Пропустити навігацію

Адміністративна домовленість стосовно процедури застосування угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення

Адміністративна домовленість стосовно процедури застосування угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення

 

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення громадян.

 

 

Додаток: “Довідка PT/UA-1”

 

Інформація щодо отримання формуляру довідки PT/UA-1.

 

На підставі статті 9 (1), (2),(4) Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення (далі – Угода) та статті 6 розділу ІІ Адміністративної домовленості (далі – домовленість) стосовно процедури застосування Угоди видається формуляр довідки про застосування законодавства (PT/UA-1).

Пенсійний фонд України (далі – ПФУ) є компетентною установою в Україні із зазначеного питання.

Пенсійний фонд України відповідно до угоди/домовленості про соціальне забезпечення, укладених між Україною та Португальською Республікою здійснює видачу довідок про застосування національного законодавства до відряджених працівників/самозайнятих осіб, що направляються на роботу до Португальської Республіки на термін визначений відповідною угодою/домовленістю, у випадку наявності в Реєстрі інформації про сплату страхових внесків роботодавцем щодо відрядженого працівника (не менш ніж за останні три місяці до періоду відрядження) та самозайнятою особою за себе (не менш ніж за останні пів року).

Для отримання довідки PT/UA-1 про застосування національного законодавства, надається наступний перелік документів:

  1. Офіційний лист/заява на бланку підприємства із запитом для надання довідки про застосування законодавства за підписом керівника/самозайнятої особи завіреною печаткою (за наявністю), та із зазначенням обов’язкової фрази:

«Роботодавець/само зайнята особа гарантує сплату за працівника/за себе єдиного соціального внеску в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок». Прохання на видачу довідки PT/UA-1 бажано бути надавати до початку періоду відрядження. Всі працівники зазначаються у алфавітному порядку.

  1. Три примірника довідки PT/UA-1 заповнені на комп’ютері українською та португальською мовами або українською та англійською мовами (розділ 5 заповнюється ПФУ).

Один примірник довідки PT/UA-1 видається роботодавцеві найманого працівника/самозайнятій особі, другий ПФУ надсилає компетентній установі Португальської Республіки, третій екземпляр довідки залишається у ПФУ.

  1. Наказ про відрядження, у якому має бути зазначено: країна відрядження, місто відрядження, назва підприємства, до якого відряджений працівник/самозайнята особа, дата та тривалість відрядження, режим роботи підприємства, до якого відряджений працівник, умови оплати праці, сума добових витрат.
  1. Копія першої сторінки закордонного паспорта працівника/самозайнятої особи, які відряджаються.

Відповідно статті 11 розділу ІІ Угоди Компетентні органи будь-якої Договірної Держави або органи, визначені ними, можуть на основі взаємної домовленості передбачити винятки з положень статей 8-10 в інтересах окремих працівників або окремих категорій працівників.

Додатково повідомляємо, що формуляри довідок (PT/UA-1) видаються Пенсійним фондом України безоплатно, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту реєстрації документа в Пенсійному фонді України.

Запит на отримання довідки надається на адресу Пенсійного фонду України: вул. Бастіонна, 9, м Київ-14, 01601 (надсилається поштою або передається особисто в канцелярію).

У разі виникнення додаткових запитань, прохання звертатися до головного спеціаліста відділу викристання електронних реєстрів Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Юрченко Анна Сергіївна, тел.  (044) 285 84 01,  e-mail: info@pfu.gov.ua

Директор Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Боршовська Валентина Петрівна, тел. (044) 284 68 22

background Layer 1