Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


до проекту
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до

Порядку сплати
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

з окремих видів
господарських операцій

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом
державного регулювання

Постанову розроблено Пенсійним
фондом України
на виконання Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи”. Законом поміж іншого уточнено коло осіб, які сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення
операцій з купівлі іноземної валюти
та при клеймуванні виробів з
дорогоцінних металів, а також об’єкт, з якого він сплачується, та його розмір
.

Прийняття акта дасть можливість
контролювати тих платників збору, які порушують законодавство у відповідній
сфері.

Надходження за 2014 рік від
сплати збору з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або
готівковій формі склали                              6,3 млрд. грн., з
операцій з торгівлі ювелірними виробами – 32,1 млн. грн. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою проекту акта є
реалізація законодавчих норм щодо сплати
збору:

фізичними особами (крім фізичних осіб,
що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів) під
час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі;

фізичними особами та суб’єктами
господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів
на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного
контролю.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Прийняття проекту акта
забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання, а  саме дасть можливість:

реалізувати положення Закону України від 28 грудня 2014 року                    № 71-VІІІ “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи”, в частині виконання  функцій щодо здійснення контролю за справлянням
збору.

Неприйняття
проекту акта може призвести до недоотримання коштів Державного бюджету України,
що використовуються
для
фінансування соціальних зобов’язань держави.

Таким
чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

 4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 З метою реалізації
законодавчих норм пропонується внести зміни до Порядку сплати збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських
операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада
1998 р. № 1740, передбачивши сплату збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування фізичними особами (крім фізичних осіб, що
здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів) під час
здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі у визначеному
законом
розмірі (2 відсотка).

Також, передбачено сплату збору
фізичними особами та суб’єктами господарювання, які подають ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним
клеймом до казенних підприємств пробірного контролю у визначеному законом розмірі
(10 відсотків).

Удосконалено форму звіту про
нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі, яку
подають банки до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, до органів
Пенсійного фонду України за місцезнаходженням банку.

Встановлено, форму
звіту про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування при здійсненні клеймування виробів державним пробірним
клеймом, який казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа
місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України за
місцезнаходженням цих підприємств.

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Оскільки проект акта розроблено на
виконання Закону України від              28 грудня 2014 року № 71-
VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, у разі прийняття
регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

Вплив зовнішніх
факторів на дію проекту регуляторного акту не передбачається.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Негативні фактори прийняття акта відсутні.


        Вигоди          Витрати


                                       Сфера інтересів держави

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з діючим
законодавством

Додаткові витрати
державного бюджету відсутні

                           Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Упорядкування
механізму справляння збору з окремих видів господарських операцій

Відповідно до Закону витрати суб’єктів
господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств
пробірного контролю передбачено у розмірі 10 відсотків від вартості основного
дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, паладій), у перерахунку на
масу чистого металу, що міститься в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи
побутовий виріб

 


                                      
Сфера інтересів громадян


Забезпечення
дотримання  прав застрахованих осіб на
соціальне забезпечення

Відповідно до Закону:

витрати фізичних
осіб (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти
для погашення кредитів) під час здійснення операцій з купівлі іноземної
валюти у готівковій формі
передбачено у розмірі 2 відсотка від суми
операції;

витрати фізичних осіб, які подають
ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним
пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю передбачено у
розмірі 10 відсотків від вартості основного дорогоцінного металу (золото,
срібло, платина, паладій), у перерахунку на масу чистого металу, що міститься
в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб.

 

 

7.  Обґрунтування
строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним чинності
на період дії Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування”.

 

 

 

8.  Визначення показників
результативності регуляторного акта

 

1) у зв’язку з
прийняттям проекту акта передбачаються додаткові надходження Державного бюджету
України;

2)  виконання вимог
акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів
господарювання та громадян;

3) розмір
коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з
виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує додаткових затрат
суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з
основних положень акта – високий, оскільки проект акта офіційно оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті
Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

 

Результативність
регуляторного акта здійснюватиметься послідовно 
шляхом базового, повторного та періодичного відстеження його
результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта
буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом. Строк
виконання заходів – 45 робочих днів.

Повторне відстеження буде здійснено не пізніше дворічного
терміну після набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного
акта буде здійснено через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із
повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено юридичним
управлінням Пенсійного фонду України.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів,
які передбачається встановлювати шляхом аналізу показників дії цього акту, буде
розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Голова правління                                                         
           О. Зарудний

 

21 січня 2015 р.

 

 

background Layer 1