Пропустити навігацію

Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань на 01.01.2021 (форма 1-ветерани)

 

Найменування показника  
Ветерани вiйни, жертви нацистських переслiдувань, всього 483 725
   з них: ветерани вiйни 481 261
   з них: жертви нацистських переслiдувань 2 464
  у тому числi:  
   iнвалiди вiйни та особи, прирiвнянi до iнвалiдiв вiйни, жертви нацистських переслiдувань, всього 109 350
    у т.ч. iнвалiди вiйни та особи, прирiвнянi до iнвалiдiв вiйни, всього 109 202
        з них за групами iнвалiдностi: I 7 294
        з них за групами iнвалiдностi: II 59 354
        з них за групами iнвалiдностi: III 42 554
    у т.ч. особи, колишнi малолiтнi в”язнi концтаб.,гетто, iнших мiсць примусового тримання, визнаннi iнвалiдами вiд заг.захвор., трудкалiцтва, з iнших причин 148
         з них за групами iнвалiдностi: I 23
         з них за групами iнвалiдностi: II 92
         з них за групами iнвалiдностi: III 33
    Учасники бойових дiй та особи, прирiвненi до учасникiв бойових дiй, жертви нацистських переслiдувань,всього 136 237
      з них: учасникiв бойових дiй та особи, прирiвненi до учасникiв бойових дiй 135 916
      з них: колишнi неповнолiтнi в”язнi концтаборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання 321
    Учасники вiйни та жертви нацистських переслiдувань  
       в т.ч. учасники вiйни 236 143
         з них – нагородженi орденами i медалями 10 585
       в т.ч. колишнi iншi в”язнi концтаборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання 1 995
         з них –  нагородженi орденами i медалями  
Особи, на яких поширюється чиннiсть Закону України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту”(крiм ветеранiв вiйни), всього 142 391
  в т.ч.дружини(чоловiки) померлих iнвалiдiв вiйни, учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге 62 728
  в т.ч. дружини померлих жертв нацистських переслiдувань 274
Особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною 17
Дiти вiйни 2 047 020

 

 

background Layer 1