Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду Українипро періодичне відстеження результативності постанови правлінняПенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2

Звіт Пенсійного
фонду України

про періодичне відстеження
результативності постанови правління

Пенсійного фонду України від
27.09.2010 № 21-2

“Про
затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку
надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та інших платежів”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від
27.09.2010 № 21-2 “Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду
України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та інших платежів” (далі – Постанова) зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 27.10.2010 № 988/18283.

У зв’язку з набранням чинності з 11.08.2013 Закону України
від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”(далі – Закон    № 406-VII), яким урегульовано питання щодо
передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України  до Міністерства доходів і зборів України  Постанову викладено у новій редакції:

постанова правління Пенсійного фонду України від
27.09.2010  № 21-2 “Про затвердження
Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум
платежів” (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України  від 28.10.2013 № 20-1)
.


 

2. Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження
доходів).

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено з метою
реалізації норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (у редакції Закону, що
діяла до
11.08.2013).

За період з 01.01.2011 до
11.08.2013 Постанова встановлювала єдиний порядок здійснення органами
Пенсійного фонду України обліку надходження 
сум єдиного внеску, сум штрафних санкцій та пені, що дозволяло  здійснювати контроль за додержанням платниками
законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування,
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску.

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

 

Строк виконання
заходів щодо періодичного відстеження
березень 2015 р.

 

 

5. Тип відстеження.

 

Періодичне
відстеження.

 

6.     Методи одержання результатів
відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався
статистичний метод.

 

7. Дані та
припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних
підвідомчих органів Пенсійного фонду України.

 

8. Кількісні
та якісні значення  показників
результативності акта

 

За період з  01.01.2011 до 11.08.2013 єдиний механізм
здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного
внеску, сум штрафних санкцій та пені, визначений Постановою
, давав
можливість здійснювати постійний контроль за надходженням сум єдиного внеску та
своєчасно вживати заходи до платників, які порушують встановлений
законодавством  порядок сплати єдиного
внеску.

На виконання Закону
України № 406-VII Пенсійним фондом України Міністерству доходів і зборів
України передано реєстр страхувальників, зокрема і інформацію про сальдо
розрахунків (борг/переплату) станом на 30.09.2013 року на підставі даних карток
особових рахунків платників, ведення яких здійснювалось у порядку,
встановленому Постановою.

Згідно з  частиною 1 статті 12 Закону України “Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” ( у редакції
Закону № 406-VII ) ведення обліку надходжень від
єдиного внеску здійснюють органи 
Державної фіскальної служби України. 

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.

 

Прийняття  Постанови створило умови для ефективного
виконання покладених на органи Пенсійного фонду завдань та функцій щодо
забезпечення збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати,
штрафних санкцій, пені та здійснення контролю за  надходженням сум платежів, а також давало
можливість своєчасно вживати заходи до платників, які порушували  встановлений порядок сплати.
 

На підставі
результатів періодичного відстеження результативності Постанови можна зробити
висновок про досягнення визначених цілей 
шляхом впровадження цього нормативного акта.

 

 

background Layer 1