Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду Українивід 12.05.2015 № 9-1

 

 

 

Звіт Пенсійного
фонду України

про повторне
відстеження результативності

постанови
правління Пенсійного фонду України

від 12.05.2015 №
9-1
Про здійснення повноважень з обслуговування
страхувальників

 

1.          
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління
Пенсійного фонду України від 12.05.2015 № 9-1
Про
здійснення повноважень з обслуговування страхувальників

(далі – Постанова).

 

2.           
Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний
фонд України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав
застрахованих осіб)

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову
розроблено Пенсійним фондом України у зв’язку із відсутністю умов для
забезпечення функціонування та здійснення в повному обсязі повноважень окремих
управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також
у об’єднаних управліннях Донецької та Луганської областей в частині
обслуговування страхувальників.

Основною метою
постанови є визначення переліку управлінь Пенсійного фонду України Донецької та
Луганської областей, яким передаються повноваження з обслуговування
страхувальників, які перебувають на обліку в управліннях Фонду, що тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на період
проведення антитерористичної операції для забезпечення виконання органами Фонду
в повному обсязі завдань, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.

 

4.       
Строк
виконання заходів з відстеження

 

Липень 2016
року

 

5.       
Тип відстеження – повторне

 

6.       
Методи
одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів базового відстеження
застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та
припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
отримання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснюється шляхом аналізу статистичних даних
управлінь Пенсійного фонду України щодо платежів, що надходять на рахунки
органів Пенсійного фонду, які тимчасово не здійснюють свої повноваження,
прийнятої
звітності, передбаченої законодавством, знятих з обліку страхувальників.

 

 

8.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Прийняття Постанови
дало можливість органам Фонду в повному обсязі виконувати завдання, визначені
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
зокрема здійснювати облік платежів, що надходять на рахунки Пенсійного фонду
України, платників, які перебувають на обліку в управліннях Фонду, що тимчасово
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у зв’язку з
проведенням антитерористичної операції, приймати звітність, передбачену
законодавством, знімати з обліку страхувальників в органах Пенсійного фонду
України, надавати довідки, встановлені законодавством, формувати звітність.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

Прийняття постанови забезпечило
обслуговування страхувальників, які перебувають на обліку в управліннях Фонду,
що тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, шляхом
делегування повноважень з обслуговування страхувальників окремим управлінням
Пенсійного фонду України Донецької та Луганської областей.

На підставі
результатів повторного відстеження результативності Постанови можна зробити
висновок про досягнення визначених цілей шляхом впровадження цього нормативного
акту.

 

 

Голова правління О.
Б. Зарудний

 

background Layer 1