Пропустити навігацію

Основні функції структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду України

Netreba Vita Ivanivna 300x289Секретаріат Голови правління

Положення про Секретаріат

Головними завданнями Секретаріату є забезпечення оперативної взаємодії Голови правління зі структурними підрозділами апарату Фонду та його територіальними органами, Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством соціальної політики України, Національним агентством України з питань державної служби та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, міжнародними організаціями, засобами масової інформації тощо; організаційне, експертно-аналітичне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Голови правління; контроль за виконанням окремих доручень Голови правління.

Начальник: Нетреба Віта Іванівна

 


OhrimenkoДепартамент пенсійного забезпечення   

Положення про Департамент        

Головним завданням Департаменту є організація та участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та розвитку пенсійної системи, вдосконалення пенсійного законодавства, організація роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та виконання актів законодавства під час призначення та виплати пенсій, в тому числі громадянам України, які проживають за її межами, а також пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, організація роботи із зверненнями громадян

 

Директор: Охріменко Олена Валентинівна    

Телефон: (044) 284-87-61


 Фінансово-економічний департамент

Положення про Департамент

Головними завданнями Департаменту є участь у реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, підтримання фінансової стабільності пенсійної системи; формування та реалізація ефективної бюджетної та фінансової політики Фонду, складання та забезпечення виконання бюджету Фонду; забезпечення повного та своєчасного фінансування виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством; організація роботи по складанню, розгляду, затвердженню та виконанню кошторисів територіальних управлінь, забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, формування бюджетної, фінансової, податкової та статистичної звітності Фонду.        

 

В.о. директора: Пухлій Лілія Андріївна

Телефон: (044) 284-62-15


Maletskyj 1

Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів

Положення про Департамент

Головними завданнями Департаменту є формування, адміністрування, супроводження та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, баз даних, програмних комплексів, що використовуються Пенсійним фондом України та його органами,веденняреєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) та забезпечення захисту інформації в цих системах.             

Директор: Малецький Олександр Миколайович  

 Телефон: (044) 284-68-22


Юридичний департамент

Положення про Департамент

Основним завданням Департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Пенсійним фондом, його органами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також захист інтересів Пенсійного фонду в судах.

Директор: Рябцева Тетяна Борисівна                                                                                    

Телефон: (044) 284-54-00


SHulyak

Департамент внутрішнього аудиту 

Положення про Департамент

Головними завданнями Департаменту є оцінка функціонування системи внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду України, у т. ч. шляхом здійснення аудиторських досліджень, інших контрольних заходів в апараті Пенсійного фонду України, територіальних органах, Державному підприємстві „Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, удосконалення системи управління в органах Фонду та державному підприємстві, запобігання фактам незаконного, неефективного та нецільового використання пенсійних коштів та інших активів, виникненню помилок чи недоліків у діяльності

Директор: Шуляк Алла Павлівна      

Телефон: (044) 284-53-26


fotoPorotnykova 300x288Управління контрольно-перевірочної роботи

Положення про управління

Головним завданням Управління є організація, координація, моніторинг та аналіз діяльності територіальних органів Фонду з контролю за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Начальник: Поротнікова Наталя Іванівна

Телефон: (044) 298 84 31

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Presentation1 211x300Управління по роботі з персоналом

Положення про Управління

Головними завданнями Управління є: реалізація державної політики з питань управління персоналом в Фонді; забезпечення здійснення Головою правління Фонду своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку Фонду; добір персоналу Фонду; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом в територіальних управліннях Фонду; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення; забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

Начальник: Максимова Анна Сергіївна

Телефон: (044) 298 84 30

_____________________________________________________________________________________________________________________

KostrytsyaУправління адміністративного забезпечення

Положення про Управління

Головними завданнями Управління є організація та забезпечення діловодного процесу, господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення у Фонді, виконання функцій з управління об’єктами державної власності, що входять до сфери управління Фонду; організація роботи у сфері цивільного захисту; контроль виконавської дисципліни.

Начальник: Костриця Петро Володимирович    

Телефон: (044) 298 84 65

 

 


SHvets 228x300

Управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

 

Положення про Управління

Головними завданнями Управління є організація та забезпечення управлінської діяльності; забезпечення реалізації державної інформаційної політики у сфері пенсійного забезпечення; інформування громадськості про діяльність Фонду та його органів; забезпечення зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, доступу до публічної інформації.

Начальник: Швець Ганна Петрівна

Телефон: (044) 298-84-32

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Kasyanov O.O. 225x300

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про Сектор

Головними завданнями Сектору є підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Завідувач: Касьянов Олександр Олександрович 

Телефон: (044) 298 84 64

 

__________________________________________________________________________________________________________________

background Layer 1