Пропустити навігацію

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду органами ПФУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету
Міністрів України

від ____________ 2014 р. № _______

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь
ризику
у сфері

загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду
України

 

 

1.
Критеріями, за яким оцінюється ступінь ризику у сфері загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, є:

донарахування
або зменшення страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування (далі – страхові внески), відображені у звітності за періоди до
01.01.2011 р.;

зміни у
відомостях про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню;

дотримання
строків подання звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування;

дотримання
вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.

 

2. Відповідно
до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох
ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

 

3. До субєктів господарювання
з високим ступенем ризику
належать
суб’єкти, які
:

1) зменшують
у звітності суму нарахованих страхових внесків за періоди до 01.01.2011 р. на
20 або більше відсотків загальної суми нарахованих страхових внесків за місяць,
за який здійснюється таке зменшення;

2) подають скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних
відомостей про застраховану особу за чотири і більше звітних місяців року;

3) протягом
року подають додаткові звіти за попередні періоди із зазначенням відомостей про
спеціальний стаж, на який мають право окремі категорії застрахованих осіб, за
п’ять і більше звітних місяців;

4) протягом
двох звітних періодів підряд не подають органам Пенсійного фонду України звіт
про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування,
якщо таке подання звітності передбачено законодавством;

5) у яких під
час здійснення двох останніх перевірок, але не менш як протягом останніх трьох
років, що передують плановій перевірці, виявлено порушення вимог законодавства
у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

4. До субєктів господарювання
із середнім ступенем ризику
належать
суб’єкти, які
:

1) зменшують
у звітності суму нарахованих страхових внесків за періоди до 01.01.2011 р.
більше ніж на 5 відсотків але менше ніж на 20 відсотків загальної суми
нарахованих страхових внесків за місяць, за який здійснюється таке зменшення;

2) самостійно
донараховують або зменшують у звітності суму
нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, на яку нараховується
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –
єдиний внесок), за попередні звітні періоди у шести і більше місяцях, із
застосуванням кодів типу нарахувань 2, 3, 6, 7 у звітності про суми нарахованої
заробітної плати (доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) самостійно
донараховують або зменшують у звітності суму
нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, на яку нараховується
єдиний внесок, за попередні звітні періоди без застосування кодів типу
нарахувань у шести і більше місяцях протягом року.

 

5. До суб’єктів господарювання з
незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів
господарювання з високим та/або середнім ступенем ризику.

 

6. У разі
коли суб’єкт господарювання може бути віднесений до одночасно до двох або
більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеню
ризику.

 

7. Планові
заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання
законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
здійснюються органами Пенсійного фонду України з такою періодичністю:

з високим
ступенем ризику – не частіше одного разу на рік;

з середнім
ступенем ризику – не частіше одного разу на
три роки;

з незначним
ступенем ризику – не частіше одного разу на п
ять років.

 

8. У разі
коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох
останніх планових заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий
захід державного нагляду (контролю) такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж
через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у
1,5 рази.

 

background Layer 1