Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Пенсійного фонду України

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту
постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до
Інструкції  про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом

державного
регулювання

 

Проект
постанови
“Про затвердження Змін до Інструкції  про
порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування
до
Пенсійного фонду України

(далі – Проект) розроблено Пенсійним фондом України з метою усунення
неоднакового застосування законодавства при відшкодуванні витрат Пенсійного
фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого Прикінцевих положень Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій,
призначених відповідно до пунктів “а” та “б”-“з
статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”;
а також у зв’язку з необхідністю удосконалення
форм розрахунків фактичних витрат на виплату і доставку
таких пенсій, які направляються платникам органами Пенсійного фонду.

З
прийняттям постанови
Інструкцію про
порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду
України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19
грудня 2003 року № 21-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 січня
2004 року за № 64/8663 (далі – Інструкція),
буде приведено у
відповідність із діючим законодавством.

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

 

Основною метою Проекту постанови є:

– приведення у відповідність із діючим законодавством нормативно-правових
актів Пенсійного фонду України та однакового застосування їх положень;

– удосконалення форм розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, які
направляються платникам.

 

3.     Альтернативні способи
досягнення цілей

 

Прийняття Проекту забезпечить досягнення встановлених цілей державного
регулювання.

З прийняттям зазначеного Проекту нормативно-правові акти Пенсійного
фонду України буде приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої
юридичної сили.

Неприйняття Проекту призведе до неузгодженості Інструкції з діючим
законодавством та неоднакового застосування норм діючого законодавства у
питаннях відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку
пенсій, призначених на пільгових умовах.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та
безальтернативним.

 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 

З метою однакового застосування норм чинного законодавства пропонується
внести зміни до Інструкції, передбачивши, що у разі ліквідації підприємства без
правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури,
повідомлення для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених на пільгових умовах, такому ліквідованому підприємству або
визнаному банкрутом та по якому відкрито ліквідаційну процедуру, не
направляється.

Крім цього, з
метою удосконалення порядку направлення платникам розрахунків фактичних витрат
на виплату та доставку пільгових пенсій змінено форму таких розрахунків.

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених
цілей

 

У разі прийняття акту очікується досягнення поставленої мети.

Вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію
регуляторного акту не передбачається.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

        Вигоди


          Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення нормативно-
правових актів у відповідність з діючим законодавством

 

Додаткові витрати державного
бюджету відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Однакове застосування норм
законодавства при направленні платникам органами Пенсійного фонду розрахунків
фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових
умовах, з урахуванням судової практики

Витрати суб’єктів господарювання
   відсутні

Сфера
інтересів громадян

Немає

Витрати громадян відсутні

 

 Негативні фактори прийняття
акта відсутні.

 

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним чинності на період дії
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

1)  додаткових надходжень до  державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів у зв’язку з прийняттям Проекту – не передбачається;

2) 
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат
суб’єктів господарювання та громадян;

3) розмір
коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує
додаткових затрат платників;

4) рівень поінформованості
суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта –
високий, оскільки Проект розміщено на офіційному веб-сайті
Пенсійного фонду України (
www.pfu.gov.ua) у розділі “Проекти
нормативно-правових документів”.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта

 

Результативність
регуляторного акта здійснюватиметься послідовно 
шляхом базового, повторного та періодичного відстеження його
результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом. Строк виконання
заходів – 45 робочих днів.

Повторне відстеження буде здійснено не пізніше дворічного терміну
після набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснено через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із
повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом надходження
доходів Пенсійного фонду України.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які
передбачається встановлювати шляхом аналізу показників дії цього акту, буде
розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

В. о. Голови правління                                                                 
В. О. Кравчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1