Пропустити навігацію

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року № 2-1”

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту постанови правління Пенсійного фонду України

 

“Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України  від 04 лютого 2016 року № 2-1”

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

 

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

 

Акт,

 

який складається за результатами проведення планової (позапланової ) перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання  вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

Перелік

 

питань щодо проведення перевірки

 

Вичерпний перелік

 

питань щодо проведення перевірки

 

 

Номер за порядком

 

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

 

Відповіді на питання

 

Нормативне обґрунтування

 

так

 

ні

 

дотримання вимог законо-давства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

 

не розглядалося

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

1

 

Нарахування та сплата внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування здійснюються відповідно до вимог ЗУ № 1058-IV

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці“, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

 

абзац шостий

 

пункту 7 розділу VIII

 

ЗУ № 2464-VI;

 

пункт 4 частини другої статті 17,

 

абзац другий частини першої статті 19

 

ЗУ № 1058-IV  (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

 

1.2

 

Суми сукупного оподатковуваного доходу (прибутку) застрахованих осіб, з урахуванням положень підпункт 4.2.1 пункту 4.2, пункт 4.4 статті 4

 

 ЗУ № 889-IV (у редакції,

 

 що діяла на дату нарахування виплат) відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац шостий

 

пункту 7 розділу VIII     ЗУ № 2464-VI;

 

пункт 4 частини другої статті 17,

 

частина друга статті 19 ЗУ № 1058-IV  (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат);

 

підпункт 4.2.1 пункту 4.2, пункт 4.4 статті 4

 

ЗУ № 889-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

1.3

 

Страхові внески, що перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків, що перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3 і 4 статті 11 та у статті 12                    ЗУ № 1058-IV, а також страхових внесків, сплачуваних за осіб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статті 11      ЗУ № 1058-IV), сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на умовах і в порядку, визначених   ЗУ № 1058-IV, та в розмірах, передбачених:

 

 

 

 

 

абзац шостий пункту 7 розділу VIII

 

ЗУ № 2464-VI;

 

підпункт 1 пункту 8 розділу XV                   ЗУ № 1058-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат);

 

пункти 1, 3-5 статті 4

 

 ЗУ  № 400/97-ВР  (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

1.3.1

 

пунктом 1 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

1.3.2

 

пунктом 3 статті 4

 

 ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

1.3.3

 

пунктом 4 статті 4

 

 ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

1.3.4

 

пунктом 5 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

1.4

 

Авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, сплачені одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

 

 

 

 

 

частина шоста  статті 20 ЗУ № 1058-IV

 

2

 

За осіб, зазначених у пунктах 8, 11-14 статті 11 ЗУ № 1058-IV, страхові внески сплачуються в порядку визначеному ПКМУ     № 1092 (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

 

 

 

 

Частина шоста статті 20 ЗУ № 1058-IV;

 

ПКМУ №1092 (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

3

 

Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, визначені пунктами 7, 9, 10 статті 1

 

ЗУ  № 400/97-ВР, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірах, визначених:

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 1 пункту 8 розділу XV                   ЗУ № 1058-IV;

 

пункти 8, 10, 11 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

3.1

 

пунктом 8 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

3.2

 

пунктом 10 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

3.3

 

пунктом 11 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

 

 

 

4

 

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подані роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове, забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства, до реєстру застрахованих осіб відповідають даним обліку страхувальника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частини друга, третя статті 20 ЗУ №  2464-VI;

 

частини друга, шоста статті 21  ЗУ № 1058-IV

 

Номер за порядком

 

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

 

Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання

 

Відповіді на питання

 

Нормативне обґрунтування

 

так

 

ні

 

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

 

Не розглядалося

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1

 

Нарахування та сплата внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

здійснюються відповідно до вимог ЗУ № 1058-IV

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці“, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

абзац шостий пункту 7 розділу VIII ЗУ № 2464-VI;

 

пункт 4 частини другої статті 17, абзац другий частини першої  статті 19

 

ЗУ № 1058-IV  (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

 

1.2

 

Суми сукупного оподатковуваного доходу (прибутку) застрахованих осіб, з урахуванням положень підпункт 4.2.1 пункту 4.2, пункт 4.4 статті 4 ЗУ № 889-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

абзац шостий пункту 7 розділу VIII

 

ЗУ № 2464-VI;

 

пункт 4 частини другої статті 17, частина друга статті 19

 

