 

За результатами моніторингу прослідковується недодержання роботодавцями міжрозрядних співвідношень між розмірами заробітної плати в галузевих, територіальних та колективних угодах, а також великий діапазон розмірів заробітних плат в одній сфері діяльності.

Середня заробітна плата на одну особу по Україні (за даними ДПС отриманими в порядку міжвідомчого обміну інформацією) у грудні 2020 року становить 13 532,72 грн, що на 1899,33 грн або на 16,3% більше ніж у грудні 2019 року. За даними Держкомстату середній рівень заробітної плати становить 14 179,0  грн, що на 15,6% більше ніж у грудні 2019 року.

Найбільша середня заробітна плата по галузях за даними Реєстру застрахованих осіб у працівників зайнятих у:

діяльності екстериторіальних організацій і органів (47,8 тис грн), діяльності головних управлінь (хед-офісів) (44,6 тис грн), виробництві тютюнових виробів (37,7 тис грн), авіаційному транспорті (29,4 тис грн), виробництві фармацевтичних продуктів (27,3 тис грн), комп’ютерному програмуванні, консультуванні та пов’язаній з ними діяльності (26,8 тис грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (25,1 тис грн), наданні фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (24,7 тис грн), рекламній діяльності і дослідженні кон’юнктури ринку (23,3 тис грн), надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів (21,9 тис грн), державне управління й оборона (21,9 тис грн), добування сирої нафти та природного газу (21,4 тис грн).

Співставляючи дані заробітної плати за видами економічної класифікації по регіонах виявляється значна різниця.

у сільському господарстві: середня заробітна плата у грудні 2020 року за даними реєстру склала 10,7 тис грн (10,8 тис грн – за даними статистики). Водночас, у Одеській області працівники цієї галузі отримують 7,1 тис грн, а у м. Києві – 13,6 тис грн;

у будівництві: при середній зарплаті – 11,2 тис грн (11,6 тис грн – за даними статистики), у Івано-Франківській області працівники отримують 7,9 тис грн, у Харківській області – 13,4 тис грн;

в оптовій та роздрібній торгівлі: при середній зарплаті – 9,5 тис грн (12,9 тис грн – за даними статистики), у Закарпатській області працівники отримують 2,5 тис грн, у м. Києві – 17,0 тис грн;

у транспорті, поштовій та кур’єрській доставці: при середній зарплаті –  13,3 тис грн (13,9 тис грн – за даними статистики), у Волинській області вона складає 6,6 тис грн, а м. Києві –19,0 тис грн;

Найнижчий рівень заробітної плати в тимчасовому розміщенні та організації харчування – 5,7 тис грн (6,8 тис грн – за даними статистики).  Якщо у м. Києві вона становить 7,7 тис грн, Київській області – 7,5 тис грн, Донецькій області – 6,3 тис грн,  то в інших регіонах від 3,9 тис грн до 5,3 тис гривень.

 

 

Завантажити презентацію можна тут ⇓

 

 

1 1

2 1

3 1

4

 

5

6

7

8

9

 

 

 

background Layer 1