Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 331 "

Звіт Пенсійного фонду України

пробазове відстеження результативності постановиКабінету
Міністрів України від 27 травня 2015 року № 331 “Про внесення змін до Порядку
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 331“Про внесення змін до
Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих
видів господарських операцій” (далі – Постанова).

 

2. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (юридичне управління).

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено Пенсійним фондом України на виконання Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ “Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи”. Законом поміж іншого уточнено
коло осіб, які сплачують збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти

та при клеймуванні виробів з дорогоцінних металів, а також об’єкт, з якого він
сплачується, та його розмір
.

 

4. Строк
виконання заходів з відстеження

 

Червень
2016 року.

 

5. Тип
відстеження

 

Базове відстеження.

 

6. Методи
одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів базового
відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та
припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

8. Кількісні та якісні значенняпоказників
результативності акта

 

Постановою
приведено нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Постановою передбачено, що з метою реалізації законодавчих норм внесено зміни до Порядку сплати збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських
операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 1998 р. № 1740, передбачивши сплату збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами (крім фізичних
осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів)
під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі у
визначеному законом розмірі (2 відсотка).

Також, передбачено сплату збору
фізичними особами та суб’єктами господарювання, які подають ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним
клеймом до казенних підприємств пробірного контролю
у визначеному законом розмірі (10 відсотків).

Удосконалено форму звіту про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі
, яку подають банки до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, до органів Пенсійного
фонду України за місцезнаходженням банку.

Встановлено, форму звіту про нарахування (утримання) та сплату збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні клеймування виробів
державним пробірним клеймом, який казенні підприємства пробірного контролю
подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду
України за місцезнаходженням цих підприємств.

Надходження за січень – червень 2016 року від
сплати збору з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або
готівковій формі склали119136,8 тис. грн., з операцій з торгівлі ювелірними
виробами – 143427,4 тис. грн.

 

9. Оцінка результатів реалізації
регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття акта дало можливість контролювати додержання
порядку сплати збору платниками, які порушують законодавство у відповідній
сфері.

Прийняття Постанови сприяло удосконаленню реалізації законодавчих норм щодо сплати збору:

фізичними
особами (крім фізичних осіб, що здійснюють
операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів) під час здійснення операцій з купівлі іноземної
валюти у готівковій формі;

фізичними особами та суб’єктами господарювання, які
подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування
державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю.

 

 

 

Голова правління                                            О.
Б. Зарудний

 

 

“­24” червня 2016 року

 

background Layer 1