Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
18 лютого 2021 року № 6-1
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за 2020 рік
        (тис.грн.)
  Затверджено бюджетом
(зі змінами)
Фактично виконано Відхилення
 +,- %
Залишок власних коштів на початок року 162 748,4 162 748,4 0,0 100,0%
Д О Х О Д И :        
власні доходи, усього  300 461 141,3 281 751 475,2 -18 709 666,1 93,8%
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 274 173 897,4 254 509 292,0 -19 664 605,4 92,8%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 2 940 776,0 3 521 617,2 580 841,2 119,8%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 1 727 143,4 1 914 774,0 187 630,6 110,9%
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 144 946,3 115 474,1 -29 472,2 79,7%
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 126 040,4 148 447,6 22 407,2 117,8%
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 21 348 337,8 21 541 870,3 193 532,5 100,9%
Усього власних доходів з урахуванням залишку 300 623 889,7 281 914 223,6 -18 709 666,1 93,8%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 180 932 061,7 180 738 529,2 -193 532,5 99,9%
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 132 258 810,4 136 107 955,4 3 849 145,0 102,9%
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 38 450 494,3 34 407 816,8 -4 042 677,5 89,5%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 200 000,0 200 000,0 0,0 100,0%
  виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням витрат, пов’язаних з її виплатою та доставкою 10 022 757,0 10 022 757,0 0,0 100,0%
кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 8 279 464,0 3 606 864,0 -4 672 600,0 43,6%
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В  489 835 415,4 466 259 616,8 -23 575 798,6 95,2%
  позика для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій   14 028 701,3 14 028 701,3  
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних доходів, усього 338 849 555,1 329 500 197,4 -9 349 357,7 97,2%
у тому числі на:        
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 321 067 185,3 311 955 149,9 -9 112 035,4 97,2%
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 2 770 629,2 2 651 767,4 -118 861,8 95,7%
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 6 422 806,3 6 471 539,3 48 733,0 100,8%
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 69 123,6 69 273,3 149,7 100,2%
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 222 709,9 248 498,5 25 788,6 111,6%
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 67 218,1 52 914,5 -14 303,6 78,7%
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 5 290 060,2 5 287 696,3 -2 363,9 100,0%
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 1 791 458,9 1 614 994,6 -176 464,3 90,1%
  погашення позик, наданих з єдиного казначейського рахунка у 2019 році 1 148 363,6 1 148 363,6 0,0 100,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 142 481 567,4 146 240 225,1 3 758 657,7 102,6%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 200 000,0 200 000,0 0,0 100,0%
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 637 949,5 692 933,0 54 983,5 108,6%
  виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 9 949 920,5 9 865 034,7 -84 885,8 99,1%
виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 8 279 464,0 3 602 896,0 -4 676 568,0 43,5%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 489 610 586,5 479 343 318,5 -10 267 268,0 97,9%
Залишок власних коштів на кінець року 224 828,9 944 999,6 720 170,7 420,3%

 

 

background Layer 1