Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду Українипро періодичне відстеження результативностіпостанови правління Пенсійного фонду Українивід 27.09.2010 року № 21-4

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження результативності


постанови правління Пенсійного фонду України

від 27.09.2010 року № 21-4 “Про затвердження Порядку проведення
органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня
2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року ”

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 


Постанова правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 року  № 21-4 “Про затвердження Порядку проведення
органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня
2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року ”
 (далі – Постанова),
зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за             № 948/18243.


 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів)

 

3. Цілі
прийняття акта

 

Постанову розроблено з метою реалізації норм Закону України “Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
(далі – Закон), щодо розстрочення боргів підприємств.

Пунктом 7розділу VІІІ “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону передбачено розстрочення заборгованості із сплати збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, яка не
погашена станом на 1 січня 2011 року, з відшкодування фактичних витрат на
виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що
виникла до 1 січня 2011 року (далі-борг), у порядку, встановленому правлінням
Пенсійного фонду України.

Постановою визначено механізм реалізації зазначеної норми Закону в
частині розстрочення боргу.

 

4.   
Строк виконання заходів з
відстеження

 

березень 2015 року

 

5.    Тип
відстеження  
періодичне

 

 

 

 

 

6.   
Методи одержання результатів
відстеження

 

Для
одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

 

7. Дані та припущення, на основі
яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

 

Дані, на основі яких відстежувалась результативність Постанови,
визначені на підставі звітних даних підвідомчих органів Пенсійного фонду
України.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників
результативності акта

 

Прийняття Постанови дозволило створити механізм
стимулювання прискорення погашення боргів до Пенсійного фонду України та
реалізувати права страхувальників на розстрочення боргів.

Так, станом на 1 січня 2015 року розстрочено боргу
на загальну суму 1106,9 млн. грн., з якої сплачено – 267,7 млн. грн.

На даний час продовжується робота по розстроченню
сум заборгованості зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та
пені, що виникла до 1 січня 2011 року.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

Прийняття Постанови надає можливість страхувальникам реалізувати свої
права в частині розстрочення боргу, передбачених положеннями Закону, та покращити
фінансовий стан, що с свою чергу стимулює підприємства до своєчасності сплати
поточних платежів зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.

 

 

 

 

background Layer 1