Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови правління Пенсійного фонду України "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1

(далі – Проект) розроблено Пенсійним фондом України у зв’язку з прийняттям
Закону України від 13.05.2014 № 1258-
VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом” (далі – Закон №
1258).

Прийняття Проекту викликане необхідністю приведення
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність до норм
чинного законодавства.

 

2.
Визначення цілей державного регулювання

Основною метою прийняття
Проекту є приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність
із актами вищої юридичної сили шляхом вилучення положень щодо направлення
органами Пенсійного фонду України повідомлень
про початок проведення позапланової перевірки, про
неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця за її рішенням, порядку їх заповнення та подання державному
реєстраторові. Відповідно до Закону №
1258 процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичних осіб – підприємців не передбачає проведення перевірок, надання довідок
контролюючими органами та здійснюється державним реєстратором у строк до одного
дня.

 

3.                
Альтернативні способи досягнення
цілей

Прийняття
Проекту забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання.

З
прийняттям зазначеного Проекту нормативно-правові акти Пенсійного фонду України
буде приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної
сили та створено механізм практичної реалізації Закону № 1258.

Неприйняття
Проекту призведе до неузгодженості нормативно-правових актів Пенсійного фонду
України з діючим законодавством.

Таким
чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Основним механізмом досягнення
мети є вилучення положень Порядку щодо направлення органами Пенсійного фонду
України повідомлень
про початок проведення
позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, порядку
їх заповнення та подання державному реєстраторові, оскільки відповідно до Закону № 1258 процедура державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців не передбачає
перевірок, надання довідок контролюючими органами та здійснюється державним
реєстратором у строк до одного дня.

 

5. Аргументування переваги обраного способу
досягнення встановлених цілей

Затвердження Проекту дасть можливість здійснити
реалізацію норм Закону № 1258.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття
регуляторного акта

 

 

Вигоди


Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення нормативно-
правових актів у відповідність з діючим законодавством

 

Додаткові
витрати державного бюджету відсутні

Сфера інтересів
суб’єктів господарювання

Спрощення
процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців

Витрати
суб’єктів господарювання
   відсутні

Сфера інтересів громадян

Немає

Витрати
громадян відсутні

 

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним
чинності на період дії Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”
та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

8. Визначення показників результативності
регуляторного акта

 

Прийняття постанови дасть можливість реалізувати положення Закон № 1258. Органи Пенсійного фонду України не
направлятимуть повідомлень про
початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення
позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за
її рішенням, оскільки процедура
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців не передбачає перевірок, надання довідок контролюючими органами та
здійснюється державним реєстратором у строк до одного дня.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

У разі затвердження Проекту послідовно здійснюються
базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із
статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.

Базове відстеження результативності регуляторного
акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного
акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом
шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності
регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи від дня
виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульовані та проблемні
питання будуть виправлені шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено
департаментом надходження доходів Пенсійного фонду України.

 

 

 

В. о.
Голови правління                                                             
В. О. Кравчук

 

background Layer 1