Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549”

1.           Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від      25 серпня 1999 р. № 1549” розроблено на виконання підпункту 1 пункту 7, абзаців один – шість підпункту 27 пункту 19 розділу І та підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі – Закон № 2148) з метою приведення Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740, у відповідність до вимог чинного законодавства, визначення форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, яку щокварталу подаватимуть нотаріуси до органів Пенсійного фонду України, та встановлення порядку подання такої звітності.     

 

2.           Мета прийняття акта і шляхи її досягнення

 

Основною метою прийняття проекту є врегулювання питання затвердження форми звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та встановлення порядку подання такої звітності, яку щокварталу подаватимуть нотаріуси до органів Пенсійного фонду України.  Це дозволить удосконалити контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівліпродажу нерухомого майна.

 

Питання сплати збору з окремих видів господарських операцій регулює Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740.  

 

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

При посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна нотаріус здійснює перевірку сплати покупцем збору та витребовує відповідні документи.

 

Відповідно до норм статті 8 Закону України “Про нотаріат” на осіб, які вчиняють нотаріальні дії, покладено обов’язок додержання таємниці цих дій. Довідки про вчинені нотаріальні дії та документи можуть бути видані тільки особам щодо яких або за дорученням яких вони вчинялись та відомості про осіб, які звільнені від сплати збору. 

 

Після внесення Законом № 2148 змін до статті 8 Закону України “Про нотаріат” органи Пенсійного фонду України належать до органів, на обґрунтовану вимогу яких надаються довідки про вчинені нотаріальні дії.

 

Проектом уточнено, що подання нотаріусами звітності до органів Пенсійного фонду України здійснюватиметься за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, тобто за місцем сплати цього збору, що дасть можливість здійснювати належний контроль за повнотою сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

 

Форма звіту про укладені договори купівліпродажу нерухомого майна містить інформацію про кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 

3.           Правові аспекти

 

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, Закон України “Про нотаріат”, постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”, постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1999 року     № 1549 “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

4. Фінансово – економічне обґрунтування

 

Прийняття проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

Проект акта потребує погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

 

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

 

Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру.

 

7. Запобігання корупції

 

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

 

Проект акта розміщено в мережі Інтернет на web-сторінці: www.pfu.gov.ua.

 

9. Позиція соціальних партнерів

 

Позиція буде з’ясована після погодження зазначеного проекту постанови із соціальними партнерами.

 

Проект не стосується прав інвалідів і не потребує погодження з організаціями інвалідів.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

 

Проект акта не є регуляторним актом.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

 

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

 

Прийняття проекту акта забезпечить виконання вимог підпункту 1 пункту 7 розділу І та підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону № 2148 та дасть змогу забезпечити належний контроль за повнотою сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

 

Голова правління                                                                              О. Зарудний

 

 

«___» __________2017 р.

 

 

background Layer 1