 ЗУ № 1058-IV  (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат);

 

підпункт 4.2.1 пункту 4.2, пункт 4.4 статті 4 ЗУ № 889-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

1.3

 

Страхові внески, що перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків, що перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3 і 4 статті 11 та у статті 12

 

 ЗУ № 1058-IV, а також страхових внесків, сплачуваних за осіб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статті 11

 

 ЗУ № 1058-IV), сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на умовах і в порядку, визначених ЗУ № 1058-IV, та в розмірах, передбачених:

 

 

 

 

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

абзац шостий пункту 7 розділу VIII

 

ЗУ № 2464-VI;

 

підпункт 1 пункту 8 розділу XV

 

ЗУ № 1058-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат);

 

пункти 1, 3-5 статті 4 ЗУ  № 400/97-ВР  (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

1.3.1

 

пунктом 1 статті 4

 

 ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

1.3.2

 

пунктом 3 статті

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

1.3.3

 

пунктом 4 статті

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

1.3.4

 

пунктом 5 статті

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

 

1.4

 

Авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, сплачені одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

 

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

частина шоста  статті 20

 

ЗУ № 1058-IV

 

2

 

За осіб, зазначених у пунктах 8, 11-14 статті 11

 

ЗУ № 1058-IV, страхові внески сплачуються в порядку визначеному ПКМУ № 1092 (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

 

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

Частина шоста

 

статті 20             ЗУ № 1058-IV;

 

ПКМУ №1092 (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

 

3

 

Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, визначені пунктами 7, 9, 10 статті 1 ЗУ  № 400/97-ВР, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірах, визначених:

 

 

 

 

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

підпункт 1 пункту 8 розділу XV       ЗУ № 1058-IV;

 

пункти 8, 10, 11 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

 

3.1

 

пунктом 8 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

3.2

 

пунктом 10 статті 4

 

 ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

3.3

 

пунктом 11 статті 4

 

ЗУ № 400/97-ВР

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

4

 

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подані роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове, забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства, до реєстру застрахованих осіб відповідають даним обліку страхувальника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

високий, середній, незначний

 

 

 

 

 

частини друга, третя статті 20

 

 ЗУ №  2464-VI;

 

частини друга, шоста статті 21

 

 ЗУ № 1058-IV

 

Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб, які здійснювали перевірку *

 

Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб, які здійснювали перевірку *

 

Номер за поряд-ком

 

Питання

 

щодо здійснення

 

контролю

 

Відповіді на питання

 

Закон України

 

“Про основні  засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Но-

 

мер за поряд-ком

 

Питання

 

щодо здійснення контролю

 

Відповіді на питання

 

Закон України

 

“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

 

 господарської

 

 діяльності

 

так

 

ні

 

Дотримання вимог  законо-давста  не є обов’яз-ковим для посадових осіб

 

так

 

ні

 

Дотримання вимог  законо-давста  не є обов’яз-ковим для посадо-вих осіб

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше  ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

 

Частина четверта  статті 5

 

1

 

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

 

Частина четверта

 

 статті 5

 

2

 

Направлення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Пенсійного фонду України, пред’явлено

 

 

 

 

частина п’ята статті 7, абзац третій статті 10

 

2

 

Направлення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Пенсійного фонду України, пред’явлено

 

 

 

 

частина п’ята статті  7,

 

 абзац четвертий

 

 статті 10

 

3

 

Копію направлення на проведення перевірки надано

 

 

 

 

частина п’ята статті 7, абзаци третій  та шостий статті 10

 

3

 

Копію направлення на проведення перевірки надано

 

 

 

 

частина п’ята статті 7, абзаци четвертий  та сьомий статті 10

 

4

 

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу Пенсійного фонду України внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарюванняразі його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята

 

статті 4

 

4

 

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу Пенсійного фонду України внесено запис про проведення такого заходу до журналу реєстрації заходів державного нагляду(контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта  господарювання)

 

 

 

 

частина дванадцята

 

статті 4

 

5

 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовувались лише ті питання, які стали   підставою для її проведення і зазначені у направленні на проведення такої    перевірки

 

 

 

 

частина перша статті 6

 

5

 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовувались лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у направленні на проведення такої перевірки

 

 

 

 

частина перша статті 6

 

*Ця частина акта перевірки заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

 

*Ця частина акта перевірки заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

 

 

 

     

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                             О. Зарудний

 

 

“       ”                  2017 р.

 

 

 

background Layer 1