Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року № 20-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2”

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року № 20-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за № 1946/24478 (далі  Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято з метою реалізації норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, якими функції з адміністрування єдиного внеску, його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску, покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Актом вилучено положення Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за № 1946/24478, (в редакції, що діяла до 03 грудня 2013 року) (далі – Порядок) щодо ведення органами Пенсійного фонду України обліку платежів зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Лютий 2021 року.

 

  1. Тип відстеження

 

Періодичне відстеження.

  

  1. Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовується статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу інформації, що надходить від територіальних органів Пенсійного фонду України щодо кількості звернень заінтересованих сторін стосовно необхідності внесення змін до постанови.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Звернення суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо необхідності перегляду Постанови та внесення  змін до неї не надходило.

Постановою приведено нормативно-правові акти Пенсійного фонду України у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Внаслідок прийняття Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність із діючим законодавством.

Внесення вищезазначених змін до Постанови дозволило досягти визначених цілей.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                         Євгеній КАПІНУС

 

 

 

background Layer 1